Latająca platforma

Latająca platforma

Latająca platforma - pionowzlot, w którym silę nośną wytwarza śmigło o osi pionowej w obudowie pierścieniowej; pilot l.p. podczas lotu stoi na platformie umieszczonej wewnątrz pierścieniowego wlotu powietrza (program uprawnienia budowlane na komputer).
latająca rama, belkowiec - samolot, w którym zamiast kadłuba zastosowano dwie belki podtrzymujące usterzenie ogonowe oraz umieszczoną w skrzydle gondolę dla załogi, ładunku i ew. zespołu napędowego (w samolotach jednosilnikowych).

latające skrzydło - statek powietrzny (samolot lub szybowiec) bezogonowy, bez kadłuba; kabina załogi, zespoły napędowe i wyposażenie mieszczą się wewnątrz skrzydła, którego profil i skos zapewniają stateczność statku Latający Holender - międzynarodowa olimpijska klasa jachtu; monotyp jachtu mieczowego; slup; powierzchnia żagli 17 m2, długość 6,05 m, szerokość 1,80 m, zanurzenie bez miecza 0,13 m, zanurzenie z mieczem 1,10 m latający kadłub, kadłubopłat - samolot składający się z samego odpowiednio ukształtowanego kadłuba, nie mający skrzydeł i usterzenia rozumianego w sensie klasycznym; siłę nośną niezbędną do lotu w atmosferze wytwarza sam kadłub (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
latarnia1 - urządzenie świetlne z przezroczystą obudową ochraniającą źródło światła przed wpływami atmosferycznymi latarnia - niska oszklona wieżyczka na dachu budynku lub ponad kopulą, służąca do oświetlania wnętrza od góry latarnia (kontrolna) - urządzenie kontrolne w postaci okienka obserwacyjnego wbudowanego w rurociąg, aparat chemiczny itp., umożliwiające obserwację przebiegu zjawisk wewnątrz tych urządzeń (uprawnienia budowlane).

latarnia lotnicza - latarnia nawigacyjna naziemna wysyłająca światło o określonej charakterystyce w celu orientowania załóg samolotów podczas lotu nocnego
latarnia lotniskowa - latarnia lotnicza wskazująca położenie lotniska
latarnia morska - budowla, najczęściej w kształcie wieży, przeważnie na brzegu morza lub na wysepce, wyposażona w urządzenia do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wykorzystywane w nawigacji morskiej (program egzamin ustny).

Latarnia nawigacyjna

Latarnia nawigacyjna - urządzenie o stałym znanym położeniu, stanowiące źródło fal świetlnych, akustycznych lub radiowych o określonej charakterystyce promieniowania; l.n. są wykorzystywane w nawigacji morskiej i lotniczej latarnia radiolokacyjna - urządzenie nawigacyjne, radiowe, odbiorczo-nadawcze, przystosowane do współpracy ze stacjami nawigacyjnymi umieszczonymi na okręcie lub na samolocie latarnia tożsamości - latarnia lotnicza wysyłająca ściśle określone sygnały, umożliwiające identyfikację określonego obiektu lub miejsca latarniowiec - statek pełniący funkcję latami morskiej, zakotwiczony w stałym miejscu na morzu (opinie o programie).
latawiec1 - loin, najstarszy i najprostszy statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), bez napędu, trzymany linką na uwięzi unoszący się w powietrzu dzięki siłom aerodynamicznym wywołanym przez opływające go powietrze latawiec - płyta z desek sosnowych o powierzchni ok. I m2 umieszczana nad włokiem trawlerowym w celu zwiększenia jego rozwarcia (segregator aktów prawnych).
latawiec’ - włók. część zgrzeblarki wałkowej w postaci (pustego) walca obciągniętego specjalną taśmą obiciową z długimi prostymi elastycznymi igłami.

lateks naturalny, mleczko kauczukowe - sok drzew kauczukodajnych, zawierający głównie wodę i kauczuk oraz białka, żywice i cukry; l.n. otrzymuje się przez odpowiednie nacinanie drzew kauczukodajnych, a następnie dodanie amoniaku jako środka chroniącego przed koagulacją; l.n. stosuje się do otrzymywania kauczuku naturalnego i bezpośrednio w przemyśle gumowym do produkcji wyrobów gąbczastych, rękawiczek gumowych, zabawek, do pow-lekania tkanin itp.
lateks syntetyczny - emulsja kauczuków syntetycznych w wodzie z odpowiednimi dodatkami; l.s. ma zastosowanie w przemyśle gumowym, ale mniejsze niż lateks naturalny Intensyfikacja - zwiększenie czułości filmów przez naświetlanie obrazu utajonego bardzo słabym światłem (promocja 3 w 1)..

lateryt, czerwonoziem - skała osadowa ilasta złożona z wodorotlenków glinu i żelaza; 1. ubogi w żelazo ma zastosowanie jako surowiec do otrzymywania aluminium; 1. bogaty w wodorotlenki żelaza może być surowcem do otrzymywania żelaza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !