Blog

15.06.2019

Studia dla inspektora nadzoru budowlanego

W artykule znajdziesz:

Studia dla inspektora nadzoru budowlanego


Praca inspektora nadzoru nadzoru budowlanego wielu osobom kojarzy się z ciągłym sprawowaniem kontroli (https://uprawnienia-budowlane.pl). Skojarzenie to na pewno jest słuszne oraz w pełni uzasadnione, ponieważ w kompetencjach inspektora leży m.in. pełnienie kontroli nad zgodnością realizowanego obiektu z obowiązującymi przepisami i normami oraz dbanie o to, aby prowadzone prace i stosowane materiały były odpowiedniej jakości (program na komputer). W związku z tym, że inwestor nie ma fizycznej możliwości, aby samodzielnie zapewnić kontrolę każdego procesu i etapu, konieczne jest zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego, który będzie nad wszystkim czuwać (program na telefon).

Studia dla inspektora nadzoru budowlanego

Jego zakres obowiązków jest bardzo szeroki, dlatego osoba ta musi doskonale znać proces budowlany i móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, co oznacza konieczność posiadania uprawnień budowlanych.
Inspektor nadzoru zajmuje się m.in.:
• nadzorowaniem realizacji robót w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu,
• nadzorowaniem realizacji robót w odniesieniu do obowiązujących przepisów,
• rozliczaniem zadań inwestycyjnych,
• utrzymywaniem stałego kontaktu z podwykonawcami,
• prowadzeniem kosztorysów,
• udziałem w negocjacjach,
• uczestnictwem w końcowych odbiorach.

Dla wielu podwykonawców inspektor nadzoru to największy koszmar, ponieważ w razie wykrycia dużych nieprawidłowości, ma on prawo do wstrzymania realizacji danego projektu (program egzamin ustny).
Osoby, które swoją przyszłość zawodową, widzą właśnie na tym stanowisku, powinny realizację planów rozpocząć od wyboru odpowiednich studiów (opinie o programie). Najlepszym rozwiązaniem są studia inżynierskie na kierunku budownictwo (segregator aktów prawnych). W polskich uczelniach można znaleźć wiele różnorodnych programów kształcenia w tym właśnie kierunków.

Dziedziny wiedzy

Najczęściej w ramach takich studiów zdobywa się wiedzę obejmującą dziedziny wiedzy, które są ważne dla inżyniera, czyli:
• hydrologię, geologię, geodezję,
• chemię, materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów i materiały budowlane,
• matematykę z analizą matematyczną i geometrią wykreślną,
• budownictwo kolejowe, drogowe, morskie oraz mostownictwo,
• technologię robót budowlanych oraz zarządzanie zespołami itd (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami