Mrozoodporność wapieni

Mrozoodporność wapieni

Niszczenie kamieni na skutek zamarzania może być też mierzone stratą ich sprężystości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dzięki właściwości przemieszczania się wilgoci w kierunku miejsc bardziej ochłodzonych, wilgotność elementu kamiennego przestaje być równomierna,
w ten sposób niektóre miejsca mogą osiągnąć krytyczny stopień nasiąkliwości. Jak wiadomo, zamrożenie powoduje wtedy zniszczenie materiału.

Wilgotność wapieni świeżo wydobytych może spowodować na mrozie pękanie skały, jeżeli zawartość wody przewyższa 0,5 pełnego nasycenia, a w szczególności, jeżeli zawilgocenie powiększy się wskutek wchłonięcia wody z opadów atmosferycznych. Jeżeli mamy do czynienia z kamieniem wydobytym jesienią i zimą, należy go osuszyć do wilgotności poniżej 0,5 pełnego nasycenia lub przechować w pomieszczeniach ciepłych. Należy przy tym zauważyć, że suszenie wapieni nawet w temperaturze + 200°C nie zmienia ich właściwości fizykomechanicznych.
Wpływ wody na beton może być korzystny, sprzyjający przyrostowi wytrzymałości lub może być też ujemny (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przyjął się pogląd, że na beton ujemnie działają tylko wody agresywne. Ocena taka jest nieuzasadniona, gdyż każda woda zależnie od okoliczności i warunków może przyczynić się do zniszczenia betonu.

Rozróżnia się 3 rodzaje korozji, których poznanie ułatwia kwalifikację procesów korozji i podjęcie walki z niszczeniem betonu (uprawnienia budowlane).
Do pierwszego rodzaju mogą być włączone wszystkie te procesy korozji, które powstają przy działaniu wód o niewielkiej twardości, kiedy składowe części stwardniałego zaczynu cementowego są rozpuszczane i zabierane przez przesiąkającą przez beton wodę. Procesy te szczególnie rozwijają się w przypadkach, kiedy woda przesącza się przez całą grubość betonu. Obecność w wodzie soli często powiększa rozpuszczalność zaczynu cementowego, wzmaga i przyspiesza w ten sposób korozję betonu (program egzamin ustny).

Niszczenie betonów

Do drugiego rodzaju korozji mogą być włączone te procesy korozji, które rozwijają się w betonie przy działaniu wód zawierających substancje chemiczne, wchodzące w reakcje wymienne ze składnikami stwardniałego zaczynu cementowego. Tworzą się przy tym nowe związki, które jako łatwo rozpuszczalne zostają wypłukiwane albo nie mają właściwości wiążących i odkładają się jako bezpostaciowa masa na miejscu reakcji. Do tej grupy mogą być zaliczone procesy powstające w betonie przy działaniu kwasów, zasad i soli (opinie o programie).

Trzeci rodzaj korozji obejmuje wszystkie te procesy, przy których w porach, kanalikach włoskowatych i innych rysach w betonie następuje nagromadzenie wysoko uwodnionych soli. Krystalizacja ich powoduje pęcznienie i powstanie znacznych naprężeń, wywołujące z kolei zmiany wytrzymałości betonu. Do tej grupy zalicza się proces korozji siarczanowej, kiedy niszczenie betonu zachodzi wskutek krystalizacji gipsu i siarczanoglinianu wapniowego.
Niszczenie betonów wskutek działania wody jest zazwyczaj związane z jej przenikaniem przez konstrukcje budowlane.

Gdyby beton był szczelny, działanie wody ograniczałoby się jedynie do omywania powierzchni zewnętrznych bez wymywania z wnętrza składników wiążących, których ubytek prowadzi do zmniejszania wytrzymałości betonu. Ruch wody w masie betonu w analogii do gruntów zależy od spadku hydraulicznego i od współczynnika filtracji betonu. Jeżeli beton nie przepuszcza wody, to mówimy, że jest wodoszczelny (segregator aktów prawnych). Jakkolwiek dostateczna szczelność betonu jest trudna do osiągnięcia, to istnieje jednak pojęcie betonu wodoszczelnego przy projektowaniu budowli wodnych; mianowicie beton uważa się za wodoszczelny, kiedy ilość wody parującej z powierzchni masywu betonowego przewyższa ilość wody przesączającej się przez ten masyw.

Współczynnik filtracji betonów w warunkach laboratoryjnych wynosi 1 • 10~7H-1 • 10~9 cm/sek, a dla betonów wyjątkowo szczelnych 1 • 10“12 cm/sek (promocja 3 w 1).
Należy zauważyć, że betony w naturze mogą znacznie odbiegać właściwościami od próbek badanych w warunkach laboratoryjnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !