Blog

27.02.2021

Natura ekonomiczna

W artykule znajdziesz:

Natura ekonomiczna

Natura ekonomiczna

Niezależnie od korzyści natury ekonomicznej sprężenie daje i korzyści natury eksploatacyjnej. Należy zaliczyć do nich znacznie mniejszą ilość szczelin oraz to, iż w nawierzchni ze zwykłego betonu odkształcenia (rysy) powstałe przy naprężeniach przekraczających granice sprężystości betonu są już nieodwracalne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natomiast w nawierzchniach z betonu sprężonego odkształcenia powodujące w granicznym przypadku rysy wywołane obciążeniem zewnętrznym znikają szybko po ustaniu działania obciążenia ruchem lub zmianą termiczną. Sprężenie, które było niewystarczające, aby powstrzymać powstanie rys, zaczyna działać ponownie, rysy zanikają, beton nabiera znów cech materiału izotropowego i sprężystego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy budowie nawierzchni z betonu sprężonego są jednak trudności w wykonawstwie. W okresie między wykonaniem płyty a jej sprężeniem, tj. w okresie pierwszych trzech tygodni, mogą powstać rysy na skutek skurczu betonu. Są one jednak chwilowe i po dokonaniu sprężenia rysy te znikają. Nie chcąc jednak w ogóle do nich dopuścić, można wykonać np. co 8 m normalne szczeliny skurczowe, które zamykają się po dokonaniu sprężenia.

Inny sposób wykonania zapobiegającego powstawaniu rys polega na wprowadzeniu w krótkim czasie po zabetonowaniu małego wstępnego sprężenia, które zabezpieczy nawierzchnię przed zarysowaniem, a następnie po upływie 2-3 tygodni dokonaniu ostatecznego sprężenia o żądanej z góry wielkości (uprawnienia budowlane).

Materiały, które mają decydujący wpływ na konstrukcje sprężone, to beton i stal.
Beton stosowany do konstrukcji sprężanych, obok właściwości wymaganych z punktu widzenia nawierzchni, powinien dodatkowo wykazywać:
- możliwie największą wytrzymałość na ściskanie Rc,
- wysoką wytrzymałość na rozciąganie Rr,
- wysoki moduł sprężystości Eb,
- mały skurcz 5,
- małą miarę pełzania rj (program egzamin ustny).

Charakter odkształceń

Do konstrukcji sprężonych stosuje się stal specjalną najwyższej jakości, charakteryzującą się danymi wytrzymałościowymi. Podobnie jak beton tak i stal odznacza się poza odkształcalnością sprężystą zjawiskami Teologicznymi, jeśli poddamy ją wysokim i długotrwałym naprężeniom. Zjawiska te objawiają się przez jej relaksację. Charakter tych odkształceń jest dotychczas niezupełnie jeszcze zbadany, można tylko stwierdzić, iż występują one, jeśli naprężenie stali przekracza 0,5 Qr. Obecnie stosuje się trzy sposoby sprężania betonu (opinie o programie).

Pierwszy sposób polega na tym, że umieszcza się w deskowaniu przed betonowaniem szereg strun stalowych, naciąga się je, potem betonuje i po dostatecznym stwardnieniu beton zwalnia struny z naciągu. Struny stalowe dążąc do pierwotnej długości wywierają w betonie naprężenie ściskające wskutek przyczepności. Jest to tzw. strunowy beton sprężony. Drugi sposób polega na tym, iż najpierw wykonuje się elementy nawierzchni z betonu, pozostawiając kanały. Po stwardnieniu betonu do kanałów wprowadza się kable złożone z kilku do kilkunastu drutów, a następnie naciąga się je za pomocą specjalnych pras hydraulicznych. Podczas zabiegu sprężania prasa opiera się na powierzchni czołowej płyty (segregator aktów prawnych).

Można także ułożyć kable wcześniej przed betonowaniem, lecz wówczas niezbędne jest zabezpieczenie kabli przed przyczepnością do nich twardniejącego betonu. Druty kabli naciągnięte za pomocą pras hydraulicznych lub dźwigników, a potem po zakotwieniu zwolnione z naciągu, dążąc do pierwotnej długości wywierają nacisk od czoła na element betonowy. Jeżeli po dokonaniu sprężenia wolną przestrzeń w otworach między drutami a betonem wypełni się cienką zaprawą cementową i zwiąże w ten sposób kable z betonem, to do nacisku czołowego w tym przypadku dołączy się jeszcze działanie przyczepności. Jest to tzw. kablowy beton sprężony (promocja 3 w 1).

Trzeci sposób polega na sprężaniu betonu za pomocą pras w oparciu o trwałe opory, tzw. przyczółki. Beton strunowy. Strunobeton w budowie nawierzchni drogowych oraz dróg startowych lotnisk nie znalazł dotychczas szerszego zastosowania z wyjątkiem produkcji płyt prefabrykowanych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami