liny konopne uprawnienia budowlane

liny konopne uprawnienia budowlane

Przy montażu stosuje się liny konopne oraz lżejsze typy lin stalowych.

Liny konopne surowe i smołowane są bardziej elastyczne i wygodniejsze w użyciu w porównaniu z linami stalowymi i dlatego są chętnie stosowane. Liny stalowe stosuje się wielosplotowe z duszą konopną; są one bardziej elastyczne w porównaniu z linami z duszą stalową, które stosuje się przy większych obciążeniach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy montażu lekkich konstrukcji stalowych znajdują zastosowanie:
a) zblocza,
b) wciągarki.

Najbardziej wygodnym urządzeniem montażowym są żurawie samojezdne. Są one montowane na podwoziu kołowym lub gąsienicowym. Żurawie samojezdne mają wiele zalet, jak lekkość, zwrotność, szybkość przesuwania się, możliwość wykonania pracy na każdym stanowisku budowy. Żurawie tego typu przy pracy na maksymalnych wysięgach wykazują jednak małą stateczność.

Dlatego też obsługa tych urządzeń musi być powierzona kwalifikowanym operatorom (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Elementy lekkich konstrukcji muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub zniszczenie powłok antykorozyjnych.
Biuro projektujące konstrukcję sporządza wstępny projekt organizacji montażu. Projekt taki umożliwia koordynację pracy zakładu wytwórczego z przebiegiem montażu i ma na celu uniknięcie organizowania dużych krytych składowisk na placu budowy.

Przed podaniem elementu do scalania lub na montaż należy usunąć usterki ujawnione przy sortowaniu konstrukcji oraz usunąć ewentualny brud i lód.
Montaż małych obiektów prowadzi się metodą składania elementów konstrukcyjnych. Przy montowaniu większych obiektów wskazane jest prowadzenie montażu metodą elementów wstępnie scalonych (uprawnienia budowlane).

Taki montaż jest prostszy, szybszy i tańszy. Ramownica jest montowana na ziemi i podnoszona za pomocą dźwigu samochodowego. W czasie montażu nie wolno mocować części pomocniczych do elementów nośnych konstrukcji za pomocą spawania, jeżeli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu. Wykorzystanie postawionych części konstrukcji w celu zamocowania do nich urządzeń podnoszących lub przesuwających jest możliwe wyłącznie na podstawie projektu montażu. Przerwy w pracy przy montażu są dopuszczone po zwolnieniu haka dźwigu i zapewnieniu stateczności ustawionemu elementowi przez powiązanie go ze statecznymi elementami zmontowanej konstrukcji lub przez założenie czasowych stężeń i roztroczeń. Scalanie elementów powinno być wykonywane na sztywnym, poziomym podłożu w postaci rusztów lub podkładów. Element scalony może być przekazany do dalszego montażu po przeprowadzeniu odbioru.

Stałe połączenia

Do wykonywania połączeń stałych za pomocą śrub, nitów lub spawania można przystąpić po całkowitym wyregulowaniu konstrukcji (program egzamin ustny).
Jeżeli elementy lekkich konstrukcji stanowią tylko uzupełnienie zwykłych konstrukcji stalowych i na montażu pracują dźwigi o dużych nośnościach, wówczas montaż lekkich konstrukcji przeprowadza się najczęściej metodą elementów wstępnie scalonych. Łączone elementy w konstrukcjach cienkościennych powinny być w styku dociągnięte śrubami montażowymi w taki sposób, aby szczelinomierz o grubości 0,10 mm nie mógł wejść głębiej niż na 15 mm.
Po zestawieniu konstrukcji dokonuje się regulacji układu geometrycznego konstrukcji i dociąga nakrętki śrub kotwowych (opinie o programie).

Odbiór ostateczny konstrukcji przeprowadza się po całkowitym jej montowaniu oraz wykonaniu wszystkich połączeń. Polega on na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami technicznymi, podanymi w zamówieniu, i z obowiązującymi normami. Odbiór ten obejmuje wykonanie warsztatowe i montaż.

W czasie odbioru technicznego należy sprawdzić:
c) wymiary konstrukcji z uwzględnieniem wymiarów istotnych dla wbudowania elementów typowych lub znormalizowanych, jak bramy, okna, drzwi itp.,
d) prostoliniowość i wypionowanie słupów,
e) wypoziomowanie i równoległość szyn podsuwnicowych,
f) ustawienie wiązarów dachowych w płaszczyźnie pionowej oraz te wymiary, które decydują o prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego,
g) zamocowanie słupów w fundamentach oraz jakość podlewki,
h) funkcjonowanie elementów ruchomych, jak drzwi, okna otwierane itp.,
i) jakość połączeń,
j) inne wymiary, które mają istotne znaczenie dla technicznego wykorzystania obiektu (segregator aktów prawnych),
k) stan powłoki antykorozyjnej.

Przy odbiorze ostatecznym konstrukcji należy posługiwać się metodami badań kontrolnych oraz sporządzić protokół odbioru wg PN-67/B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !