Blog

06.05.2019

Uprawnienie drogowe i mostowe

W artykule znajdziesz:

Uprawnienie drogowe i mostowe – różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń może projektować obiekty budowlane i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie następujących obiektów (https://uprawnienia-budowlane.pl):

Uprawnienie drogowe i mostowe – różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie

• kolejowe obiekty inżynieryjne, do których zalicza się mosty, wiadukty, ściany oporowe, tunele liniowe, przepusty, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych – zgodnie z przepisami technicznymi, jakie muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (program na komputer),
• drogowe obiekty inżynierskie, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Osoby, które mają takie uprawnienia, mogą również obliczać światło przepustów i mostów (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie ograniczonym pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z następującymi obiektami (opinie o programie):
• obiekty mostowe jednoprzęsłowe, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie oraz przepisami o drogach publicznych. Przęsło musi być wykonane z prefabrykatów, a jego rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Musi być też posadowiona na gruncie stabilnym,
• przepusty (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane - drogowe i mostowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą takich obiektów, jak:
• przepusty i drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych,
• drogi, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, oprócz przepustów i drogowych obiektów inżynierskich (promocja 3 w 1).

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej dotyczą projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, które są związane z poniższymi obiektami budowlanymi:
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla ruchu lub postoju statków powietrznych,
• przepusty i drogi lokalne, dojazdowe oraz wewnętrzne, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami