Blog

Pochłonięcie wody zdjęcie nr 10
30.05.2018

Najważniejsze osoby na budowie

W artykule znajdziesz:

Najważniejsze osoby na budowie

 
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 11
Najważniejsze osoby na budowie

Budowa domu oraz wszelkie inne roboty budowlane, których wykonanie wymaga pozwolenia na budowę, muszą odbywać się pod nadzorem tzw. uczestników procesu budowlanego. Według obowiązującego prawa budowlanego każda z tych osób ma na placu budowy swoje prawa oraz obowiązki (uprawnienia budowlane). Zatrudnienie uczestników procesu budowlanego oraz powierzenie im odpowiednich obowiązków jest zadaniem inwestora, będącego również uczestnikiem procesu budowlanego. Inwestor to osoba, która buduje swój dom oraz wybiera pozostałych uczestników, czyli projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Projektant, którego zatrudnia inwestor, jest odpowiedzialny za opracowania projekty budowlanego. Dodatkowo można powierzyć mu nadzór autorski, który polega na sprawdzaniu, czy budowa przebiega zgodnie z tym, co zostało zatwierdzone w projekcie. Kierownik budowy to funkcja, którą może pełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed rozpoczęciem budowy inwestor musi dostarczyć do urzędu oświadczenie kierownika budowy, zawierające informacje o uprawnieniach i potwierdzające znajomość obowiązków związanych z kierowaniem robotami budowlanymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W oświadczeniu musi znaleźć się również informacja o przyjęciu przez kierownika powierzonej mu funkcji.Kolejną osobą, która musi być zatrudniony na budowie, jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

Prawo budowlane zwalnia z tego obowiązku w przypadku:

• budowy standardowych projektów domów,

budowy domów jednorodzinnych o nieskomplikowanej konstrukcji,

• budowy domów jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej lub częściowo usługowej.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi być obecny na placu budowy w przypadku domów wielorodzinnych, dróg, mostów itp. Inspektor nadzoru inwestorskiego musu posiadać odpowiednie uprawnienia i wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uprawnienia muszą być potwierdzone w oświadczeniu o przyjęciu obowiązków, które składa się w zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Pochłonięcie wody zdjęcie nr 16 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 17 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 18
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 19
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 20 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 21 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 22
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 32 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 33 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 34
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 35
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 36 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 37 Pochłonięcie wody zdjęcie nr 38
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pochłonięcie wody zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami