Blog

Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 10
30.05.2018

Naruszenie obowiązków zawodowych w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Naruszenie obowiązków zawodowych w budownictwie


Naruszenie obowiązków zawodowych w budownictwie

 

W dzisiejszych czasach technika poszła mocno do przodu, co przekłada się na większy zakres odpowiedzialności zawodowej inżynierów, czy też pracowników technicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że wciąż obowiązuje zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Postęp inwestycji jest szczegółowo kontrolowany przez odpowiednie organy. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne podlegają ocenie w dwóch różnych trybach. Pierwszym z nich jest postępowanie dyscyplinarne, zaś drugim postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zgodnie z przepisami prawa budowlanego osoba, która przekroczy swoje uprawnienia zawodowe może zostać ukarana poprzez upomnienie, upomnienie połączone z obowiązkiem egzaminu (jego zakres to podstawy procesu budowlanego oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce), zakaz wykonywania samodzielnej funkcji budowlanej (od 1 roku do 5 lat) połączony z obowiązkowym egzaminem.


W zdecydowanej większości przypadków wymierzoną karą jest jedynie upomnienie, ale nie oznacza to, że można lekceważyć obowiązujące przepisy.

Na orzecznictwo sądu wpływa nie tylko szkodliwość popełnionego czynu, ale również dotychczasowy dorobek zawodowy, czy też karalność danej osoby. W przypadku dwukrotnego upomnienia (nawet za drobne przewinienia) możliwe jest nałożenie zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Warto również zaznaczyć, że osoba uchylająca się od przystąpienia, czy też zaliczenia egzaminu, również może zostać objęta takim zakazem.


Osoby pełniące funkcje techniczne mogą zostać ukarane także w sytuacji wyraźnego zaniedbania swoich obowiązków. Ich niedbałe wykonywanie może grozić nawet katastrofą budowlaną. Trzeba podkreślić, że nawet drobne modyfikacje wprowadzone podczas budowy obiektu budowlanego, mogą sprawić, że będzie on niezgodny z projektem. Często w wyniku takiej sytuacji następuje zmiana sposobu użytkowania. Pozornie niewielkie błędy generują sporą ilość nieprawidłowości z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 15 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 16 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 17
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 18
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 19 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 20 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 21
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 31 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 32 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 33
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 34
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 35 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 36 Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 37
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szuflady zakrywane drzwiami zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami