Blog

30.05.2018

Nauka testów na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Nauka testów na uprawnienia budowlane

 

Nauka testów na uprawnienia budowlane

Poniżej zostały zamieszczone historie użytkowników z przygotowań do egzaminu na uprawnienia budowlane:

Mam na imię Adam i przystępowałem do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2017. Specjalność o jaką się starałem to specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń. Przygotowania rozpocząłem jeszcze przed złożeniem dokumentów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na początku zakupiłem program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 na komputer oraz na telefon, ponieważ chciałem się uczyć w dosłownie każdej wolnej chwili. Trochę ryzykowałem zaczynając się uczyć, nie mając w ręku potwierdzenia pozytywnie przebytej kwalifikacji, ale wyczytałem, że programy mają czas ważności 12 miesięcy i można je aktualizować za darmo. Dlatego byłem już spokojny, bo przecież czego się już nauczę to moje i nikt mi tego nie zabierze:) Dla mojej specjalności w programie było około 4000 pytań z podziałem za zakres ich znajomości ogólna i szczegółowa według wykazu opublikowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Wyszedłem z sali na papierosa

 

Do zakupu kluczy licencyjnych skusiły mnie opinie, które przeczytałem w zakładce Opinie o programie. Widać, że program pomógł dla bardzo dużej ilości osób, więc założyłem, że i mi pomoże 🙂 i się nie zawiodłem. Na egzaminie powtórzyło się około 92 % pytań i taki właśnie otrzymałem wynik. Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczął się o godzinie 10:00, a już o 10:15 miałem wszystkie odpowiedzi zaznaczone. Wyszedłem z sali na papierosa i tak czekałem do końca egzaminu. Komisja sprawdzała pracę już na miejscu w trakcie trwania egzaminu i co jakiś czas wychodzili, aby ogłosić wyniki dla osób, które wyszły szybciej. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ to jest chyba dla budowlańca po maturze drugi tak ważny egzamin w życiu. Ale wiedziałem, że to dopiero połowa sukcesu, ponieważ czekał mnie jeszcze egzamin ustny. Do przygotowania się na egzamin ustny wykupiłem klucz do trybu Egzamin Ustny, który dostępny jest w programie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017.

Na ustny wchodziłem jak ostatni

Dla mojej specjalności było tam około 1500 pytań z opracowanymi odpowiedziami. Nauczyłem się wszystkich pytań i odpowiedzi i część z nich powtórzyła się. Na ustny wchodziłem jak ostatni ze swojej tury, przede mną było jakieś 11 osób i tak mniej więcej połowa zdała. Komisja nie była w humorze, ale na szczęście jak swoją praktykę budowlaną odbywałem sumiennie i uczciwie plus pytania z trybu Egzamin Ustny i egzamin został zaliczony. Teraz jest już inżynierem budownictwa z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania swojego zawodu. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych otrzymuje się po upływie około miesiąca po zdaniu egzaminu.

Pytania  jakie zapamiętałem

Pytania jakie zapamiętałem to: Kiedy zastosowanie zbiornika bezodpływowego, lub przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektora sanitarnego? Jak określa się klasy odporności pożarowej budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje zaliczane są do różnych kategorii zagrożenia ludzi (ZL), lub stanowiących odrębne strefy pożarowe (PM)? Jaki jest podmiotowy zakres stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Czym różni się piwnica od sutereny? Proszę podać podstawowe, minimalne odległości budynku mieszkalnego jednorodzinnego od granicy działki budowlanej przy nierównoległym sytuowaniu ściany tego budynku od granicy działki budowlanej? Podaj najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju lub średnicy murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych oraz przewodów do wentylacji grawitacyjnej. Jakie wymagania powinny spełniać daszki i podcienie ochronne nad wejściem do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi? Czy w budynkach mogą się znajdować pomieszczenia techniczne z urządzeniami emitującymi hałasy i drgania, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi?

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami