Mechanizm osadzania

Mechanizm osadzania

W naturalny sposób gromadzą się sole mineralne w drewnie żywych drzew przy procesach odżywiania. Rozpuszczone w wodzie sole mineralne osadzają się w błonach komórkowych, w przestrzeniach międzykomórkowych i we wnętrzu komórek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następstwem tej naturalnej mineralizacji jest gromadzenie się związków mineralnych dających po spaleniu drewna popiół. Zawartość związków mineralnych wynosi przeciętnie 0,3-1,2% w stosunku do ciężaru drewna całkowicie suchego, osiągając w specyficznych przypadkach wyższe wartości; ilość np. popiołu otrzymywanego z drewna tikowego (Tectona grandis L.) wynosi 1,3-3,1%, w tym 31,4% CaO, 25,4% Si02 i 29,6% P2Os (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ilość popiołu otrzymywanego przy spalaniu kory wynosi 3-4%. Odmiennym przypadkiem mineralizacji naturalnej jest występujące w pewnych warunkach kamienienie drewna. Zjawisko to występuje w okolicach o małej ilości opadów, np. w Afryce wschodniej lub w Arizonie. Inny charakter ma krzemienienie drewna pokrytego warstwami ziemi; jest ono następstwem osadzania się na włóknach drewna soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie gruntowej. Naturalną mineralizację drewna spotyka się również w wulkanicznych tufach, w kopalniach węgla i w torfowiskach (uprawnienia budowlane).

Mechanizm osadzania się soli mineralnych w drewnie przedstawia się w przybliżeniu następująco. Rozpuszczone lub zawieszone w wodzie sole mineralne zostają wprowadzone w głąb drewna przez zimne lub gorące wody źródlane, rzeczne lub morskie, pod normalnym lub zwiększonym ciśnieniem. Sole te osadzają się na błonach komórkowych, w przestrzeniach międzykomórkowych i w komórkach, wypełniając je w większym lub mniejszym stopniu. Dużą rolę odgrywa rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla.

Przy wydzielaniu się C02 z wody sole ulegają wytrąceniu i osadzają się w drewnie, nadając mu wygląd skały. Analiza chemiczna takiego drewna wykazuje przewagę substancji mineralnych, których udział może dochodzić w stosunku wagowym do 90% lub nawet więcej. Nie świadczy to o zniszczeniu lub rozpuszczeniu pierwotnej organicznej substancji drewna, lecz o nagromadzeniu się w drewnie dużej ilości soli mineralnych (program egzamin ustny).

Badane drewno

Badane drewno miało wygląd drewna skamieniałego, było ciężkie, twarde i wytrzymałe.
Zmineralizowane drewno odznacza się wielką trwałością i dużą odpornością na działanie drobnoustrojów, wykazując jednocześnie wysokie własności mechaniczne, często jednak jest kruche. Celem zwiększenia trwałości drewna opracowano metody sztucznej mineralizacji, oparte na wprowadzaniu do kapilar drewna roztworów soli, które w toku dalszych reakcji przechodzą w związki nierozpuszczalne i osadzają się w drewnie (opinie o programie).

Sztuczną mineralizację stosuje się rzadko w odniesieniu do drewna w większych wymiarach. Stosuje się ją natomiast przy produkcji płyt izolacyjnych z rozdrobnionego drewna lub przy produkcji płyt i elementów budowlanych z trzciny.
Połysk drewna jest następstwem odbicia promieni świetlnych od gładkich powierzchni drewna; powierzchnia szorstka rozprasza promienie świetlne i nie daje połysku. Nasilenie połysku zależy od gatunku drewna, od rodzaju przekroju oraz od gładkości i od sposobu wykończenia powierzchni (segregator aktów prawnych).

Połysk pozostaje w pewnej zależności od twardości drewna. Drewno drzew iglastych i miękkich gatunków liściastych ma słabszy połysk niż drewno twarde.
Wyraźnie zarysowuje się zależność połysku od rodzaju przekroju. Wykonane piłą, szorstkie przekroje poprzeczne są pozbawione połysku, który ogranicza się do promieni rdzeniowych, widocznych u niektórych gatunków w postaci błyszczących kresek.

Połysk uwydatnia się na przekroju poprzecznym dopiero po obróbce i dokładnym wygładzeniu. Przełupy natomiast i przekroje, wykonane w kierunku stycznym lub promieniowym, wykazują połysk o różnym stopniu nasilenia. Do spotęgowania połysku przyczyniają się wysokie promienie rdzeniowe występujące na
przekrojach promieniowych w postaci błyszczących smug (dąb, wiąz, buk, platan); określa się je mianem błyszczu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !