Blog

Dogładzarka zdjęcie nr 10
25.02.2021

Maszyny do spulchniania gruntów

W artykule znajdziesz:

Maszyny do spulchniania gruntów

Dogładzarka zdjęcie nr 11
Maszyny do spulchniania gruntów

Aby grunt przewidziany do stabilizacji mógł być równomiernie wymieszany, powinien być uprzednio spulchniony. Do spulchniania mogą być użyte zwyczajne pługi rolnicze jedno- lub wieloskibowe, połączone w jeden sztywny zespół. Pługi rolnicze skibowe nadają się do spulchniania gruntów w warstwie o grubości do 20 cm. Pługi powinny być zaopatrzone w płozy (z możliwością regulowania), które zabezpieczają wymaganą stałą głębokość podczas spulchniania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maszyny do rozdrabniania gruntu. Częściowego rozdrobnienia zwartych skib gruntu można dokonać za pomocą kultywatora sprężynowego z ciągnikiem. Kultywator przyczepny składa się z ramy stalowej, do której zamocowane są sprężyste zęby (głębokość zanurzania w granicach 16-18 cm, a szerokość robocza 3,0 m) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Szybkość poruszania się kultywatora wynosi 5 km/godz.
Całkowite rozdrobnienie gruntu można uzyskać również za pomocą brony talerzowej. Jest to brona czterosekcyjna dwuszeregowa. Elementami składowymi brony są rama przednia i rama tylna, do których zamocowane są po dwie sekcje po 9 talerzy każda.

Organami roboczymi są kroje w postaci tarcz (talerzy) wypukłych wykonane ze stali odpornej na ścieranie (uprawnienia budowlane). Do pracy (rozdrabniania) sekcje z talerzami ustawia się pod odpowiednim kątem (kąt natarcia) do kierunku ruchu. Im kąt natarcia jest większy, tym większe jest zagłębienie talerzy i intensywniejsze kruszenie gruntu. W doborze bron talerzowych do prac przy stabilizacji gruntu należy mieć na uwadze to, iż głębokość, na jaką brona skutecznie może pracować, sięga do 1/3 średnicy talerza. Jako siła pociągowa bron mogą służyć ciągniki kołowe lub gąsienicowe o mocy w granicach 30-5-45 KM i szybkości przejazdu 4-5-5 km/godz. Maszyny do rozścielania gruntu doziarniającego. Do rozścielania gruntu doziarniającego mogą być stosowane rozścielarki doczepiane do samochodów z wywrotną skrzynią do tyłu.

Rozścielarki tego typu składają się z następujących części:
- zasobnika rozścielanego materiału,
- bębnowego podajnika-zasilacza z napędem od tylnych kół samochodu,
- zasłony zasobnika, regulującej wielkość rozsiewu,
- automatycznego zaczepu.

Urządzenie zwrotne

Zasobnik jest to spawana skrzynia blaszana odpowiedniej pojemności. Zasilacz zazwyczaj wykonuje się z cienkościennych rur (program egzamin ustny). Zadaniem zasilacza jest równomierne podawanie kruszywa do szczeliny wylotowej. Zasilacz otrzymuje napęd od kół jezdnych samochodu za pośrednictwem kół kontaktowych lub napędu łańcuchowego. Napęd ma urządzenie zwrotne, które zapewnia obrót zasilacza w jedną tylko stronę (w kierunku szczeliny wysypowej) bez względu na kierunek jazdy samochodu. Zasłona jest wykonana z kilku sprężystych blach ustawionych rzędem, dzięki czemu przypadkowe duże ziarna (np. większe ziarna żwiru, tłucznia) mogą przedostać się przez szczelinę. W celu umożliwienia dobrania potrzebnej grubości rozścielanej warstwy można regulować szerokość szczeliny w pewnych granicach (opinie o programie). Rozścielarka produkcji krajowej.

Do mechanicznego rozścielania cementu może być przystosowana powyżej opisana rozścielarka drobnego kruszywa, ale pełną prawidłowość robót można uzyskać przy zastosowaniu rozścielarek specjalnych. Rozścielarka cementu produkcji Vogele, która może pracować w zespole z samochodem do przewozu cementu jak i ze zwyczajnym samochodem skrzyniowym z wywrotem do tyłu (segregator aktów prawnych).
Maszyna ta zamontowana na podwoziu gąsienicowym składa się z zasobnika, w którego dolnej części znajdują się dwa przenośniki taśmowe, mające za zadanie równomierne rozprowadzanie cementu na całej szerokości szczeliny zsypowej.

Grubość układanej warstwy cementu jest regulowana szerokością szczelin.
Jeśli wyłączy się jeden z przenośników, rozścielarka może pracować na połowie swojej szerokości, poza tym znajdująca się w zasobniku przesuwna poprzeczna zastawka umożliwia regulowanie szerokości rozścielania skokami co 10 cm w granicach całej szerokości roboczej maszyny (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Dogładzarka zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Dogładzarka zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Dogładzarka zdjęcie nr 16 Dogładzarka zdjęcie nr 17 Dogładzarka zdjęcie nr 18
Dogładzarka zdjęcie nr 19
Dogładzarka zdjęcie nr 20 Dogładzarka zdjęcie nr 21 Dogładzarka zdjęcie nr 22
Dogładzarka zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dogładzarka zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dogładzarka zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dogładzarka zdjęcie nr 32 Dogładzarka zdjęcie nr 33 Dogładzarka zdjęcie nr 34
Dogładzarka zdjęcie nr 35
Dogładzarka zdjęcie nr 36 Dogładzarka zdjęcie nr 37 Dogładzarka zdjęcie nr 38
Dogładzarka zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dogładzarka zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dogładzarka zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami