Blog

25.07.2018

Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki budowlanej?

W artykule znajdziesz:

Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki budowlanej?


Zakup działki budowlanej często niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego zanim podpisze się umowę kupna, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, dzięki czemu można uniknąć ewentualnych późniejszych problemów.
Jednym z warunków, które powinna spełniać działka budowlana jest zapewniona możliwość przyłączenia uzbrojenia działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.
Na czym polega uzbrojenie techniczne działki?
Działka uzbrojona to właśnie taka, która posiada w swoich granicach lub bardzo blisko granic przyłącza do wszystkich koniecznych mediów. Chodzi oczywiście o prąd elektryczny, wodę czy gaz. Podczas zakupu działki trzeba więc sprawdzić, czy takie media są w pobliżu. Jeżeli w sąsiedztwie stoją domy, można przypuszczać, że są. Gorzej, gdy kupuje się działkę położoną na uboczu, w oddali od zabudowań. Wtedy niezbędne będzie uzbrojenie techniczne działki. Łączy się to jednak z koniecznością dodatkowych działań, między innymi trzeba wystąpić z wnioskami do poszczególnych instytucji. Dopiero zdobycie umowy o przyłącza budowlane wraz z projektem domu są podstawą do starania się o pozwolenie na budowę.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Odprowadzenie wód powierzchniowych.
Jak wiadomo, działki przeznaczone na budowę powinny być wyposażone w kanalizację właśnie po to, by umożliwić odprowadzenie wód powierzchniowych, bowiem najlepszym i najwygodniejszym na to sposobem jest przyłączenie się do kanalizacji lub rowów melioracyjnych. W sytuacji jednak, gdy nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszczalne jest odprowadzanie wód powierzchniowych do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Dlatego też coraz częściej wykorzystuje się np. zbiorniki na deszczówkę i inne systemy odwodnień. Ich zaletą jest możliwość gromadzenia wody i ponowne jej wykorzystanie we własnym gospodarstwie, co jest korzystne zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym.
Trzeba jednak dodać, że brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej spowoduje też konieczność zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami