Mosty kolejowe

Mosty kolejowe

Z płytami wąskimi spotykamy się w kolejowych mostach płytowych, gdzie możemy wyróżnić dwa przypadki obciążenia, a mianowicie: dla mostów jednotorowych oraz mostów dwutorowych. Układ kabli sprężających podłużne mosty jednotorowe jest równomierny na szerokości płyty, a liczbę kabli oblicza się traktując przekrój poprzeczny płyty jako całość, łącznie ze wspornikami chodnikowymi (jeśli nie są one zbyt szerokie) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy obliczaniu sprężenia podłużnego mostów dwutorowych zasadniczą siłę sprężającą S obliczamy dla pełnego obciążenia ciężarem ruchomym (na obydwóch torach), następnie sprawdzamy naprężenia w narożach płyty dla obciążenia na jednym torze i pełnego sprężenia. Takie sprawdzenie wykazuje niekiedy konieczność skorygowania wielkości podłużhej siły sprężającej i wymiarów płyty. Do obliczenia statycznego płyty najdogodniej jest - w tym przypadku - wykorzystać metodę Guyona, co pozwala uwzględnić nie tylko momenty M* i My, lecz również moment skręcający Mxy oraz siły poprzeczne Qx i Qv (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Siła S, obciążająca płytę przenosi się tu na jej krawędź nie punktowo, lecz przez zakotwienie o wymiarach skończonych. Jeśli uwzględnimy jednak, że rzeczywisty stosunek średnicy zakotwienia do rozpiętości tarczy jest mały, to możemy przyjąć, że zastosowany schemat jest dostatecznie zgodny z rzeczywistością. Działanie sprężenia możemy najczęściej przedstawić za pomocą siły S przyłożonej do czoła płyty na mimośrodzie e, przy czym mimośród ten może być stały lub też - co jest bardziej racjonalne - może on zmieniać się wzdłuż osi drugiego kierunku (uprawnienia budowlane).

Uzyskanie zmienności mimośrodu nie zawsze jednak jest praktycznie wykonalne; zależy to od techniki sprężania. I tak np. w elementach sprężanych przez nawijanie (płyty stropowe i ścienne sprężane systemem Michajlowa) mimośród jest z reguły stały, podczas gdy przy sprężaniu w oparciu o stałe opory (płyty pól startowych) nie ma przeszkód, by zastosować zmienność mimośrodu. To samo odnosi się do różnych innych systemów opartych na zasadzie zakotwienia mechanicznego (program egzamin ustny).

Zakłócenie trasy prostoliniowej

Rozkład momentów w płycie sprężonej, można przedstawić za pomocą równań. Przy dwukierunkowym sprężeniu momenty się sumują. Wtedy moment w kierunku osi x wyznaczają łącznie równania. a jedynie partie końcowe mają zakrzywienie paraboliczne (opinie o programie).

Tym samym układ reakcji qx kabla na beton, pochodzących od zakrzywienia trasy, ma tu charakter odmienny niż w przypadku trasy parabolicznej na całej długości płyty. Krótkie odcinki zakrzywione można traktować jako lokalne zakłócenie trasy prostoliniowej i układ taki zaliczać do grupy kabli o stałym mimo- środzie. Płyta sprężona kablami o trasie parabolcznej; sprężenie jednokierunkowe. W płytach o większej grubości nie ma przeszkód, by stosować paraboliczne trasy kabla, korzystne z punktu widzenia statycznego i konstrukcyjnego. Sumaryczny moment od sprężenia składa się w każdym przekroju z omówionego poprzednio momentu od mimośrodów skrajnych siły S oraz z momentu wywołanego zakrzywieniem trasy kabla (segregator aktów prawnych). Zakrzywienie to powoduje powstanie działających na beton reakcji q, rozłożonych wzdłuż jego długości. Wywołują one moment o znaku na ogół przeciwnym niż siły zewnętrzne.

W przypadku gdy oś wypadkowa kabli jest parabolą drugiego stopnia, to siły q można uważać za jednostajnie rozłożone na długości, równe S : r (gdzie r jest promieniem krzywizny). Wtedy moment od zakrzywienia przy sprężeniu w kierunku osi x wyniesie przy czyni Współczynnik co wyraża ewentualne odchylenia trasy kabla od kształtu paraboli. Gdy trasa jest paraboliczna (ten przypadek będzie w dalszym ciągu bliżej rozpatrywany) wówczas oczywiście co = 1 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !