Blog

21.08.2018

Najważniejsze osoby na budowie

W artykule znajdziesz:

Najważniejsze osoby na budowie

Na każdej budowie potrzebni są różni specjaliści i fachowcy, którzy odpowiadają za poszczególne prace. Najważniejsi są jednak tzw. uczestnicy procesu budowlanego, z których każdy ma swoje obowiązki oraz prawa (program na komputer). Zgodnie z prawem budowlanym zatrudnienie tych osób jest obowiązkiem inwestora. Inwestorem nazywa się osobę, która buduje dom jednorodzinny i wybiera pozostałych uczestników procesu budowlanego, czyli projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego(program na telefon). Projektant jest odpowiedzialny za opracowanie projektu budowlanego i dostosowanie go do miejscowego planu zagospodarowania lub warunków zabudowy. Projektantowi można też zlecić nadzór autorski, czyli kontrolę budowy z tym, co znajduje się w zatwierdzonym projekcie (program na egzamin ustny).

Praca kierownika budowy

Najważniejsze osoby na budowie

Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzone oświadczeniem (promocja 3 w 1). Osoba ta odpowiada za wszystko, co dzieje się na placu budowy. Praca kierownika budowy rozpoczyna już w momencie prac przygotowawczych, polegających na organizacji terenu budowy i jego zabezpieczaniu. Do obowiązków kierownika budowy zalicza się również zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom pracującym na budowie, a także prowadzenie dziennika budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej budynku (segregator).
Inspektor nadzoru inwestorskiego może być zatrudniony przez inwestora, ale nie zawsze istnieje taki obowiązek. Osobę tą należy zatrudnić wtedy, gdy dom ma skomplikowaną konstrukcję. Warto powierzyć mu stanowisko także wtedy, gdy inwestor nie zna się na budowie domów, ponieważ głównym obowiązkiem inspektora jest dbanie o interesy inwestora na placu budowy. Osoba ta dobrze zna się na procesie budowlanym, dlatego jest w stanie kontrolować wykonywane prace z tym, co znajduje się w projekcie czy w przepisach budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w odbiorach i zwraca uwagę na błędy, których mógłby nie zauważyć niedoświadczony inwestor. Pilnuje on także rozliczeń i finansów budowy (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami