Uprawnienia hydrotechniczne – akty prawne na egzamin

 

Uprawnienia hydrotechniczne – akty prawne na egzamin

Egzaminy na uprawnienia budowlane są trudne i wymagają znajomości odpowiednich aktów prawnych (program na komputer). Są one nieco inne w zależności od tego, jaką specjalność uprawnień budowlanych wybrał kandydat. Podstawą dla wszystkich specjalności jest oczywiście ustawa Prawo budowlane (program na telefon).

To właśnie w niej określone są wszystkie kwestie związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W ramach przygotowań trzeba przeczytać tekst tej ustawy i to koniecznie ze zrozumieniem i przynajmniej kilka razy. Dzięki temu można utrwalić w pamięci zawartość poszczególnych rozdziałów (program egzamin ustny). Kolejny ważnym aktem prawnym są warunki techniczne dla budynków – w przypadku specjalności hydrotechnicznej pod uwagę należy wziąć głównie rozdziały branżowe.

Dla każdej specjalności obowiązują nieco inne rozporządzenia branżowe dotyczące warunków technicznych (opinie o programie). W tym wypadku pytania bywają bardzo szczegółowe i niekiedy wymagają podania konkretnych wartości, dlatego konieczna jest nauka pamięciowa. Dla uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej duże znaczenie mają trzy rozporządzenia:
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych,
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (segregator aktów prawnych).

Kodeks Postępowania Administracyjnego


Do egzaminu na uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej konieczna jest również znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tych przepisów dotyczy około 10% pytań w teście, więc warto przynajmniej kilka razy przeczytać ten akt prawny ze zrozumieniem. Dla każdej specjalności, zwłaszcza dla uprawnień wykonawczych, wymagana jest również znajomość rozporządzenia dotyczącego BHP (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !