Blog

25.05.2019

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka

Uprawnienia budowlane pozwalają pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie wymagania związane z uprawnieniami określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przepisach tych dokładnie uregulowano kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych w każdej specjalności, w tym również w specjalnościach, które dotyczą elektryków.

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka

Osoby mające wykształcenie elektryczne mogą starać się o następujące specjalności uprawnień:
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – upoważnia ona do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – ta specjalność daje możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi, które związane są obiektami budowlanymi w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Organem, który odpowiada za nadawanie uprawnień budowlanych, jest Polska Izba Inżynierów Budowlanych oraz podlegające jej okręgowe izby inżynierów budowlanych. Co roku o tego rodzaju uprawnienia stara się przynajmniej kilkaset osób w cały kraju. Według obowiązujących regulacji prawnych o uprawnienia mogą wystąpić wyłącznie osoby, mające odpowiednie wykształcenie kierunkowe – uprawnienia bez ograniczeń można zdobyć po ukończeniu studiów wyższych magisterskich na jednym z kierunków odpowiednich.

Uprawnienia w zakresie ograniczonym

Uprawnienia w zakresie ograniczonym dotyczą obiektów do 1000 m3 kubatury oraz instalacji i przyłączy do 1kV. Są one nadawane osobom, które mają wykształcenie kierunkowe i tytuł technika lub mistrza, a także osobom, które ukończyły studia na odpowiednim kierunku. Aby uzyskać uprawnienia budowlane trzeba też odbyć praktykę zawodową odpowiednią do wybranej specjalności, zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych. W niektórych przypadkach do praktyki zawodowej zalicza się także praktykę, która miała miejsce po III roku studiów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami