Maszyny do spulchniania gruntów

Maszyny do spulchniania gruntów

Aby grunt przewidziany do stabilizacji mógł być równomiernie wymieszany, powinien być uprzednio spulchniony. Do spulchniania mogą być użyte zwyczajne pługi rolnicze jedno- lub wieloskibowe, połączone w jeden sztywny zespół. Pługi rolnicze skibowe nadają się do spulchniania gruntów w warstwie o grubości do 20 cm. Pługi powinny być zaopatrzone w płozy (z możliwością regulowania), które zabezpieczają wymaganą stałą głębokość podczas spulchniania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maszyny do rozdrabniania gruntu. Częściowego rozdrobnienia zwartych skib gruntu można dokonać za pomocą kultywatora sprężynowego z ciągnikiem. Kultywator przyczepny składa się z ramy stalowej, do której zamocowane są sprężyste zęby (głębokość zanurzania w granicach 16-18 cm, a szerokość robocza 3,0 m) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Szybkość poruszania się kultywatora wynosi 5 km/godz.
Całkowite rozdrobnienie gruntu można uzyskać również za pomocą brony talerzowej. Jest to brona czterosekcyjna dwuszeregowa. Elementami składowymi brony są rama przednia i rama tylna, do których zamocowane są po dwie sekcje po 9 talerzy każda.

Organami roboczymi są kroje w postaci tarcz (talerzy) wypukłych wykonane ze stali odpornej na ścieranie (uprawnienia budowlane). Do pracy (rozdrabniania) sekcje z talerzami ustawia się pod odpowiednim kątem (kąt natarcia) do kierunku ruchu. Im kąt natarcia jest większy, tym większe jest zagłębienie talerzy i intensywniejsze kruszenie gruntu. W doborze bron talerzowych do prac przy stabilizacji gruntu należy mieć na uwadze to, iż głębokość, na jaką brona skutecznie może pracować, sięga do 1/3 średnicy talerza. Jako siła pociągowa bron mogą służyć ciągniki kołowe lub gąsienicowe o mocy w granicach 30-5-45 KM i szybkości przejazdu 4-5-5 km/godz. Maszyny do rozścielania gruntu doziarniającego. Do rozścielania gruntu doziarniającego mogą być stosowane rozścielarki doczepiane do samochodów z wywrotną skrzynią do tyłu.

Rozścielarki tego typu składają się z następujących części:
- zasobnika rozścielanego materiału,
- bębnowego podajnika-zasilacza z napędem od tylnych kół samochodu,
- zasłony zasobnika, regulującej wielkość rozsiewu,
- automatycznego zaczepu.

Urządzenie zwrotne

Zasobnik jest to spawana skrzynia blaszana odpowiedniej pojemności. Zasilacz zazwyczaj wykonuje się z cienkościennych rur (program egzamin ustny). Zadaniem zasilacza jest równomierne podawanie kruszywa do szczeliny wylotowej. Zasilacz otrzymuje napęd od kół jezdnych samochodu za pośrednictwem kół kontaktowych lub napędu łańcuchowego. Napęd ma urządzenie zwrotne, które zapewnia obrót zasilacza w jedną tylko stronę (w kierunku szczeliny wysypowej) bez względu na kierunek jazdy samochodu. Zasłona jest wykonana z kilku sprężystych blach ustawionych rzędem, dzięki czemu przypadkowe duże ziarna (np. większe ziarna żwiru, tłucznia) mogą przedostać się przez szczelinę. W celu umożliwienia dobrania potrzebnej grubości rozścielanej warstwy można regulować szerokość szczeliny w pewnych granicach (opinie o programie). Rozścielarka produkcji krajowej.

Do mechanicznego rozścielania cementu może być przystosowana powyżej opisana rozścielarka drobnego kruszywa, ale pełną prawidłowość robót można uzyskać przy zastosowaniu rozścielarek specjalnych. Rozścielarka cementu produkcji Vogele, która może pracować w zespole z samochodem do przewozu cementu jak i ze zwyczajnym samochodem skrzyniowym z wywrotem do tyłu (segregator aktów prawnych).
Maszyna ta zamontowana na podwoziu gąsienicowym składa się z zasobnika, w którego dolnej części znajdują się dwa przenośniki taśmowe, mające za zadanie równomierne rozprowadzanie cementu na całej szerokości szczeliny zsypowej.

Grubość układanej warstwy cementu jest regulowana szerokością szczelin.
Jeśli wyłączy się jeden z przenośników, rozścielarka może pracować na połowie swojej szerokości, poza tym znajdująca się w zasobniku przesuwna poprzeczna zastawka umożliwia regulowanie szerokości rozścielania skokami co 10 cm w granicach całej szerokości roboczej maszyny (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !