Naruszenie obowiązków zawodowych w budownictwie


Naruszenie obowiązków zawodowych w budownictwie

 

W dzisiejszych czasach technika poszła mocno do przodu, co przekłada się na większy zakres odpowiedzialności zawodowej inżynierów, czy też pracowników technicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że wciąż obowiązuje zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Postęp inwestycji jest szczegółowo kontrolowany przez odpowiednie organy. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne podlegają ocenie w dwóch różnych trybach. Pierwszym z nich jest postępowanie dyscyplinarne, zaś drugim postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zgodnie z przepisami prawa budowlanego osoba, która przekroczy swoje uprawnienia zawodowe może zostać ukarana poprzez upomnienie, upomnienie połączone z obowiązkiem egzaminu (jego zakres to podstawy procesu budowlanego oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce), zakaz wykonywania samodzielnej funkcji budowlanej (od 1 roku do 5 lat) połączony z obowiązkowym egzaminem.


W zdecydowanej większości przypadków wymierzoną karą jest jedynie upomnienie, ale nie oznacza to, że można lekceważyć obowiązujące przepisy.

Na orzecznictwo sądu wpływa nie tylko szkodliwość popełnionego czynu, ale również dotychczasowy dorobek zawodowy, czy też karalność danej osoby. W przypadku dwukrotnego upomnienia (nawet za drobne przewinienia) możliwe jest nałożenie zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Warto również zaznaczyć, że osoba uchylająca się od przystąpienia, czy też zaliczenia egzaminu, również może zostać objęta takim zakazem.


Osoby pełniące funkcje techniczne mogą zostać ukarane także w sytuacji wyraźnego zaniedbania swoich obowiązków. Ich niedbałe wykonywanie może grozić nawet katastrofą budowlaną. Trzeba podkreślić, że nawet drobne modyfikacje wprowadzone podczas budowy obiektu budowlanego, mogą sprawić, że będzie on niezgodny z projektem. Często w wyniku takiej sytuacji następuje zmiana sposobu użytkowania. Pozornie niewielkie błędy generują sporą ilość nieprawidłowości z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !