Blog

14.06.2019

Nadzór inwestorski – czy można odbyć tam praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

Nadzór inwestorski – czy można odbyć tam praktykę zawodową?

Kwestia odbywania praktyki zawodowej pod kierunkiem inspektora nadzoru budowlanego wzbudza wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl). I słusznie, bo inspektor nadzoru budowlanego nie może być opiekunem praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych. Jak to możliwe, skoro inspektor posiada uprawnienia budowlane, jest czynnym członkiem samorządu zawodowego, a do tego pełni samodzielną funkcję techniczną? Przecież spełnia wszystkie warunki, jakie określono w prawie budowlanym, dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wymagane od opiekuna praktyki zawodowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że praktyka zawodowa musi polegać na pełnieniu funkcji technicznej na budowie (program na komputer).

Nadzór inwestorski – czy można odbyć tam praktykę zawodową?

Pełnienie funkcji technicznej na budowie oznacza m.in.:
• wykonywanie obiektu budowlanego,
• odbudowę obiektu budowlanego,
• rozbudowę obiektu budowlanego,
• nadbudowę obiektu budowlanego.

Zalicza się do tego również wszelkie prace, które polegają na montażu, remoncie, przebudowie czy rozbiórce obiektu budowlanego (program na telefon). Mówiąc wprost, praktykant musi czynnie uczestniczyć w budowaniu projektów budowlanych. W przypadku takich prac za realizację robót odpowiada kierownik budowy, a inspektor nadzoru sprawuje tylko w imieniu inwestora funkcję kontrolną (program egzamin ustny). Oznacza to, że nie ma on czynnego udziału w prowadzonych na budowie pracach budowlanych (opinie o programie).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma znacznie mniejszy zakres obowiązków niż kierownik budowy (segregator aktów prawnych). Z tego właśnie względu osoba odbywająca praktyki pod nadzorem inspektora nie ma możliwości, aby w wystarczającym stopniu zgłębić wszystkie zagadnienia, które wynikają z kierowaniem robotami budowlanymi czy budową. W związku z tym inspektor nadzoru budowlanego nie może pełnić funkcji opiekuna praktyki zawodowej. Potwierdzają to również interpretacje przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne. W wyroku NSA sygn. Akt IV SA 364/97 stwierdzono, że „prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami