Montaż płyt

Montaż płyt

Montaż płyt odbywa się przy użyciu przesuwnych rusztowań, czasowo podpierających płyty. Po zespawaniu prętów wystających z płyt betonuje się styki między płytami, o grubości równej grubości płyty lub wykonując od spodu sklepienia żeberka. W celu przyspieszenia cyklu operacji stosuje się do betonowania cement szybkosprawny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do produkcji płyt używany jest beton marki 200 i stal zbrojeniowa Qr =* - 3600 kG/cm2.

Zależnie od rozpiętości sklepień i wysokości przekroju poprzecznego zużycie materiału waha się w granicach 0,05-r-0,09 m3/m2 betonu i 8-f-ll kg/m2 stali.
Zużycie stali jest w dużym stopniu zależne od tego czy konstrukcja jest ze ściągiem czy bez ściągów. Udział ściągu w zużyciu stali wynosi ok. 50%.
Wadą sklepień z płyt falistych są trudności związane z ociepleniem dachów oraz ich pokryciem.
Dlatego częściej stosuje się sklepienia z płyt fałdowych, na których układa się sztywne płyty ocieplenia, umożliwiając w ten sposób uzyskanie gładkiej powierzchni ułatwiającej pokrycie dachu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dodatkową trudność stanowi konstrukcja świetlików, dla których zachodzi konieczność zastępowania części płyt żebrami, na których opiera się świetlik. W przypadku płaskich sklepień falistych, opartych na wysokich podporach (słupy, ściany) można tego uniknąć przez zastosowanie sklepień dwustrzałkowych.

Przekrycie sklepienia stanowią odcinki sklepienia o strzałce na przemian 3,0 m i 6,0 m. W poprzecznych pionowych płaszczyznach pomiędzy sklepieniami powstaje wycięcie w kształcie sierpa, w które wmontowane są okna żelbetowe lub stalowe (uprawnienia budowlane).
Wpływ prefabrykacji i montażu na pracę sklepień. Przeprojektowaniu łuków prefabrykowanych obliczenie łuków na ciężar własny należy przeprowadzać dla dwu faz:

a) montażu konstrukcji,

b) eksploatacji.

W okresie montażu poszczególne elementy luku pracują, jak swobodnie podparte belki, zginane ciężarem własnym.
Pod wpływem zginania następują odkształcenia belki, jej ugięcia i obroty przekrojów końcowych (program egzamin ustny). W tym stanie elementy zostają połączone monolitycznie przez betonowanie lub spawanie węzłów. A zatem w konstrukcji tak wykonanej istnieją momenty fazy montażowej, które nie mogą zniknąć po usunięciu podpór, gdyż końce belek zostały wzajemnie unieruchomione. Usunięciu podpór towarzyszy powstanie nowych momentów, jednakże już w konstrukcji statycznie niewyznaczalnej.

Ostateczny wykres

W fazie montażowej ciężary belek powodują reakcje w podporach montażowych (opinie o programie). Przyłożenie do luku tych reakcji, lecz skierowanych przeciwnie, odpowiada usunięciu podpór.
Ostateczny wykres poważnie różni się od wykresu momentów luku wykonanego całkowicie monolitycznie, obciążonego ciężarem własnym.
W pracy przeprowadzono porównawcze obliczenie momentów w kołowym luku monolitycznym obciążonym ciężarem własnym oraz w łuku prefabrykowanym o tych samych wymiarach, składającym się z dwóch części i obciążonym również jedynie ciężarem własnym.

Stosunek obliczonych maksymalnych momentów w obu lukach jest jak 1 : 12, a zatem łuku prefabrykowanego nie można obliczać, jak zwykły łuk monolityczny. Różnica pomiędzy wielkościami momentów w obu lukach maleje w miarę dzielenia łuku prefabrykowanego na większą liczbę elementów (segregator aktów prawnych).
Dla ułatwienia obliczania łuków prefabrykowanych podano w pracy tablice momentów i sił podłużnych dla łuku obciążonego reakcjami podpór montażowych.
Rozpór łuków i sklepień jest najczęściej przenoszony przez ściągi.

Bezściągowe układy ramowo-łukowe nie dają tych korzyści co łuki i sklepienia ze ściągami, gdyż ściągi zapewniają łukową pracę sklepień, przejmując prawie całkowicie rozpór.
W układach ramowych o łukowym ryglu wielkość rozporu wynikająca ze sprężystego podparcia łuku na słupie jest niewielka, wobec czego rygle ram pracują raczej jako belki (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !