Blog

16.01.2020

Marmurowe płyty budowlane

Marmurowe płyty budowlane

Marmurowe płyty budowlane

Płyty marmurowe wyrabiane są maszynowo: według PN-54/MB MO- 3905 grubość ich wynosi 2,5-f-3,0 cm, a wymiary prostokątnego lica od 10X10 do 50X50 cm. W zależności od przeznaczenia i wymagań architektonicznych powierzchnie płyt mogą być: a) spod piły, b) szlifowane, c) polerowane (uprawnienia budowlane). Płyty marmurowe używane są na okładziny ścian wewnętrznych, posadzki, spoczniki, podnóżki i przednóżki stopni, podokienniki, półki itp.

W celu zabezpieczenia kamieni przed zwietrzeniem należy przestrzegać poniższych zaleceń (program na telefon). Wskazane jest użycie przede wszystkim kamieni z takich kamieniołomów, o których wiadomo, że dostarczają materiał trwały, wypróbowany (program na komputer).

Jeśli chodzi o kamienie licowe, to zaleca się określić przed użyciem stopień nasycenia wilgocią, a jeżeli są to kamienie nieznane, wówczas należy wystawić je na działanie atmosferyczne na kilka lat. Przy wykonaniu budowli należy dbać o to, ażeby na kamieniach nie zatrzymywała się woda; w odsłoniętych miejscach unikać nie zabezpieczonych górnych płaszczyzn, zwłaszcza jeśli kamień nie jest zbyt trwały (program egzamin ustny).

Zewnętrzne powierzchnie kamieni

Zewnętrzne powierzchnie kamieni o ile możności należy szlifować, a jeszcze lepiej polerować (jeżeli to jest możliwe przy danym gatunku kamienia) (opinie o programie). Powierzchnia polerowana jest bardzo gładka i szczelna, dzięki temu woda nie zatrzymuje się na niej i nie wnika w głąb, jak na powierzchni chropowatej.

Niektóre wapienie, piaskowce i kamienie sztuczne dają się do pewnego stopnia utrwalać przez fluatowanie, tj. malowanie lub rozpylanie na powierzchni roztworów kwasu fluorokrzemowego, które wchodząc z tworzywem kamienia w reakcje chemiczne tworzą warstwę ochronną.

Fluaty działają skutecznie, jeżeli kamień zawiera składniki wapienne, które w połączeniu z fluatami tworzą ciała nierozpuszczalne w wodzie (segregator aktów prawnych). Najczęściej używane fluaty są związkami magnezu, cynku, ołowiu. W każdym poszczególnych przypadku należy wybrać najodpowiedniejszy z tych związków.

W ten sposób powstają trzy związki odporne na wpływy atmosferyczne, a dwutlenek węgla ulatnia się. Gdy w kamieniu nie ma odpowiednich związków chemicznych, to w pewnych przypadkach można kamień nasycić właściwymi chemikaliami, które w połączeniu z później naniesionym fluatem dadzą powłokę nierozpuszczalną (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami