Blog

Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 10
14.03.2022

Model klastrowy

W artykule znajdziesz:

Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 11
Model klastrowy

Model klastrowy - model gronowy model-klocek - model służący do zaformowania powtarzającego się fragmentu odlewu o skomplikowanym kształcie, np. do zębatek, wieńców kół zębatych; po zaformowaniu jednego fragmentu model-klocek przesuwa się na następne miejsce (program uprawnienia budowlane na komputer).

Model kolektywny - model jądra atomowego, który opisuje jądro jako całość, a nie jako układ nukleonów i uwzględnia silne korelacje wielonukleonowe; pierwowzorem m.k. jest model kroplowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Model Kroninga i Penneya - jednowymiarowy model matematyczny ciała stałego, w którym każdy atom kryształu jest przedstawiony jako prostokątny dół potencjału model kroplowy - jiz. model jądra atomowego, który opisuje jądro jako kroplę cieczy utworzoną z materii jądrowej, uwzględniający silne sprzężenie pomiędzy nukleonami; m.k. tłumaczy przybliżoną stałość energii wiązania na jeden nukleon, pozwala na przybliżone obliczenie mas jąder i wyjaśnia poglądowo proces ich rozszczepienia; jest słuszny dla jąder średnich i ciężkich model latający - odpowiednio zmniejszony model statku powietrznego lub oryginalny mały statek powietrzny (zwykle samolot lub szybowiec) zdolny do wykonywania lotów wolnych lub na uwięzi; są również m.I. zdalnie kierowane za pomocą fal radiowych (uprawnienia budowlane).

Model matematyczny - opis matematyczny zachowania się (modelowanego) obiektu, najczęściej w postaci równań (różniczkowych lub całkowych) model „matka" - model pomocniczy (drewniany) służący do wykonania formy, w której odlany zostanie model metalowy; m.„m”. wymaga uwzględnienia podwójnego skurczu model nadprzewodnikowy, model skorelowanych par - model jądra atomowego, który uwzględnia szczątkowe oddziaływanie pomiędzy nukleonami kojarzące protony i neutrony w pary o zerowym spinie; oddziaływanie to prowadzi do występowania w jądrze efektów podobnych do efektu nadprzewodnictwa, występującego w przewodniku wskutek silnej korelacji par elektronów (program egzamin ustny).

Model naturalny

Model naturalny - model nieuproszczony, bez znaków rdzeniowych, bezpośrednio odtwarzający kształt wnęki formy model nielatający - model redukcyjny model Nilssona - Jiz. model powłokowy jądra atomowego opisujący jądra zdeformowane, o elipsoidalnej osiowo-symetrycznej deformacji potencjału jądrowego (opinie o programie).

Model odlewniczy, komplet modelowy - zespól przyrządów do wykonywania form odlewniczych; m.o. może składać się (w zależności od kształtu odlewanego przedmiotu, jego wielkości oraz ilości form, jaką należy wykonać) z modelu właśęiwego, 2 rdzennic, wzorników formierskich, płyt modelowych, modeli układu wlewowego oraz przyrządów do składania i kontroli formy; m.o. wykonuje się z drewna, metalu (najczęściej stopu aluminium), materiałów ceramicznych oraz tworzyw sztucznych model odlewniczy dzielony - model odlewniczy składający się z kilku części (mający co najmniej jedną powierzchnię podziału), który może być wyjęty z formy bez jej uszkodzenia model odlewniczy niedzielony - model odlewniczy składający się z jednej części (nie mający powierzchni podziału).

Model odlewniczy szkieletowy - model odlewniczy uproszczony, którego niektóre powierzchnie wyznaczone są odpowiednio wyprofilowanymi żebrami (segregator aktów prawnych).

Model odlewniczy uproszczony - model odtwarzający jedynie niektóre elementy kształtu odlewu; pozostałe elementy uzupełniane są ręcznie, tzn. uzupełnia się elementy formy, która nada kształt odlewowi. Model odlewniczy właściwy - przyrząd odtwarzający zewnętrzne kształty odlewu model odlewniczy wytapiany - model z materiału łatwo topliwego, który usuwa się z formy przez wytopienie.

Model optyczny - model jądra atomowego, traktujący jądro jako półprzezroczysty ośrodek optyczny; m.o opisuje rozpraszanie cząstek przez jądro analogicznie do rozpraszania światła model optymalizacyjny - model matematyczny problemu w badaniach operacyjnych model planetarny atomu, atom Bohra - model budowy atomu stworzony w r. 1913 przez fizyka duńskiego Nielsa Bohra, a oparty na pierwszej hipotezie fizyka angielskiego Rutherforda; według tego modelu atom jest miniaturowym układem słonecznym: jego punktem centralnym jest jądro atomowe, obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim i skupiające prawie całą masę atomu, dookoła zaś jądra, w znacznej od niego odległości, krążą jak planety po określonych orbitach, elektrony obdarzone jednostkowym ładunkiem elektrycznym ujemnym model podobieństwa dynamicznego - model dynamicznie podobny model podobieństwa elastycznego - model sprężysty (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 16 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 17 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 18
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 19
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 20 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 21 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 22
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 32 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 33 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 34
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 35
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 36 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 37 Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 38
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Droga komunikacji ogólnej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami