Blog

26.10.2020

Liczba wielokrążków

W artykule znajdziesz:

Liczba wielokrążków

Liczba wielokrążków

Na belkach układa się pomost z dyliny drewnianej, pojedynczo lub w postaci płatów. W pomoście pozostawia się otwór szerokości 0,4-0,8 m dla umożliwienia wprowadzenia betonu do form. W miarę wznoszenia komina i zmniejszania się jego średnicy, otwór przesuwa się ku środkowi. Od strony zewnętrznej pomostu wykonuje się poręcz ochronną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomost zawieszony jest poprzez pierścienie nośne za pomocą wielokrążków w węzłach
wieży wewnętrznej. Liczba wielokrążków o nośności 1 T jest zależna od średnicy pierścieni i wynosi 12-20 szt. Podnoszenie pomostu razem z zawieszoną na nim formą zewnętrzną odbywa się przez równomierne podkręcanie wielokrążków, których zaczepy przestawia się kolejno na wyższe o 2,50 m węzły wieży stalowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu obsługi form i obserwacji świeżo wykonanego betonu podwiesza się do pomostu głównego za pomocą sztywnych stalowych drabin pomosty pomocnicze.
Pomost wykładzinowy potrzebny przy wykonywaniu wykładziny wewnętrznej montuje się osobno. Konstrukcja pomostu wykładzinowego, jego zawieszenie i sposób podnoszenia są takie same jak przy pomoście głównym, z tym, że ma on tylko jeden pierścień wewnętrzny i ramę prostokątną, do której zaczepia się wielokrążki podwieszenia.
Formy, spełniające rolę deskowania, wymagają starannego opracowania, gdyż ich dokładne ustawienie w pionie komina oraz utrzymywanie odpowiednich średnic na dużych wysokościach powinno być łatwe (uprawnienia budowlane).
Formy zewnętrzne i wewnętrzne wykonuje się z blach stalowych, kątowników i płaskowników.
Forma zewnętrzna nadaje kształt kominowi. Składa się ona z płatów prostokątnych, płatów trapezowych i płatów końcowych, które mają zmienną regulowaną szerokość (program egzamin ustny). Forma zewnętrzna zawieszona jest na pierścieniu nośnym pomostu roboczego. Regulację płatów w kierunku obwodu i w kierunku promienia umożliwia specjalne urządzenie regulujące. Płat prostokątny ma wymiary 2,70 x 0,55 m, płat trapezowy wysokość również 2,70 m, a szerokości górnej i dolnej krawędzi zależne są od zbieżności trzonu komina.

Ciężar płata przy grubości blachy 2 mm wynosi ok. 70 kG. Płat końcowy jest prostokątny o regulowanej szerokości w zależności od średnicy komina. Płatów końcowych jest cztery na czterech przeciwległych punktach. Liczba płatów prostokątnych zmniejsza się w miarę wznoszenia komina wg specjalnego obliczenia i planu usuwania płatów.
Ściągnięta śrubami, znajdującymi się przy płatach końcowych, forma zewnętrzna stanowi wystarczająco sztywną powłokę, aby nie ulec deformacji wskutek jakichkolwiek wpływów, np. przy wibrowaniu betonu (opinie o programie).

Forma wewnętrzna

Forma wewnętrzna składa się z płatów prostokątnych o wymiarach 1,25 x 0,55 m i grubości blachy 2 mm. Do blachy przyspawane są na zewnątrz trzy pionowe zakładki, poza które nakłada się pręty rozpierające ze stali zbrojeniowej 0 16 mm, które zaklinowuje się. Przy większych średnicach komina konieczne jest dodatkowe rozparcie formy wewnętrznej do wieży za pomocą prętów sztywnych.
Zamknięcie formy wewnętrznej uzyskuje się przez wprowadzenie płatów końcowych o zmiennej szerokości.
Liczba płatów formy wewnętrznej zmniejsza się w miarę wznoszenia komina również wg osobnego planu.

Odległość formy wewnętrznej od zewnętrznej zabezpieczona jest prawidłami (segregator aktów prawnych). Dla łatwiejszego zdjęcia formy powleka się je od strony przylegania do betonu olejem mineralnym lub ksylamitem.
Cykl roboczy obejmuje wykonanie segmentu o wysokości 2,5 m w dwóch częściach po 1,25 m. Czas przewidziany na 1 cykl roboczy wynosi w zależności od średnicy komina od 48 do 20 godzin.

Kolejność prac przy jednym cyklu jest następująca:
- nadbudowa wieży stalowej i przestawienie bloków dźwigów wyciągowych,
- przestawienie uchwytów wielokrążków o jedno pole (2,50 m),
- zwolnienie form zewnętrznych z poprzedniego segmentu i podciągnięcie pomostu o 2,5 m,
- sprawdzenie pionu, odmierzenie średnicy i ustawienie zewnętrznej formy,
- ułożenie zbrojenia dolnej części segmentu (1,25 m),
- ustawienie form wewnętrznych dolnej części,
- betonowanie dolnej części segmentu,
- ułożenie zbrojenia górnej części segmentu,
- ustawienie form wewnętrznych górnej części,
- betonowanie górnej części segmentu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami