Narzędzia i sposoby wykonania robót

Narzędzia i sposoby wykonania robót

Duże pory w warstwach natryskiwanego metalu wynikają ze struktury tych warstw. Przez nanoszenie kilku warstw jedna na drugą pory w poszczególnych warstwach są przykrywane. Dla zapewnienia wystarczającej nieprzenikalności i skuteczności pokrycia ochronnego jest potrzebna odpowiednia jego grubość. Przy pokryciach z powłok malarskich musi ona wynosić co najmniej 150 urn. Jest to grubość, którą przy farbach olejnych można uzyskać przez czterokrotne, a przy lakierach poliwinylowych przez pięciokrotne powlekanie metalu. Korzystajcie przy tym z definicji pojęć zawartych w zbiorze wiadomości (program uprawnienia budowlane na komputer).

w szczególności jego odporność na agresywne działanie środowiska, zależą od zastosowanych materiałów i od umiejętnego wykonawstwa. W ochronie metali przed korozją stosuje się najczęściej pokrycia w postaci powłok malarskich, niekiedy z dodatkową uprzednią metalizacją natryskową lub cynkowaniem ogniowym, jak również okładziny z folii gumowej lub z tworzyw sztucznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze szczegółami wykonania pokryć ochronnych zaznajomicie się po przeczytaniu. Do wykonania pokryć są stosowane materiały różniące się między sobą pod względem składu, sianu skupienia i pochodzenia. Różnorodność materiałów wymaga różnych sposobów wykonawstwa i stosowania różnych narzędzi (uprawnienia budowlane). Tymi warunkami technicznymi będziecie zajmować się przerabiając następne strony. W zakresie narzędzi pracy należy znać ponadto ich funkcję techniczną, sposób pielęgnowania i przechowywania oraz sposoby bezpiecznego stosowania. Tutaj, na podstawie przykładów, będą przedstawione tylko niektóre z tych wiadomości. Szczegóły dotyczące narzędzi pracy dokładniej będą podane w innych miejscach książki. Miejsca te należy wpisywać w miarę przerabiania dalszych partii materiału (program egzamin ustny).

Procesy fizykalne

Przy opracowaniu zadań związanych zwróćcie uwagę na techniczne i ekonomiczne znaczenie narzędzi pracy. Przekonacie się, ze optymalne rozwiązanie sposobu wykonania pokryć ochronnych pod względem ilościowym i jakościowym można osiągnąć tylko wówczas, gdy posiada się gruntowne wiadomości o narzędziach pracy. Przy rozwiązywaniu następnego zadania powinniście przemyśleć współzależność pomiędzy sposobem działania narzędzi a właściwościami nanoszonych materiałów i wykonanych pokryć ochronnych (opinie o programie).

Które z wymienionych niżej procesów fizykalnych zachodzą przy różnych sposobach wykonywania pokryć ochronnych przedstawionych rozdrabnianie i rozpylanie, klejenie, wcieranie, narzucanie, gładzenie, groszkowanie (tepowanie), dociskanie, wszechstronne zwilżanie, zanurzanie, rozprowadzanie? Uporządkujcie te procesy fizykalne wpisując je po dwa obok sposobów wykonania, przy których zjawiska te występują. przyczepność do powierzchni metalu. Wyciągnijcie odpowiednie wnioski z procesów fizykalnych stanowiących podstawę wykonania pokryć ochronnych, żeby wpisać je również.

Porównajcie wasze zapisy dokonane wypełnionej przy rozwiązywaniu zadania (segregator aktów prawnych). Przy rozwiązywaniu tego zadania brak wam jeszcze niektórych wiadomości dotyczących narzędzi pracy. Obecnie powinniście uzupełnić treść i ewentualnie poprawić ją. Przy różnego rodzaju pokryciach ochronnych grubość pojedynczej powłoki wynosi od 20 pm do 5 mm. Ogólnie biorąc, przy każdym sposobie wykonania można uzyskać w jednym cyklu pracy określoną maksymalną grubość warstwy. W tabl. 20 są podane te maksymalne grubości. Obok każdego zapisu grubości wpiszcie odpowiedni sposób, wykonywania, przy którym osiąga się te grubości (przyjrzyjcie się przedtem)(promocja 3 w 1).

Sposób działania narzędzi może wytworzyć na powierzchni wykonanych powłok specjalną fakturę. Występuje to przede wszystkim w przypadku, gdy do wykonania powłok stosowany jest materiał tiksotropowy. Można obejrzeć tego rodzaju fakturę powierzchni. Napiszcie, jakimi narzędziami wykonano powłoki przedstawione na tych rysunkach. Uzasadnijcie swoje wypowiedzi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami