Licznik rozkazów

Licznik rozkazów

Licznik rozkazów, rejestr L - inf. licznik służący do tworzenia i przechowywania adresu komórki pamięci, w którym znajduje się kolejny rozkaz przeznaczony do wykonania licznik rozszczepieniowy - licznik gazowy przeznaczony do detekcji neutronów; zawiera on substancję rozszczepialną, która ulega rozszczepieniu pod wpływem wpadających neutronów, powstające zaś przy tym fragmenty rozszczepienia wywołują jonizację zawartego w liczniku gazu (program uprawnienia budowlane na komputer).

licznik samogaszący - licznik Geigera-Miillera napełniony mieszanką gazową zawierającą czynnik gaszący, zapobiegający wyładowaniom ciągłym lub wielokrotnym w liczniku licznik samoinkasujący - el. licznik energii elektrycznej połączony z mechanizmem uruchamianym przez wrzucenie doń bilonu; po upływie określonego czasu lub po dostarczeniu energii elektrycznej w ilości odpowiadającej wartości wrzuconego bilonu mechanizm ten przerywa dopływ prądu do odbidrcy licznik scyntylacyjny - licznik promieniowania jonizującego, w którym błyski świetlne wytworzone w materiale scyntylatora przez promieniowanie jonizujące zamieniane są następnie na impulsy elektryczne za pomocą fotopowielacza; l.s. służy do wykrywania, rejestracji i pomiaru cząstek promieniowania jonizującego licznik skażeń wewnętrznych - miernik promieniowania ciała (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
licznik strumieniowy - w technice strumieniowej - układ zliczający impulsy cyfrowe podane na jego wejście.

licznik studzienkowy, licznik wnękowy - licznik scyntylacyjny, którego scyntylator ma cylindryczną wnękę umożliwiającą wstawianie małych próbek (uprawnienia budowlane).
licznik telefoniczny - przyrząd eletromagnesowy uwidoczniający liczbę otrzymanych impulsów licznik warogodzinowy - licznik do mierzenia energii biernej w warogodzinach licznik watogodzinowy - el. licznik do mierzenia energii elektrycznej w watogodzinach licznik wielotaryfowy - el. licznik zaopatrzony w kilka liczydeł uruchamianych w przedziałach czasu odpowiadających różnym taryfom licznik wnękowy - licznik studzienkowy licznik woltoamperogodzinowy - licznik do mierzenia energii pozornej w woltoamperogodzinach (program egzamin ustny).

Licznik zanurzeniowy

Licznik zanurzeniowy - licznik gazowy przystosowany do zanurzenia w cieczy, której aktywność ma być wyznaczona liczność populacji - liczba elementów tej populacji
liczność próbki - wat. liczba elementów (obserwacji) w próbce (opinie o programie)..

liczydło - mechanizm wskazujący licznika1 lidar - urządzenie optyczne stosowane w meteorologii do badania chmur, mgły, obserwacji aerozolu, wykrywania i lokalizacji inwersji temperatury w atmosferze, do pomiarów widzialności, kierunku i prędkości wiatru itp; działanie 1. podobne jest do działania radaru; nadajnik wysyła krótkotrwałe impulsy światła monochromatycznego, które odbija się od poszczególnych obiektów stanowiących dla niego przeszkody i następnie dociera do odpowiedniego urządzenia, które odbiera odbity sygnał; sygnał ten dostarcza informacji dotyczących elementu odbijającego lidyt - skała krzemionkowa bardzo zwarta, złożona z chalcedonu i kwarcu, zawierająca substancję bitumiczną lub węglową nieraz tak obficie, że ma barwę czarną; 1. bywa używany jako kamień probierczy do badania próby złota oraz niekiedy jako tłuczeń.

ligand, addend, podstawnik, grupa skoordynowana - chem. jon lub cząsteczka połączona bezpośrednio z atomem centralnym ligand chelatowy - ligand tworzący z atomem centralnym wiązania chelatowe ligand jednodonorowy, ligand jednofunkcyjny, ligand jednomiejscowy - ligand, który zajmuje tylko jedną pozycję koordynacyjną wokół atomu centralnego (segregator aktów prawnych).
ligand wielodonorowy, ligand wielofunkcyjny, ligand wielokleszczowy - ligand, który zajmuje więcej niż jedną pozycję koordynacyjną wokół atomu centralnego
ligatura - czcionka, której oczko zawiera dwie (lub więcej) połączone litery (np. fi, oe, sch).

ligazy, syntetazy - grupa enzymów, które katalizują reakcje łączenia się dwóch cząsteczek z jednoczesnym rozbiciem wiązania pirofosfora- nowego kwasu adenozynotrójfosforowego albo innego podobnego trójfosforanu (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !