Budowa domu - jak się przygotować?


Budowa domu – jak się przygotować?

 

Podjęcie decyzji o budowie domu to przełomowy krok dla każdej rodziny. Już na wstępnym etapie planowania należy określić budżet, czyli kwotę, jaką można przeznaczyć na wykup działki oraz budowę domu. Dzięki wyznaczeniu górnej granicy zdolności finansowych, znalezienie odpowiedniej działki i projektu będzie znacznie łatwiejsze. Działkę najlepiej szukać w okolicy, w której chcemy zamieszkać. Pod uwagę należy wziąć nie tylko najbliższe sąsiedztwie, ale również powierzchnię i kształt działki, a także jej uzbrojenie. Najlepsze są działki o prostych kształtach, które są podłączone do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Oczywiście tańsze są działki bez mediów, ale wówczas należy poświęcić czas i pieniądze na ich doprowadzenie – a to niekiedy bywa bardzo kosztowne.


Przy wyborze działki trzeba sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz stan prawny, który znajduje się w księdze wieczystej. Tam, gdzie nie ma MPZP, należy wystąpić o decyzję dotyczącą warunków zabudowy. W MPZP określone są warunki zabudowy oraz zagospodarowania działki łącznie z sąsiednimi nieruchomościami. Znajduje się tam również informacja dotycząca rodzaju zabudowy na danym terenie oraz dopuszczalnego kształtu dachu. Ponadto w MPZP można sprawdzić dojazd do nieruchomości i czy jest planowane powstanie nowej drogi.


Kolejnym ważnym krokiem jest wybór projektu. Tańsze są projekty gotowe, które można adaptować do wybranej działki. Adaptacji może dokonać architekt, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Gotowy projekt musi być dostosowany do obowiązujących warunków zabudowy. Ponadto można też dostosować więźbę do warunków klimatycznych i fundamenty do strefy przemarzania oraz warunków gruntowych. W profesjonalnej pracowni architektonicznej inwestor dowie się, jaki projekt będzie najlepszy i jakie zmiany są niezbędne. Nie opłaca się wybierać projektów, w których konieczne jest wprowadzenie wielu adaptacji, ponieważ podnosi to koszty projektu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !