Metoda torkretowania

Metoda torkretowania
Metoda torkretowania

Robocze elementy odpowietrzające (przenośne płyty odpowietrzające, deskowania odpowietrzające) mogą być eksploatowane jedynie w połączeniu z instalacją próżniową, która składa się z pompy próżniowej i napędzającego ją silnika, zbiornika połączonego bezpośrednio z pompą próżniową, a służącego do utrzymania możliwie równomiernego podciśnienia w instalacji próżniowej podczas odpowietrzania masy betonowej, zbiornika (jednego lub kilku) do gromadzenia wody odciągniętej z masy betonowej podczas odpowietrzania oraz sieci przewodów próżniowych z odpowiednią armaturą (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy technologiczne stosowania odpowietrzania. Odpowietrzanie masy betonowej w elementach prefabrykowanych oraz w konstrukcjach betonowych i żelbetowych znajduje coraz szersze zastosowanie. Przykładowe schematy stosowania odpowietrzania elementów prefabrykowanych, zaś konstrukcji monolitycznych.

Przykład organizacji robót odpowietrzania masy betonowej przy budowie nawierzchni drogowej. Przy zastosowaniu schematu osiąga się większą równomierność w wykorzystaniu instalacji próżniowej niż przy schemacie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Instalację odpowietrzającą można wykorzystywać również do przenoszenia elementów prefabrykowanych żelbetowych za pomocą odpowietrzającej płyty uchwytowej zawieszonej na wysięgniku urządzenia dźwigowego oszczędzając w ten sposób około 15% na zbrojenie „transportowe” (uprawnienia budowlane). Elementy takie sięgają 90 m2 powierzchni i do 25 T ciężaru.

Urządzenia do betonowania natryskowego

Metoda torkretowania polega na narzucaniu mieszanki betonowej pod ciśnieniem sprężonego powietrza na deskowania lub inne powierzchnie; tego rodzaju beton nosi nazwę betonu natryskowego (program egzamin ustny). Masa betonowa (lub zaprawa) może być również bezpośrednio wtłaczana pod ciśnieniem za pomocą węża do przestrzeni wewnętrznych konstrukcji (pękniętych lub niedostatecznie wypełnionych); taki beton nosi nazwę betonu wtryskowego (opinie o programie).

W wyniku zastosowania torkretowania otrzymuje beton (lub zaprawa cementowa) wysoką wytrzymałość na ściskanie, nieraz dwu- i trzykrotnie większą niż przy zagęszczaniu ręcznym oraz znaczne polepszenie innych cech technologicznych, jak wodoszczelność, ognioodporność, wytrzymałość na wpływy chemiczne, przyczepność trzykrotnie (np.: przy narzucaniu powłok ochronnych na cegły przyczepność wynosi 6-8 kG/cm2) wodoszczelność itd.

Te właściwości betonu natryskowego umożliwiają zastosowanie go do cienkościennych konstrukcji łupinowych, a w szczególności jako powłokę izolacyjną, np. w celu ochrony stołowych wiaduktów przerzuconych nad torami kolejowymi przed agresywnymi wpływami dymów parowozowych, przy naprawie powierzchni kanałów ściekowych uszkodzonych wskutek działania szkodliwych gazów itp. Urządzenia do betonowania natryskowego (segregator aktów prawnych). Do betonowania natryskowego stosowane jest urządzenie składające się ze sprężarki ze zbiornikiem wyrównawczym, torkretnicy (działka cementowego), zbiornika do wody, filtru oczyszczającego powietrze sprężone z nadmiaru wilgoci oraz smarów, dyszy roboczej i węży.

Torkretnica składa się z leja wsypowego /, komory górnej - materiałowej i dolnej - roboczej. Obie komory zamykane są za pomocą zaworów dzwonowych. Zawory te otwierają się opadając automatycznie, gdy w komorach panuje ciśnienie równe lub mniejsze od ciśnienia atmosferycznego. Aby zawór dzwonowy zamknąć, należy go podnieść i dociskając do uszczelki za pomocą dźwigni otworzyć dopływ sprężonego powietrza przez zawór do komory (lub przez zawór do komory, wskutek czego utrzymuje się on w położeniu zamkniętym samodzielnie. W dolnej części komory roboczej umieszczony jest podajnik w postaci talerza z promieniście rozchodzącymi się łopatkami oraz mieszadło (promocja 3 w 1). Podajnik i mieszadło osadzone są na wspólnym wale wprawianym w ruch obrotowy przez silnik pneumatyczny za pośrednictwem przekładni ślimakowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !