Blog

19.04.2022

Wykres ruchu

W artykule znajdziesz:

Wykres ruchu

Wykres ruchu - graficzne przedstawienie rozkładu jazdy na poszczególnych odcinkach wykres Sankeya, wykres strumieniowy - wykres do poglądowego przedstawienia bilansu materiałowego lub energetycznego w bardziej skomplikowanych procesach technologicznych wykres Sauveura - wykres przedstawiający zależność względnego czasu krzepnięcia w stałej temperaturze eutektyki, perytektyki lub monotek- tyki od składu procentowego stopu układu podwójnego z tymi przemianami wykres Smitha, wykres biegunowy impedancji - układ współrzędnych biegunowych z naniesionymi rodzinami różnych linii konturowych, przeznaczony do graficznego przedstawienia impedancji linii długich, prowadnic falowych itp.; w.S. jest powszechnie stosowany w technice mikrofalowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykres sił tnących - wykres, którego rzędne wystawione w punktach osi pręta przedstawiają siły tnące w odpowiednich przekrojach pręta wykres strumieniowy - wykres Sankeya wykres zmęczeniowy Haigha - wykres zależności amplitudy okresów zmiennych naprężeń, powodujących zniszczenie próbki, od wartości średniej tych naprężeń wykres zmęczeniowy Smitha - wykres zależności granicznych wartości okresowo zmiennych naprężeń, powodujących zniszczenie próbki, od wartości średniej tych naprężeń wykres żelazo-węgiel - wykres równowagi fazowej układu żelazo-węgiel krzepnącego przeważnie jako układ żelazo - cementyt wykresówka - podzielnia (zwykle papierowa) rejestratora, której podziałki odpowiadają rejestrowanym wielkościom (np. krążek wykresowy, taśma wykresowa) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wykrojnik - tłocznik do cięcia; w zależności od liczby zabiegów wykonywanych na jednym przedmiocie rozróżnia się w. jednozabiegowe w zależności od liczby skoków suwaka prasy potrzebnych do ukształtowania przedmiotu- w. jednotaktowe i wiełotaktowe; w. wielozabiegowe jednotaktowe są w. jednoczesnymi wykrot - dziura po wiatrowale wykrój’ (walców walcarki) - dwie współpracujące ze sobą bruzdy wytoczone na obwodzie beczek walców (uprawnienia budowlane).

Wykrój

Wykrój (matrycy) - wgłębienie w matrycy, które w procesie kucia zostaje wypełnione przez materiał nadając mu odpowiedni kształt wykrój - w tłocznictwie zarys wykrawanego przedmiotu wykrój gnący - wykrój przeznaczony do przeginania przedkuwki i nadania jej kształtu zbliżonego do kształtu znajdującego się w matrycy w płaszczyźnie podziału wykrój matrycujący - wykrój służący do wstępnego i ostatecznego matrycowania odkuwek (program egzamin ustny).

Wykrój murarski - wzornik do sprawdzania grubości muru wykonany z deski z przybitymi nakładkami w odległości równej szerokości muru, licząc w świetle nakładek wykrój podkuwający, wykrój rolujący - wykrój przeznaczony do rozłożenia objętości metalu wzdłuż osi przedkuwki w zależności od rozłożenia go w odkuwce przy jednoczesnym zwiększeniu jednych przekrojów kosztem innych (opinie o programie).

Wykrój poszerzający - wykrój przeznaczony do poszerzania przedkuwki w przekroju prostopadłym do osi, jeżeli przy tym są konieczne większe zmiany pola przekroju poprzecznego przedkuwki z jednoczesnym przemieszczeniem metalu wzdłuż osi oraz do nadania przedkuwce kształtu zbliżonego do założonego i ułatwiającego wypełnienie metalem w wykroju końcowym (segregator aktów prawnych).

Wykrój przygotowawczy - wykrój przeznaczony do wstępnego kształtowania odkuwki; w.p. stosuje się przy matrycowaniu odkuwek o złożonych kształtach oraz przy matrycowaniu odkuwek średnio złożonych w dużych seriach wykrój rolujący - wykrój podkuwający wykrój wydłużający - wykrój przeznaczony do zmniejszania przekroju poprzecznego na pewnej części przedkuwki przy jednoczesnym zwiększaniu jej długości.

Wykrój wykańczający - wykrój przeznaczony do wykonywania gotowej odkuwki; wymiary w.w. odpowiadają wymiarom gorącej odkuwki z uwzględnieniem skurczu metalu wykrywacz metanu - metanomierz wykrywacz min - przyrząd elektromagnetyczny do wykrywania min znajdujących się w ziemi, śniegu lub w wodzie; stosowany przy rozpoznawaniu pól minowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami