Blog

Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 10
22.06.2018

Mosty na palach żelbetowych – fundamentowanie

W artykule znajdziesz:

Mosty na palach żelbetowych – fundamentowanie


Większość obiektów mostowych posadawia się na palach. Jest to typ fundamentowania, który ze względu na intensywność obciążeń oraz czynniki środowiskowe, zapewnia znacznie większą trwałość oraz bezpieczeństwo obiektu niż tzw. posadowienie bezpośrednie. W Polsce do wykonania fundamentów mostów oraz wiaduktów zwykle wykorzystywane są pale żelbetowe. Są to pale wiercone wielkośrednicowe i wbijane prefabrykowane. Niekiedy wykonywane są projekty na bazie pali wierconych oraz zmodyfikowanej technologii pali wbijanych. Rzadziej podejmowane są próby stosowania pali przemieszczeniowych wkręcanych. Jednak od wielu lat na rynku mostowym dominują pale wiercone wielkośrednicowe. Obecnie nadal się z nich korzysta, choć zalecane jest stosowanie ich głównie do posadawiania dużych obiektów. Co ważne, pale wielkośrednicowe w niektórych warunkach są jedyną możliwością, np. wtedy, gdy pale zagłębiane są w skałach, zagęszczonych gruntach gruboziarnistych czy zwartych gruntach spoistych, a także wtedy, gdy niewiele jest miejsca na fundamenty podpór.
Technologi pali wierconych wielkośrednicowych jest znana i chętnie wykorzystywana. Tego rodzaju pale wykonywane są przede wszystkim w zawiesinie iłowej lub rurach osłonowych wyciąganych. Pierwsza z metod jest bardziej kłopotliwa pod względem technologicznym, dlatego wykorzystuje się ją wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Do największych zalet pai wielkośrednicowych zalicza się:
• dużą sztywność na zginanie,
• mniejszą konieczność wykorzystywania pali ukośnych,
• techniczną możliwość wykonania bez względu na warunki gruntowe,
• możliwość przejmowania przez pojedynczy pal dużych obciążeń.
Należy przy tym pamiętać, że kończenie pali wierconych w piaszczystych gruntach nawodnionych średnio zagęszczonych i luźnych oraz w drobnoziarnistych gruntach w stanie plastycznym i miękkoplastycznym jest zdecydowanie niekorzystne. W przypadku występowania tego typu warunków gruntowych wymagane jest zastosowanie pali przemieszczeniowych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 15 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 16 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 17
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 18
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 19 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 20 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 21
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 31 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 32 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 33
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 34
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 35 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 36 Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 37
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Książka obiektu budowlanego zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami