Blog

22.01.2020

Naprawy uszkodzeń mechanicznych

Naprawy uszkodzeń mechanicznych

Naprawy uszkodzeń mechanicznych

W zakresie remontu bieżącego dla omawianego rodzaju posadzek wchodzą drobne na ogół naprawy uszkodzeń mechanicznych, naprawa umocowania wzruszonych poszczególnych elementów posadzek lub dodanie i wstawienie brakujących płytek, cegieł itd (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wszelkie naprawy powinny być wykonane przez właściwych rzemieślników znających zarówno materiał naprawianej posadzki, jak i sposób jej układania.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że:
- w przypadku konieczności umocowania, wymiany lub uzupełnienia poszczególnych elementów posadzki (płytka, cegła) należy element taki dokładnie oczyścić z zaprawy i zmyć, przygotować (oczyścić bądź uzupełnić, zwilżyć) podłoże betonwe, po czym osadzić element równo z wierzchem posadzki na zaprawie cementowej (najczęściej 1 : 3) z dodaniem mleka wapiennego. Spoiny należy zalać rzadką zaprawą, przy czym wierzch posadzki wytrzeć na czysto najpierw mokrą, a następnie suchą szmatą lub trocinami. Miejsca naprawiane należy zabezpieczyć przed wzruszeniem przynajmniej na 1 dobę. Posadzki kamienne myje się wodą z mydłem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płytki terakotowe i klinkierowe po ich ułożeniu można zmywać 5 proc. roztworem kwasu solnego.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej, z płytek cementowych
oraz posadzki terrazzo (lastriko)
Konserwacj a. Posadzki tego rodzaju poza normalnym przestrzeganiem warunków właściwej eksploatacji oraz utrzymaniem czystości, specjalnych zabiegów konserwacyjnych nie wymagają.
Należy podkreślić, że nasycanie posadzek terrazzo co pewien czas olejem, pastowanie i froterowanie chroni je przed nadmiernym zanieczyszczeniem i utrzymuje estetyczny wygląd (uprawnienia budowlane).
Remont bieżący. Spośród najczęściej spotykanych uszkodzeń w omawianym typie posadzek można wymienić:
pęknięcia, dziury i szczerby lub miejsca wybrzuszone (nie związane z podłożem) w posadzkach jednolitych,
pęknięcia poszczególnych płytek, płytki wzruszone lub uszkodzone oraz brak poszczególnych płytek w posadzkach płytkowych (program egzamin ustny).

Pęknięcia w posadzkach jednolitych

Naprawa tych uszkodzeń wymaga przede wszystkim fachowej obsługi, znającej technologię wykonania naprawianych elementów; wymaga ponadto odpowiedniego doboru materiałów potrzebnych do naprawy oraz znajomości ich własności i sposobów wykonania naprawy (opinie o programie).
Pęknięcia w posadzkach jednolitych, powstałe na skutek skurczu betonu, należy zalać rzadką zaprawą cementową (miejsca takie należy uprzednio dokładnie oczyścić i zmyć wodą), następnie zrównać nałożoną zaprawę z powierzchnią posadzki i gładko zatrzeć żelazną packą. Dziury i szczerby w posadzkach należy naprawić przez nałożenie zaprawy lub betonu o składzie, jaki zastosowano do wykonania posadzki (naprawiane miejsca uprzednio dokładnie oczyszcza się oraz nakuwa podłoże w celu lepszego związania z nałożoną zaprawą). Posadzkę w miejscach odstawa- nia od podłoża należy skuć i usunąć, a powstałe stąd uszkodzenia załatać. Miejsca naprawiane należy żelazną packą zatrzeć równo z powierzchnią posadzki. Przy posadzkach z lastriko miejsca naprawiane po stwardnieniu ułożonej warstwy należy szlifować, a po wyszlifowaniu zapuścić olejem. Pamiętać należy o tym, aby do zaprawiania dziur dobrać odpowiedni skład masy lastriko (segregator aktów prawnych).

W posadzkach z płytek cementowych lub lastrikowych płytki uszkodzone, pęknięte, wypadające bądź nie związane z podłożem należy ostrożnie usunąć, oczyścić podkład z zaprawy, powierzchnię podkładu nakuó i dobrze zwilżyć, po czym wstawić na miejsce brakującej albo nowe płytki, albo płytki wyjęte, jeżeli są całe. Płytki osadzać należy na zaprawie cementowej 1 : 3 zarobionej mlekiem wapiennym; spoiny należy zalać rzadką zaprawą cementową. Miejsca naprawiane zabezpieczyć przed wzruszeniem na okres jednej doby, a następnie oczyścić.

 

Posadzki skałodrzewne (ksylolity) Konserwacja posadzek ksylolitowych (jednolitych bądź też płytkowych) - poza normalnymi zabiegami mającymi na celu ochronę posadzki przed uszkodzeniem oraz utrzymanie jej w warunkach czystości i higieny - polega na:

oczyszczeniu, myciu, zapuszczaniu olejem roślinnym, pastowaniu pastami woskowo-terpentynowymi i froterowaniu,

usuwaniu zauważonych drobnych uszkodzeń mechanicznych, jak małe i włoskowate pęknięcia, zarysowania, szczerby itd.

Zapuszczanie olejem lnianym posadzki należy przeprowadzać średnio w odstępach jednorocznych, pastowanie raz na 2-3 tygodnie, w zależności od warunków eksploatacji, froterowanie codziennie (promocja 3 w 1). Zabiegi konserwacyjne, jak pastowanie i froterowanie, odnoszą się do posadzek ksylolitowych w pomieszczeniach mieszkalnych, w pomieszczeniach zaś niemieszkalnych zabiegi tego rodzaju są zbędne i wystarczy tylko zapuszczenie olejem pyło-chłonnym itp.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami