Blog

29.12.2021

Mechanizacja w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Mechanizacja w budownictwie
Mechanizacja w budownictwie

Podstawowym zmianom technologicznym uległy w ostatnich latach roboty betonowe i żelbetowe, niezależnie od systematycznego zmniejszania się zakresu konstrukcji klasyczn>ch na rzecz konstrukcji sprężonych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zmianom uległa technologia deskowań dzięki zastąpieniu do niedawna jeszcze wszechwładnie panującego w tej dziedzinie materiału drzewnego deskowaniami metalowymi, sklejkowymi i innymi. Wpłynęło na to również przechodzenie w budownictwie z konstrukcji szkieletowych belkowo-płytowych na konstrukcje z elementów powierzchniowych.

Znaczne ulepszenia w produkcji masy betonowej powstają w wyniku coraz bardziej precyzyjnych, lepiej zmechanizowanych, częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych wytwórni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nie mniejsze zmiany powstają wskutek porzucania ręcznych prac przy przygotowywaniu zbrojenia i coraz szerszego stosowania zelektryfikowanych aparatów i narzędzi. W ten sposób w technologii robót budowlanych coraz większą i decydującą rolę odgrywają obecnie maszyny, urządzenia i narzędzia zmechanizowane (uprawnienia budowlane).

Dynamika rozwojowa stale nasilającej się mechanizacji jest w budownictwie zjawiskiem światowym i stanowi o prawidłowości rozwoju budownictwa. Mechanizacja robót budowlanych stanowi podstawową metodę realizacji procesów technologicznych w budownictwie. Stosowanie mechanizacji w budownictwie, opóźnione w stosunku do rozwoju mechanizacji w przemyśle, wykazuje w ostatnich fetach dynamiczny rozwój.

Procesy robocze

Dlatego też w części I niniejszej pracy, obejmującej podstawowe rodzaje technologii robót budowlanych, poświęcono ich mechanizacji przeważającą większość rozważań, nie tylko w procesach roboczych już opanowanych przez mechanizację, ale także w pracach, do których mechanizacja zaczyna wkraczać (program egzamin ustny). Stąd też w niniejszym rozdziale omówione są tylko ogólne podstawy mechanizacji wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych, zaś specyficzne cechy mechanizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych wraz z opisami konstrukcji maszyn i ich stosowania - zostały podane w poszczególnych rozdziałach części I pracy.

Rozwój wszelkich procesów wytwórczych, a więc i budowlanych, w coraz większym stopniu opiera się na rozwoju mechanizacji jako podstawowej metodzie realizacji procesów wytwórczych. Jednocześnie coraz bardziej zanika udział pracy na wysiłku mięśni ludzkich, stanowiącej jeszcze niedawno istotny czynnik wznoszeniu budowli. Chociaż ze względu na specyficzne cechy pracy rękodzielniczej zanikanie jej jest w budownictwie znacznie opóźnione w stosunku do przemysłu wytwórczego, to jednak jest ono systematyczne, a w ostatnich latach wykazuje tendencje do znacznego przyspieszenia (opinie o programie).

Objaw ten, widoczny we wszystkich krajach, w szczególności wysoko uprzemysłowionych, stanowi wyraźną prawidłowość rozwojową nowoczesnego budownictwa.

Tendencja i kierunek rozwojowy mechanizacji w procesach budowlanych są bezsporne, problem stanowi tylko zakres mechanizacji procesów budowlanych w zależności od sprzyjających ku temu warunków. Tymi sprzyjającymi warunkami dla rozwoju mechanizacji są przede wszystkim: duża skala budownictwa i znaczny - nim udział budownictwa inżynierskiego (mosty, drogi, zapory, tunele itd.), wysoki koszt robocizny, niski koszt maszyn budowlanych oraz dobrze rozwinięty własny przemysł maszyn budowlanych, wreszcie niskie koszty energii i paliw (segregator aktów prawnych).

Ponadto bardzo ważnym czynnikiem, stanowiącym o szybkim rozwoju mechanizacji w szczególności robót ciężkich, jest dążenie do uwalniania człowieka od nadmiernej ciężkiej pracy, znacznego powiększania szybkości wykonywanych robót budo-lanych oraz podwyższania jednorodności i jakości produkcji zmechanizowanej (promocja 3 w 1).

Pierwszy z tych czynników, a mianowicie uwalnianie człowieka od nadmiernej ciężkiej pracy, czynnik niewymierny w znaczeniu technicznym i ekonomicznym, odgrywa istotną rolę w zacieraniu różnic między pracą fizyczną i umysłową.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami