Blog

Prześwit łukowy zdjęcie nr 10
30.05.2018

Budowa domu - jak się przygotować?

W artykule znajdziesz:

Budowa domu - jak się przygotować?


Budowa domu – jak się przygotować?

 

Podjęcie decyzji o budowie domu to przełomowy krok dla każdej rodziny. Już na wstępnym etapie planowania należy określić budżet, czyli kwotę, jaką można przeznaczyć na wykup działki oraz budowę domu. Dzięki wyznaczeniu górnej granicy zdolności finansowych, znalezienie odpowiedniej działki i projektu będzie znacznie łatwiejsze. Działkę najlepiej szukać w okolicy, w której chcemy zamieszkać. Pod uwagę należy wziąć nie tylko najbliższe sąsiedztwie, ale również powierzchnię i kształt działki, a także jej uzbrojenie. Najlepsze są działki o prostych kształtach, które są podłączone do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Oczywiście tańsze są działki bez mediów, ale wówczas należy poświęcić czas i pieniądze na ich doprowadzenie – a to niekiedy bywa bardzo kosztowne.


Przy wyborze działki trzeba sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz stan prawny, który znajduje się w księdze wieczystej. Tam, gdzie nie ma MPZP, należy wystąpić o decyzję dotyczącą warunków zabudowy. W MPZP określone są warunki zabudowy oraz zagospodarowania działki łącznie z sąsiednimi nieruchomościami. Znajduje się tam również informacja dotycząca rodzaju zabudowy na danym terenie oraz dopuszczalnego kształtu dachu. Ponadto w MPZP można sprawdzić dojazd do nieruchomości i czy jest planowane powstanie nowej drogi.


Kolejnym ważnym krokiem jest wybór projektu. Tańsze są projekty gotowe, które można adaptować do wybranej działki. Adaptacji może dokonać architekt, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Gotowy projekt musi być dostosowany do obowiązujących warunków zabudowy. Ponadto można też dostosować więźbę do warunków klimatycznych i fundamenty do strefy przemarzania oraz warunków gruntowych. W profesjonalnej pracowni architektonicznej inwestor dowie się, jaki projekt będzie najlepszy i jakie zmiany są niezbędne. Nie opłaca się wybierać projektów, w których konieczne jest wprowadzenie wielu adaptacji, ponieważ podnosi to koszty projektu.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Prześwit łukowy zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Prześwit łukowy zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Prześwit łukowy zdjęcie nr 15 Prześwit łukowy zdjęcie nr 16 Prześwit łukowy zdjęcie nr 17
Prześwit łukowy zdjęcie nr 18
Prześwit łukowy zdjęcie nr 19 Prześwit łukowy zdjęcie nr 20 Prześwit łukowy zdjęcie nr 21
Prześwit łukowy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prześwit łukowy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prześwit łukowy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prześwit łukowy zdjęcie nr 31 Prześwit łukowy zdjęcie nr 32 Prześwit łukowy zdjęcie nr 33
Prześwit łukowy zdjęcie nr 34
Prześwit łukowy zdjęcie nr 35 Prześwit łukowy zdjęcie nr 36 Prześwit łukowy zdjęcie nr 37
Prześwit łukowy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prześwit łukowy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prześwit łukowy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami