Laminaty poliestrowe

Laminaty poliestrowe

Powierzchnię powłoki podkładowej polewa się kompozycją żywicy (przeznaczoną do przesycania zbrojenia szklanego) i przykłada się dociskając odpowiednio przycięte arkusze maty lub tkaniny szklanej. Arkusze te roluje się wałkiem przesycając je żywicą, a jednocześnie usuwając pęcherzyki powietrza zamknięte w warstwie zbrojonej włóknem szklanym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Poszczególne arkusze maty lub tkaniny łączy się na zakład o szerokości ok. 5 cm. Po stwardnieniu warstwy zbrojonej wszystkie odstające włókna szklane należy zeszlifować, po czym nanieść warstwy nawierzchniowe w liczbie potrzebnej do całkowitego pokrycia zbrojenia szklanego.

Laminaty poliestrowe i epoksydowe można wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +15°C. Pożądana jest temperatura wyższa, około + 20°C, sprzyjająca właściwemu przebiegowi procesu utwardzania żywic (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli roboty wykonywane są w obiekcie otwartym, powinien on być zabezpieczony prowizorycznym zadaszeniem przed opadami atmosferycznymi.
Wskazane jest wykonywanie laminatów w okresie letnim, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, w porze bezdeszczowej, przy niskiej wilgotności względnej powietrza, co jest szczególnie ważne przy wykonywaniu powłok poliestrowych.
Jeżeli laminaty mają stanowić izolację wewnętrzną obiektów betonowych lub żelbetowych zagłębionych w gruncie, obiekty te powinny być zabezpieczone od zewnątrz izolacją wodoszczelną. Zabezpieczony laminatem obiekt można oddać do eksploatacji w środowisku agresywnym nie wcześniej niż po 14 dniach od wykonania powłoki.

Podstawowe właściwości kompozycji poliestrowych o składzie dla warstwy podkładowej i nawierzchniowej (uprawnienia budowlane).
Laminatów poliestrowych nie powinno stosować się w budynkach związanych z przetwórstwem spożywczym, a laminatów epoksydowych w środowiskach działania kwasów organicznych jak również kwasów mineralnych o podwyższonej temperaurze. Przy stosowaniu laminatów epoksydowych w warunkach podwyższonej temperatury środowiska należy wziąć pod uwagę ich
wyższy współczynnik rozszerzalności termicznej od betonu i opracować sposób dylatowania powłoki (program egzamin ustny).

Laminaty zbrojone

Laminaty zbrojone jedną warstwą maty szklanej lub tkaniny posiadają grubość ok. 2 mm. Orientacyjne zużycie żywicy na 1 m2 powłoki zbrojonej wynosi 2-2,5 kg (zależnie od rodzaju zbrojenia i równości podłoża). Zużycie pozostałych składników: mączki kwarcytowej 1-1,25 kg, Aerosilu 0,01-0,02 kg, utwardzaczy - proporcjonalnie do ilości żywicy (zgodnie z recepturą), maty lub tkaniny szklanej 1,1 m2.
Przy powłokach poliestrowych do neutralizacji podłoża betonowego stosuje się techniczny krystaliczny fluorokrzemian cynku w ilości ok. 0,15 kg/m2, a przy powłokach epoksydowych rozpuszczalnik organiczny, np. Ksylen, w ilości ok. 0,2-0,3 kg/m2 (opinie o programie).

Do mycia sprzętu i narzędzi należy stosować rozpuszczalniki organiczne, np. aceton techniczny, octan etylu technicznego, rozpuszczalnik Nitro, Ksylen techniczny itp., w ilości ok. 0,25 litra na 1 m2 laminatu.
Przy pracach z żywicami epoksydowymi i poliestrowymi, z uwagi na palne i toksyczne składniki, należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
Żywice epoksydowe w stanie nieutwardzonym mogą wywoływać podrażnienie skóry, a u osób uczulonych nawet wysypki i egzemy (segregator aktów prawnych).

Utwardzacz Z-l (Tęcza) jest silnie alkaliczną aminą działającą na skórę żrąco, podobnie jak ług sodowy.
Styren zawarty w żywicach poliestrowych działa wysuszająco na skórę.
Pasta HCH działa parząco, należy przed nią chronić szczególnie oczy.

Styren jest cieczą lotną, łatwopalną i toksyczną, podobnie jak rozpuszczalniki organiczne stosowane do mycia sprzętu, toteż przy pracach z nimi należy zachować dużą ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Miejsca pracy powinny być dobrze wentylowane. W wyjątkowo trudnych warunkach pracy,
np. w zbiornikach zamkniętych, pracowników należy zaopatrzyć w maski z do-, prowadzeniem świeżego powietrza (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami