Blog

22.06.2018

Mosty na palach żelbetowych – fundamentowanie

W artykule znajdziesz:

Mosty na palach żelbetowych – fundamentowanie


Większość obiektów mostowych posadawia się na palach. Jest to typ fundamentowania, który ze względu na intensywność obciążeń oraz czynniki środowiskowe, zapewnia znacznie większą trwałość oraz bezpieczeństwo obiektu niż tzw. posadowienie bezpośrednie. W Polsce do wykonania fundamentów mostów oraz wiaduktów zwykle wykorzystywane są pale żelbetowe. Są to pale wiercone wielkośrednicowe i wbijane prefabrykowane. Niekiedy wykonywane są projekty na bazie pali wierconych oraz zmodyfikowanej technologii pali wbijanych. Rzadziej podejmowane są próby stosowania pali przemieszczeniowych wkręcanych. Jednak od wielu lat na rynku mostowym dominują pale wiercone wielkośrednicowe. Obecnie nadal się z nich korzysta, choć zalecane jest stosowanie ich głównie do posadawiania dużych obiektów. Co ważne, pale wielkośrednicowe w niektórych warunkach są jedyną możliwością, np. wtedy, gdy pale zagłębiane są w skałach, zagęszczonych gruntach gruboziarnistych czy zwartych gruntach spoistych, a także wtedy, gdy niewiele jest miejsca na fundamenty podpór.
Technologi pali wierconych wielkośrednicowych jest znana i chętnie wykorzystywana. Tego rodzaju pale wykonywane są przede wszystkim w zawiesinie iłowej lub rurach osłonowych wyciąganych. Pierwsza z metod jest bardziej kłopotliwa pod względem technologicznym, dlatego wykorzystuje się ją wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Do największych zalet pai wielkośrednicowych zalicza się:
• dużą sztywność na zginanie,
• mniejszą konieczność wykorzystywania pali ukośnych,
• techniczną możliwość wykonania bez względu na warunki gruntowe,
• możliwość przejmowania przez pojedynczy pal dużych obciążeń.
Należy przy tym pamiętać, że kończenie pali wierconych w piaszczystych gruntach nawodnionych średnio zagęszczonych i luźnych oraz w drobnoziarnistych gruntach w stanie plastycznym i miękkoplastycznym jest zdecydowanie niekorzystne. W przypadku występowania tego typu warunków gruntowych wymagane jest zastosowanie pali przemieszczeniowych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami