Minimalna głębokość posadowienia fundamentów

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje wszystkie obciążenia na podłoże gruntowe (program na komputer). Fundamentem bezpośrednim nazywana jest taka konstrukcja, która przekazuje obciążenia na podłoże tylko przez swoją powierzchnię, a nie przez pale i studnie, jak to ma miejsce w przypadku fundamentów pośrednich. Fundamenty bezpośrednie w zależności od projektu budowlanego mogą mieć postać płyty fundamentowej, ławy lub stóp. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystywane są ławy fundamentowe żelbetowe, które zbrojone są prętami. Tego typu ławy są zbrojone oraz betonowe bezpośrednio na budowie, choć obecnie można już nabyć ławy prefabrykowane, które znacznie przyspieszają postęp prac.

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów

Ławy fundamentowe są zbrojone za pomocą podłużnych prętów. W przypadku budynków jednorodzinnych najczęściej stosowane są pręty o średnicy 10-14mm. Pręty zbrojeniowe są łączone za pomocą strzemion rozstawionych co 25-30cm. Na zbrojenie wykonywana jest otulina, której grubość wynosi 5cm, jeśli pod ławą znajduje się warstwa chudego betonu grubości 10cm. Otulina zbrojenia może mieć grubość 7cm, jeśli pod ławą nie ma podkładu z chudego betonu.

Zadaniem stóp fundamentowych jest przejmowanie obciążeń pod słupami. Stopy najczęściej są żelbetowe, a wykonuje się je bezpośrednio na budowie. Stopy obciążone mimośrodowo są prostokątne, a stopy obciążone osiowo są kwadratowe. Stopy o większej powierzchni mają konstrukcję schodkową lub ostrosłupową, natomiast stopy małe najczęściej mają formę prostopadłościanu. Stopy w budynkach jednorodzinnych są zbrojone dołem za pomocą siatki z prętów, mających średnicę 10-16cm. Ilość oraz rodzaj zbrojenia określany jest przez projektanta w projekcie budynku.

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów bezpośrednich wynosi 50cm. W przypadku gruntów wysadzinowych głębokość posadowienia musi być większa niż głębokość przemarzania gruntu, która dla polski zachodniej wynosi 80cm, a dla polski północno-wschodniej aż 1,4m. Zbyt płytko posadowiony fundament może zimą zostać wysadzony przez mróz.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami