Laminaty poliestrowe

Laminaty poliestrowe

Powierzchnię powłoki podkładowej polewa się kompozycją żywicy (przeznaczoną do przesycania zbrojenia szklanego) i przykłada się dociskając odpowiednio przycięte arkusze maty lub tkaniny szklanej. Arkusze te roluje się wałkiem przesycając je żywicą, a jednocześnie usuwając pęcherzyki powietrza zamknięte w warstwie zbrojonej włóknem szklanym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Poszczególne arkusze maty lub tkaniny łączy się na zakład o szerokości ok. 5 cm. Po stwardnieniu warstwy zbrojonej wszystkie odstające włókna szklane należy zeszlifować, po czym nanieść warstwy nawierzchniowe w liczbie potrzebnej do całkowitego pokrycia zbrojenia szklanego.

Laminaty poliestrowe i epoksydowe można wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +15°C. Pożądana jest temperatura wyższa, około + 20°C, sprzyjająca właściwemu przebiegowi procesu utwardzania żywic (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli roboty wykonywane są w obiekcie otwartym, powinien on być zabezpieczony prowizorycznym zadaszeniem przed opadami atmosferycznymi.
Wskazane jest wykonywanie laminatów w okresie letnim, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, w porze bezdeszczowej, przy niskiej wilgotności względnej powietrza, co jest szczególnie ważne przy wykonywaniu powłok poliestrowych.
Jeżeli laminaty mają stanowić izolację wewnętrzną obiektów betonowych lub żelbetowych zagłębionych w gruncie, obiekty te powinny być zabezpieczone od zewnątrz izolacją wodoszczelną. Zabezpieczony laminatem obiekt można oddać do eksploatacji w środowisku agresywnym nie wcześniej niż po 14 dniach od wykonania powłoki.

Podstawowe właściwości kompozycji poliestrowych o składzie dla warstwy podkładowej i nawierzchniowej (uprawnienia budowlane).
Laminatów poliestrowych nie powinno stosować się w budynkach związanych z przetwórstwem spożywczym, a laminatów epoksydowych w środowiskach działania kwasów organicznych jak również kwasów mineralnych o podwyższonej temperaurze. Przy stosowaniu laminatów epoksydowych w warunkach podwyższonej temperatury środowiska należy wziąć pod uwagę ich
wyższy współczynnik rozszerzalności termicznej od betonu i opracować sposób dylatowania powłoki (program egzamin ustny).

Laminaty zbrojone

Laminaty zbrojone jedną warstwą maty szklanej lub tkaniny posiadają grubość ok. 2 mm. Orientacyjne zużycie żywicy na 1 m2 powłoki zbrojonej wynosi 2-2,5 kg (zależnie od rodzaju zbrojenia i równości podłoża). Zużycie pozostałych składników: mączki kwarcytowej 1-1,25 kg, Aerosilu 0,01-0,02 kg, utwardzaczy - proporcjonalnie do ilości żywicy (zgodnie z recepturą), maty lub tkaniny szklanej 1,1 m2.
Przy powłokach poliestrowych do neutralizacji podłoża betonowego stosuje się techniczny krystaliczny fluorokrzemian cynku w ilości ok. 0,15 kg/m2, a przy powłokach epoksydowych rozpuszczalnik organiczny, np. Ksylen, w ilości ok. 0,2-0,3 kg/m2 (opinie o programie).

Do mycia sprzętu i narzędzi należy stosować rozpuszczalniki organiczne, np. aceton techniczny, octan etylu technicznego, rozpuszczalnik Nitro, Ksylen techniczny itp., w ilości ok. 0,25 litra na 1 m2 laminatu.
Przy pracach z żywicami epoksydowymi i poliestrowymi, z uwagi na palne i toksyczne składniki, należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
Żywice epoksydowe w stanie nieutwardzonym mogą wywoływać podrażnienie skóry, a u osób uczulonych nawet wysypki i egzemy (segregator aktów prawnych).

Utwardzacz Z-l (Tęcza) jest silnie alkaliczną aminą działającą na skórę żrąco, podobnie jak ług sodowy.
Styren zawarty w żywicach poliestrowych działa wysuszająco na skórę.
Pasta HCH działa parząco, należy przed nią chronić szczególnie oczy.

Styren jest cieczą lotną, łatwopalną i toksyczną, podobnie jak rozpuszczalniki organiczne stosowane do mycia sprzętu, toteż przy pracach z nimi należy zachować dużą ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Miejsca pracy powinny być dobrze wentylowane. W wyjątkowo trudnych warunkach pracy,
np. w zbiornikach zamkniętych, pracowników należy zaopatrzyć w maski z do-, prowadzeniem świeżego powietrza (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !