Latająca platforma

Latająca platforma

Latająca platforma - pionowzlot, w którym silę nośną wytwarza śmigło o osi pionowej w obudowie pierścieniowej; pilot l.p. podczas lotu stoi na platformie umieszczonej wewnątrz pierścieniowego wlotu powietrza (program uprawnienia budowlane na komputer).
latająca rama, belkowiec - samolot, w którym zamiast kadłuba zastosowano dwie belki podtrzymujące usterzenie ogonowe oraz umieszczoną w skrzydle gondolę dla załogi, ładunku i ew. zespołu napędowego (w samolotach jednosilnikowych).

latające skrzydło - statek powietrzny (samolot lub szybowiec) bezogonowy, bez kadłuba; kabina załogi, zespoły napędowe i wyposażenie mieszczą się wewnątrz skrzydła, którego profil i skos zapewniają stateczność statku Latający Holender - międzynarodowa olimpijska klasa jachtu; monotyp jachtu mieczowego; slup; powierzchnia żagli 17 m2, długość 6,05 m, szerokość 1,80 m, zanurzenie bez miecza 0,13 m, zanurzenie z mieczem 1,10 m latający kadłub, kadłubopłat - samolot składający się z samego odpowiednio ukształtowanego kadłuba, nie mający skrzydeł i usterzenia rozumianego w sensie klasycznym; siłę nośną niezbędną do lotu w atmosferze wytwarza sam kadłub (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
latarnia1 - urządzenie świetlne z przezroczystą obudową ochraniającą źródło światła przed wpływami atmosferycznymi latarnia - niska oszklona wieżyczka na dachu budynku lub ponad kopulą, służąca do oświetlania wnętrza od góry latarnia (kontrolna) - urządzenie kontrolne w postaci okienka obserwacyjnego wbudowanego w rurociąg, aparat chemiczny itp., umożliwiające obserwację przebiegu zjawisk wewnątrz tych urządzeń (uprawnienia budowlane).

latarnia lotnicza - latarnia nawigacyjna naziemna wysyłająca światło o określonej charakterystyce w celu orientowania załóg samolotów podczas lotu nocnego
latarnia lotniskowa - latarnia lotnicza wskazująca położenie lotniska
latarnia morska - budowla, najczęściej w kształcie wieży, przeważnie na brzegu morza lub na wysepce, wyposażona w urządzenia do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wykorzystywane w nawigacji morskiej (program egzamin ustny).

Latarnia nawigacyjna

Latarnia nawigacyjna - urządzenie o stałym znanym położeniu, stanowiące źródło fal świetlnych, akustycznych lub radiowych o określonej charakterystyce promieniowania; l.n. są wykorzystywane w nawigacji morskiej i lotniczej latarnia radiolokacyjna - urządzenie nawigacyjne, radiowe, odbiorczo-nadawcze, przystosowane do współpracy ze stacjami nawigacyjnymi umieszczonymi na okręcie lub na samolocie latarnia tożsamości - latarnia lotnicza wysyłająca ściśle określone sygnały, umożliwiające identyfikację określonego obiektu lub miejsca latarniowiec - statek pełniący funkcję latami morskiej, zakotwiczony w stałym miejscu na morzu (opinie o programie).
latawiec1 - loin, najstarszy i najprostszy statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), bez napędu, trzymany linką na uwięzi unoszący się w powietrzu dzięki siłom aerodynamicznym wywołanym przez opływające go powietrze latawiec - płyta z desek sosnowych o powierzchni ok. I m2 umieszczana nad włokiem trawlerowym w celu zwiększenia jego rozwarcia (segregator aktów prawnych).
latawiec’ - włók. część zgrzeblarki wałkowej w postaci (pustego) walca obciągniętego specjalną taśmą obiciową z długimi prostymi elastycznymi igłami.

lateks naturalny, mleczko kauczukowe - sok drzew kauczukodajnych, zawierający głównie wodę i kauczuk oraz białka, żywice i cukry; l.n. otrzymuje się przez odpowiednie nacinanie drzew kauczukodajnych, a następnie dodanie amoniaku jako środka chroniącego przed koagulacją; l.n. stosuje się do otrzymywania kauczuku naturalnego i bezpośrednio w przemyśle gumowym do produkcji wyrobów gąbczastych, rękawiczek gumowych, zabawek, do pow-lekania tkanin itp.
lateks syntetyczny - emulsja kauczuków syntetycznych w wodzie z odpowiednimi dodatkami; l.s. ma zastosowanie w przemyśle gumowym, ale mniejsze niż lateks naturalny Intensyfikacja - zwiększenie czułości filmów przez naświetlanie obrazu utajonego bardzo słabym światłem (promocja 3 w 1)..

lateryt, czerwonoziem - skała osadowa ilasta złożona z wodorotlenków glinu i żelaza; 1. ubogi w żelazo ma zastosowanie jako surowiec do otrzymywania aluminium; 1. bogaty w wodorotlenki żelaza może być surowcem do otrzymywania żelaza.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !