Moduł projektowy

Moduł projektowy

Trzecią odmianą jest element o tym samym przekroju i zbrojeniu jak przy module projektowym 4,5 m, lecz o długości całkowitej L = 6,90 m, przy długości obliczeniowej ln = 6,0 m. Element ten ma zastosowanie w 17 schematach rozwiązań budynków (program uprawnienia budowlane na komputer). Momenty przenoszone przez ten element wynoszą od M = 257,1 kGm do Mm = 380,2 kGm. Mógł więc być przyjęt jak przy I0 = 4,5 m (obliczony na Mm = 370,2 kGm).

Pierwszy typ rygla ma szerokość 8 m, wysokość 16,5 cm i długość 3,0 m (i = I0). Znajduje on zastosowanie w 15 schematach obciążeń. Odmianą połówkową tego rygla jest element o tej samej wysokości, lecz o szerokości 4 cm i zbrojeniu równym połowie zbrojenia elementu podstawowego. Dwa elementy o szerokości 4 cm, zestawione razem, przenoszą takie same momenty jak rygle o szerokości 8 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

zależności od zestawu rygli mogą one przenosić momenty od M = 443 kGm do Mm = 1258,6 kGm. Rygiel o szerokości 8 cm przenosi moment obliczeniowy 629 kGm, a element o szerokości 4 cm moment o połowę mniejszy, czyli 315 kGm. Dwa elementy o szerokości po 8 cm, zestawione obok siebie, przenoszą moment 1258 kGm, dwa elementy o szerokości 8 i 4 cm - moment 944 kGm. Drugi typ rygla ma szerokość 8 cm, wysokość 25,5 cm długość 4,5 m (I = l). Analogicznie jak w pierwszym typie występuje jeszcze odmiana połówkowa rygla o szerokości 4 cm.

przenoszą momenty obliczeniowe od M = 934 kGm do Mm = 3338 kGm, występujące w 36 różnych schematach obciążeniowych. Element ryglowy szerokości 8 cm przenosi moment obliczeniowy 1509 kGm. a element o szerokości 4 cm moment 755 kGm. Zestaw dwóch elementów o szerokości 8 cm przenosi moment obliczeniowy 3018 kGm, czyli o około 10% mniejszy od momentu maksymalnego Af = 3338 kGm. Jest to jednak dopuszczalne, gdyż moment rzeczywisty jest większy od momentu maksymalnego obliczeniowego. Ponadto moment maksymalny występuje tylko w jednym schemacie obciążeń (uprawnienia budowlane).

Elementy słupowe

Elementy słupowe mają przekrój 10 X 10 cm i długości: 3,60, 5,40 i 6,90 m.

Z dwóch takich elementów, przez ich zestawienie w minimalnym odstępie 10 cm w świetle i zastosowanie poprzecznych przewiązek co około 100 cm, tworzy się słupy. Słup dwudzielny przenosi w najniekorzystniejszym przypadku obciążenia o wartości 2790 kG oraz moment zginający od sił poziomych o wartości 2062 kG (program egzamin ustny). Omówione wyżej cztery typy elementów umożliwiają zmontowanie szkieletu nośnego w szeregu budynków parterowych na wsi takich, jak budynki składowo-magazynowe, inwentarskie, gospodarcze otwarte i zamknięte (w projekcie przeanalizowano zastosowanie tych elementów do 36 zestawów różnego typu budynków parterowych na wsi). Wykonane dotychczas realizacje różnego rodzaju obiektów budownictwa wiejskiego o konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem drobnowymiarowych elementów strunobetonowych typu kompleksowego wykazały, że rozwiązanie to przynosi ogólne zmniejszenie zużycia materiałów o około 50% i oszczędności w kosztach budowy o około 30% w porównaniu z obiektami typowymi opartymi na prefabrykatach żelbetowych (o dużej liczbie typów) (opinie o programie).

Do elementów średniowymiarowych zalicza się prefabrykaty, które pod względem wymiarów stanowią ogniwo pośrednie między elementami drobnowymiarowymi a elementami wielkowymiarowymi montowanymi za pomocą specjalnych do tego celu przeznaczonych żurawi i innych urządzeń mechanicznych o udźwigu powyżej 1 tony. Elementy średniowymiarowe, których ciężary zawarte są w granicach od ok. 250 do ok. 1000 kG, transportuje się i montuje za pomocą zwykłych żurawi i innych dźwigów budowlanych, stosowanych przy wznoszeniu budynków murowanych i innych budynków o konstrukcjach tradycyjnych (segregator aktów prawnych).

Elementy średniowymiarowe są w chwili obecnej prefabrykatami najbardziej rozpowszechnionymi we wszystkich dziedzinach budownictwa prefabrykowanego. Główne zastosowanie znajdują one w budownictwie rozproszonym, a więc we wszelkiego rodzaju budynkach i obiektach o małej i średniej kubaturze, wznoszonych na odrębnych terenach budowlanych nieraz w znacznej od siebie odległości. Są to budynki parterowe i kilkukondygnacjowe, budowane na wsiach i w małych miastach oraz pojedyncze obiekty w dużych miastach, przy których wznoszeniu nie ma potrzeby stosowania dużych żurawi lub innych specjalnych urządzeń montażowych (promocja 3 w 1).

Prefabrykaty średniowymiarowe różnią się od prefabrykatów wielkoblokowych i wielkopłytowych w zasadzie tylko wymiarami i ciężarem, dlatego też poniżej przytoczone zostaną tylko niektóre przykłady najbardziej charakterystycznych elementów tej grupy, tj. elementów prętowych i płytowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !