Nadzór nad praktyką zawodową

Uprawnienia budowlane to decyzja, która daje prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Oznacza to możliwość pracy w jednym z tzw. zawodów zaufania publicznego. Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, podlegają odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Wymaga się od nich odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia – oba te czynniki podlegają sprawdzeniu podczas egzaminu na uprawnienia budowlane, który jest niezbędny, aby te uprawnienia zdobyć. Doświadczenie zdobywa się podczas praktyk zawodowych. Bardzo częstym problemem, który pojawia się w związku z praktykami, jest kwestia posiadania uprawnień budowlanych przez osoby nadzorujące praktykę zawodową (program na telefon).

Nadzór nad praktyką zawodową

Zawsze należy pamiętać o tym, że zgodnie z prawem budowlanym, aby praktyka zawodowa została zaliczona, musi ona polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych bądź na pełnieniu funkcji technicznej podczas prac na budowie (program egzamin ustny). Prace te muszą być wykonywane pod kierownictwem osoby, mającej uprawnienia budowlane w specjalności, o jaką stara się praktykant, oraz bez ograniczeń. Oznacza to, że osoba nadzorująca praktykę musi legitymować się wyższym wykształceniem technicznym i być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się poza granicami kraju, to osoba nadzorująca praktyki musi posiadać uprawnienia wymagane w danym państwie (opinie o programie).

W przepisach znajdują się jednak pewne dodatkowe warunki, o których trzeba wiedzieć. Przede wszystkim nadzoru nad praktyką zawodową nie może sprawować osoba, która w treści uprawnień ma następujące pojęcia:
• w budownictwie osób fizycznych,
• o powszechnie znanych rozwiązaniach (segregator aktów prawnych).

Praktyka nie nosi znamion

Oznacza to, że uprawnienia są nadane w zakresie ograniczonym, co nie pozwala na nadzorowanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Należy także pamiętać, że do praktyki zawodowej, która wymagana jest do uprawnień budowlanych, nie będzie zaliczona praktyka, którą odbywa się pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego (promocja 3  w 1). Wynika to z faktu, że taka praktyka nie nosi znamion bezpośredniego i samodzielnego uczestnictwa w procesie budowlanym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !