Kwas solny

Kwas solny

Wapno chlorowane rozpuszczone w wodzie atakuje beton podobnie jak kwas węglowy, powoduje rdzewienie stali zbrojeniowej.
Kwas solny atakuje beton, tworzy rozpuszczalny chlorek wapnia; stale przepływający 0,5-procentowy roztwór kwasu solnego może zniszczyć beton 1:4 w ciągu jednego miesiąca (program uprawnienia budowlane na komputer).
Chlorek amonu NH4C1 z wapnem betonu tworzy chlorek wapniowy; jest bardzo szkodliwy już w 0,5-procentowym roztworze. Roztwory gorące chlorku amonowego niszczą beton w bardzo krótkim czasie.
Chlorek żelaza jest solą łatwo rozpuszczalną w wodzie, bardzo agresywną, atakuje bardzo silnie już w 5-procentowym roztworze. Do podobnie szkodliwych soli zaliczają się chlorek cynkowy, glinowy i rtęciowy.

Związki amonowe. Do szkodliwych soli amonowych tworzących z wapnem betonu rozpuszczalne sole należą: chlorek tworzący rozpuszczalny chlorek wapniowy, azotan tworzący azotan wapniowy, kwaśny węglan tworzący rozpuszczalny kwaśny węglan wapniowy.
Kwas azotowy. Kwas azotowy bardzo silnie atakuje beton, nie powoduje pęcznienia, lecz przetwarza składniki betonu na łatwo rozpuszczalne sole. Szkodliwy jest dla betonu nawet w bardzo małych stężeniach. (program uprawnienia budowlane na ANDROID)

Cukier. Roztwór cukru 8-17-procentowy atakuje krzemionkę w cementach. 2-3-procentowy roztwór cukru może po dłuższym działaniu znacznie obniżyć wytrzymałość betonu.
Ciecze organiczne. Ciecze organiczne wpływają korodująco na zaprawy i betony.
Wpływ struktury betonu na jego korozję. Rozpatrując warunki korozji betonu wskutek powiększenia objętości produktów reakcji chemicznych należy krótko omówić niektóre cechy struktury betonu, które najbardziej wpływają na rozwój korozji (uprawnienia budowlane).

Działanie roztworów siarczanów

Z całej ilości wody zarobowej tylko 15-20% w stosunku do ciężaru cementu zużywa się na jego hydratację. Niewielką ilość wody pochłania kruszywo. Reszta wody konieczna do urabialności masy betonowej pozostaje w stanie wolnym, tworząc po wyparowaniu próżne miejsca. Wskutek wibrowania woda z wnętrza masy betonowej bywa odciągana na powierzchnię, to znaczy na górę i na boki (przy wibrowaniu w deskowaniu) (program egzamin ustny).

Powoduje to powiększenie ilości wody 1,5-2,0-krotnie w zewnętrznych warstwach betonu. Większe pory betonu po wyschnięciu pozostają puste i będąc połączone ze sobą nawzajem stanowią naturalną drogę przenikania roztworów agresywnych. Jeszcze przed wyparowaniem wody z porów grubszych drobne pory wypełniają się produktami hydrolizy i hydratacji ziarn cementu, a w szczególności wodorotlenkiem wapniowym. Ściany większych porów i pustek pokrywają się również warstewką wodorotlenku wapniowego grubości 0,05-7-0,12 mm (opinie o programie). Oprócz wymienionych porów i kapilarów utworzonych wskutek nadmiaru wody powstają w betonie próżne miejsca na skutek złego składu betonu i usterek w wykonaniu.

Charakterystyczną zatem cechą struktury betonu są pory odkryte i pory zamknięte, przy czym ścianki jednych i drugich pokryte są warstewką wodorotlenku wapniowego.
Natomiast charakterystyczną cechą struktury stwardniałego zaczynu cementowego jest obecność znacznej ilości niezhydratyzowanych ziaren cementu, otoczonych produktami hydratacji oraz miejscowe nagromadzenia wodorotlenku wapniowego (segregator aktów prawnych). W wyniku reakcji roztworów agresywnych z wodorotlenkiem wapniowym powstają ciała, które przechodząc w fazę krystaliczną wywołują znaczne naprężenia rozciągające w ściankach miejsc próżnych w betonie, niszcąc strukturalne elementy betonu. W pierwszej fazie korozji miejsca próżne wypełniają się nowymi związkami, powodując zmniejszenie porowatości, CO łącznie z pierwszą fazą pęcznienia sprawia wrażenie wzrostu wytrzymałości na ściskanie.

Siarczany niszczą beton atakując wodorotlenek wapniowy i glinian wapniowy 3CaO • A1203. Poza tym siarczan magnezowy atakuje jeszcze krzemian trójwapniowy 3CaO • Si02. W wyniku powyższych reakcji powstaje gips lub sól Candlota o większej objętości. Reakcje chemiczne zachodzące przy działaniu roztworów siarczanów na betony nie są dostatecznie wyjaśnione (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !