Blog

17.09.2019

Na czym polega praca kierownika budowy?

W artykule znajdziesz:

Na czym polega praca kierownika budowy?

Na czym polega praca kierownika budowy?

Kierownikiem budowy może być włącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Jest to uczestnik procesu budowlanego, który odgrywa w nim bardzo ważną rolę (program na komputer). Uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można uzyskać po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki zawodowej.

Mogą to być studia na jednym z kierunków związanych z budownictwem, bądź na kierunku architektura (program na telefon). Samodzielne funkcje techniczne, ale w ograniczonym zakresie, mogą też pełnić osoby posiadające tytuł technika bądź mistrza albo dyplom potwierdzający wykształcenie na poziomie technika oraz oczywiście uprawnienia budowlane.

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli m.in. pracować na stanowisku kierownika budowy (program egzamin ustny). Posiadanie uprawnień budowlanych wiąże się z koniecznością fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania zagadnień:
• architektonicznych,
• technicznych,
• techniczno-organizacyjnych.
Prace obejmują m.in. kierowanie budową lub robotami budowlanymi. Kierownik budowy najpierw przejmuje teren budowy od inwestora, po czym odpowiednio zabezpiecza plac budowy oraz wszelkie znajdujące się na nim urządzenia, sprzęty czy obiekty (opinie o programie).

Koordynacja budowy

Plac budowy musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych (segregator aktów prawnych). Kierownik budowy odpowiada także za wywieszenie tablic informacyjnych. Do jego obowiązków zalicza się także prowadzenie dziennika budowy, czyli dokumentu, w którym muszą być wpisane wszelkie zdarzenia, jakie miały miejsce podczas prac budowlanych. Po przejęciu placu budowy od inwestora kierownik budowy musi zadbać nie tylko o jego zabezpieczenie, ale także geodezyjne wytyczenie obiektu. Ponadto do jego obowiązków zalicza się koordynację budowy obiektów wraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z pozwolenia na budowę i projektu, a także obowiązujących przepisów budowlanych (promocja 3  w 1). Ma on prawo występowania do inwestora o wprowadzenie zmian w przewidzianych rozwiązaniach projektowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami