Blog

16.03.2022

Naczyńko wagowe

W artykule znajdziesz:

Naczyńko wagowe

Naczyńko wagowe - naczyńko (szklane lub kwarcowe) służące do odważania, suszenia i przechowywania próbek stałych naczyńko Żukowa - naczynie szklane o podwójnych ściankach, spomiędzy których wypompowano powietrze, stosowane do oznaczania temperatury krzepnięcia nadajnik - część układu telekomunikacyjnego lub telemechanicznego, która zamienia doprowadzone do niej informacje na sygnały o postaci najdogodniejszej do dalszego przekazania do odbiornika (program uprawnienia budowlane na komputer).

nadajnik meldunków - nadajnik przesyłający informacje o stanie dozorowanych obiektów lub o przebiegu procesów technologicznych nadajnik poleceń - nadajnik przesyłający sygnały ze stanowiska dyspozytora do odbiorników na stanowiskach wykonawczych, w celu spowodowania zmiany stanu dozorowanych obiektów lub zmiany przebiegu procesów technologicznych nadajnik radiofoniczny - urządzenie radionadawcze do wytwarzania i wysyłania energii wielkiej częstotliwości w postaci fal radiowych, zmodulowanych sygnałami fonicznymi przesyłanymi z rozgłośni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

nadajnik radiowy - urządzenie elektroniczne wytwarzające drgania wielkiej częstotliwości modulowane sygnałami fonicznymi, wizyjnymi i in. nadajnik taśmowy - nadajnik telegraficzny nadający sygnały zakodowane najczęściej na taśmie dziurkowanej (uprawnienia budowlane).

Nadajnik telemechaniczny - część urządzenia telemechanicznego do wytwarzania sygnałów sterujących. nadajnik telemetryczny - część urządzenia telemetrycznego służąca do przekształcania, wyników pomiarów różnych wielkości fizycznych na określone przebiegi elektryczne, odpowiednie do przesłania ich na żądaną odległość nadajnik telewizyjny - urządzenie do wytwarzania i wysyłania energii wielkich częstotliwości w postaci fal radiowych, zmodulowanych sygnałem wizyjnym i fonicznym otrzymanym z ośrodka telewizyjnego (program egzamin ustny).

Nadawa

Nadawa - surowiec lub produkt przejściowy skierowany do maszyny lub urządzenia, w którym poddawany jest przeróbce mechanicznej nadbagaż - część bagażu, którego ciężar przekracza granicę przewidzianą taryfą i który może być przewieziony za dodatkową opłatą nadbieg - mol. multiplikator prędkości w skrzynce biegów (opinie o programie).

Nadbiornik - urządzenie telekomunikacyjne zawierające nadajnik i odbiornik radiowy nadbora - lina obrębiająca górny skraj sieci rybackiej. Nadboran sodowy, NaBO • H2O - biała, krystaliczna substancja słabo rozpuszczalna w wodzie, w temp. powyżej 40 °C rozkłada się z wydzieleniem tlenu; n.s. stosowany jest jako dodatek do proszków do prania, do bielenia wełny, jedwabiu, oleju, tłuszczów, w lecznictwie jako środek konserwujący i odkażający, w przemyśle włókienniczym itd.

Nadbudowa - rozbudowa polegająca na zwiększaniu wysokości budowli bez zmiany powierzchni zabudowy, np. przez zwiększenie liczby kondygnacji , nadbudowa’’ - nadbudówka nadbudówka, nadbudowa - część statku wznosząca się ponad pokładem górnym, sięgająca od burty do burty (segregator aktów prawnych).

Nadburcie, falszburta - pionowe przedłużenie burty statku dla celów bezpieczeństwa, wznoszące się ponad górny pokład na wysokość ok. 1 m w zależności od wielkości statku nadchloran potasowy, KCIO4 - bezbarwne kryształy lub biały proszek, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie; n.p. występuje w niewielkich ilościach w saletrze chilijskiej, jest stosowany jako utleniacz do paliw rakietowych, do produkcji materiałów wybuchowych, jako środek utleniający w pirotechnice, w chemii analitycznej nadchlorany, MeC104 - sole kwasu nadchlorowego, HC1o4; prawie wszystkie n. są dobrze rozpuszczalne w wodzie z wyjątkiem KC104, powstają podczas rozkładu chloranów; podobnie jak chlorany są stosowane do produkcji materiałów wybuchowych, lecz są bezpieczniejsze od nich jako mniej silne utleniacze nadciecz - ciecz charakteryzująca się bardzo małą lepkością, bardzo dużą przewodnością cieplną oraz szczególną właściwością pełzania; nadciecz pełznie po ściankach naczynia, w którym się znajduje i przelewa przez brzeg tego naczynia; przykładem nadcieczy jest odmiana ciekłego helu (He II) w temperaturze poniżej 2,186 K nadciekłość, nadpłynność - właściwość cieczy umożliwiająca jej przepływ bez tarcia przez kapilary (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami