Metoda formowania uprawnienia budowlane

Metoda formowania uprawnienia budowlane

Produkcja agregatowo-stacjonarna metodą formowania przy użyciu wibroprasujących stempli. Przykładem technologii produkcji elementów na stałych stanowiskach formowania metodą wibroprasowania jest rozwiązanie, jakie zastosowane zostało w wytwórni prefabrykatów w Krasnojarsku i na jakim oparto w Związku Radzieckim technologię produkcji w stu kilkudziesięciu nowo wybudowanych w latach 1960-65 zakładach wytwarzających prefabrykaty dla uniwersalnych hal budownictwa przemysłowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Linia technologiczna składa się z trzech torów o długości 72 m i szerokość 4,5 m w osi szyn, po których poruszają się agregaty. Agregaty przemieszczane są z jednego toru produkcyjnego na drugi za pomocą przesuwnicy. Tory produkcyjne mieszczą się w hali o długości 80 m i szerokości 24 m.

Każdy z trzech równoległych torów produkcyjnych 6 składa a z żelbetowej konstrukcji z wbudowanymi elementami stalowymi tworzą zagłębienia, w których umieszczone są trzpienie stalowe do nawijania przez agregat zbrojący, oraz z toru szynowego, po którym poruszają urządzenia mechaniczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Umieszczone w zagłębieniach konstrukcji trzpienie wyposażone są w specjalne urządzenia do zwalniania strun przed czynnością przecinania i zdjęcia gotowego elementu z toru. Konstrukcja toru pozwala nie tylko na dowolne przestawienie trzpieni, zgodna z projektem produkcji elementów, ale również i na zakotwienie (w razie potrzeby) strun wewnątrz elementu.

W tym ostatnim przypadku na umieszczonym wewnątrz toru trzpienie nakłada się odcinki rurek stalowych. Trzpienie po obróbce termicznej wyciąga się z rurek.
Ramię agregatu nawija wydłużone mechanicznie i elektrotermicznie struny i zwitki z szybkością 0-3-0,5 m/sek. Nawijane cięgna naciągane są mechanicznie za pomocą przeciwwagi w granicach 20 do 30% założonej wytrzymałości stali. Równoczesne cięgna  podgrzewane są prądem elektrycznym do temperatury 250 do 300:C, dzięki czemu po ochłodzeniu cięgna uzyskują dalsze naprężenie wstępne równe 35 do 45% wytrzymałości stali. W sumie nawinięte struny uzyskują ni prężenie wstępne równe około 65% wytrzymałości stali. W związku z tym że w niektórych elementach układ strun jest skomplikowany, nawijania i naprężania została zautomatyzowana (uprawnienia budowlane).

Ruchome urządzenia

Agregat ma ciężar 23 T, długość 7,5 m, szerokość 6,3 m i wysokość 3,8 rr i porusza się po szynach z szybkością 32 do 47 m/min. Przystosowany jest da nawijania i sprężania strun 0 3, 4 i 5 mm oraz zwitek strunowych złożonych z siedmiu drutów w granicach do 2000 kG siły sprężającej.
Przez wprowadzenie tego rodzaju agregatu zbędna stała się budowa warsztatu zbrojarskicgo (program egzamin ustny).

Agregat betonujący przystosowany jest do formowania różnego typu prefabrykatów o długości do 12 m. szerokości do 3,24 m i wysokości do 0,5 m z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej. Agregat ma ciężar 73 do 84 T (zależnie od rodzaju stempli wibrująco-prasujących), długość 18,6 m, szerokość 6,3 m i wysokość 6,9 m. Porusza się on po szynach z szybkością 5 do 10 m/min. Agregat składa się z następujących urządzeń:

a) ruchomego urządzenia rozdzielającego beton, które pobiera mieszankę betonową z zasobnika o pojemności 4 m3, przenosi ją na przenośniku taśmowym i rozściela na torze równomiernie i zgodnie z założonym przekrojem formowanego prefabrykatu (opinie o programie),

b) wymiennych stalowych elementów formujących boczne ścianki prefabrykatów umocowanych na stalowej ramie nośnej agregatu; elementy te są hydraulicznie podnoszone i opuszczane przy równoczesnym wprawianiu ich wibratorami w drgania,

c) formującej poziomej płyty wibrująco-prasującej, składającej się z ramy nośnej stalowej i z przymocowanych do niej wymiennych stempli o kształcie odpowiadającym kształtowi produkowanych elementów; płyta opuszczana jest hydraulicznie na rozścieloną warstwę mieszanki betonowej i formuje elementy pod wpływem wibroprasowania (segregator aktów prawnych),

d) szczotek do czyszczenia i smarowania wibroprasującej płyty agregatu.

Urządzenie mechaniczne do rozwijania i zwijania przekrycia gumowego służy do szczelnego przekrycia zaformowanych elementów płachtą gumową w celu przeprowadzenia ich obróbki cieplnej. Po obróbce elementu urządzenie zwija płachtę w rolę, przejeżdża nad następny wykonywany element i rozwija z kolei nad nim płachtę przykrywającą.

Urządzenie to porusza się po torze szynowym z szybkością 3,8 do 6,25 m/min przy rozwijaniu oraz z szybkością 8 m/min - przy zwijaniu roli (promocja 3 w 1). Długość urządzenia wynosi 3,75 m, szerokość 7,5 m, wysokość 2,23 m.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !