Nadproże w ścianie

Nadproże w ścianie

Nadproża w ścianach prefabrykowanych, stanowiące część płyty ściennej osadzonej w dostatecznie szerokich pasmach bocznych ([hn < b,) z reguły są to nadproża o przekroju prostokątnym zachowują się identycznie jak nadproża monolityczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kiedy nadproże w ścianie składa się z dwóch płyt, np. nadproże w ścianie zewnętrznej złożone z części nadokiennej jednej płyty i podokiennej drugiej, nie połączonych ze sobą w sposób specjalny dla przejęcia poziomych sił stycznych w spoinie poziomej, do obliczeń sił w ścianie sztywność nadproża należy przyjmować jako sumę sztywności obu jego części składowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współpraca nadproży płyt ściennych z płytami stropowymi i utworzenie zespolonego przekroju teowego zależy od ukształtowania złącza poziomego i spoiny podłużnej między płytami stropowymi. Przy dostatecznie sztywnym zespoleniu wszystkich prefabrykatów, w tym również przy połączeniu płyt stropowych w kierunku równoległym do rozpiętości nadproża, można oczekiwać, że sztywność takiego nadproża nie będzie się różniła od sztywności nadproża monolitycznego o podobnym przekroju teowym. Przy zachowaniu zwykłych tylko warunków konstrukcyjnych współudział stropu prefabrykowanego w pracy nadproża jest zdecydowanie niższy od współudziału stropu monolitycznego (uprawnienia budowlane).

Pierwsza faza pracy nadproża, do pojawienia się rys w rozciąganej części środnika nadproża płyty ściennej, tj. środnika przekroju teowego, jest w zasadzie identyczna z pracą nadproża monolitycznego. Bardzo prędko jednak, niekiedy przed zarysowaniem środnika, pojawia się rysa w spoinie podłużnej między płytami stropowymi, która prowadzi do odspojenia się płyt stropowych od nadproża w płycie ściennej (program egzamin ustny).

Zbrojenie nadproża płyty ściennej

W konsekwencji sztywniejszą strefą przypodporową staje się strefa z półką ściskaną (płyty stropowe są tu dociskane do nadproża płyty ściennej), a po drugiej stronie pracuje tylko nadproże płyty ściennej. Zbrojenie nadproża płyty ściennej jest symetryczne, wartość aa odnosi się do bardziej wytężonego zbrojenia rozciąganego w dolnej części nadproża płyty ściennej (opinie o programie).

Zarysowanie złącza oraz rysa w zaprawie łączącej strop z nadprożem pojawiły się przed powstaniem rysy w środniku rozciąganym pod obciążeniem rzędu 1/3 obciążenia niszczącego. Praca wieńca i stropu w części rozciąganej pozwoliła jednak na dalsze zarysowania w przekroju lewym (środnik rozciągany). W miarę wzrostu obciążenia następowało sukcesywne odchodzenie prawego prefabrykatu stropowego od tarczy nadproża oraz pojawiało się szereg rys w przekroju prawym. Zniszczenie następuje w chwili wyłączenia się z pracy wieńca i stropu w strefie rozciąganej. Stwierdzono, że naprężenia w zbrojeniu w przekroju ze stropem w strefie ściskanej osiągają wartość aa = Ra wcześniej niż w przekroju z półką w strefie rozciąganej, ale po częściowym odspojeniu płyt stropowych od nadproża na odcinku od złącza w kierunku przekroju prawego (segregator aktów prawnych).

Rysa, która pojawia się w spoinie między płytami stropowymi, i następujące odspojenie płyt stropowych od nadproża płyty ściennej powodują, że warunki pracy nadproża w fazie trzeciej uwzględnić trzeba tylko w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość zmiany kierunku działania siły (np. przy obliczaniu budynku na gruntach silnie odkształcalnych). W ścianach usztywniających, przejmujących parcie wiatru, nic należy w tych warunkach uwzględniać współpracy stropu i do obliczeń przyjmuje się:

  1. tylko przekrój nadproża płyty ściennej, z pominięciem przekroju stropu i wieńca, gdy w strefie nadproża występują spoiny podłużne między płytami ściennymi (nadproża w ścianie nośnej, stropy rozpięte jednokierunkowo),
  2. dwa oddzielnie pracujące nadproża płyty ściennej i oddzielne pasmo stropu o szerokości nic większej niż 0,5 rozpiętości nadproża, gdy spoiny wymienione wyżej nie występują (nadproża w ścianie ustawionej równolegle do kierunku rozpięcia stropów lub w przypadku stropów opartych na obwodzie) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !