Konstrukcja podporowej wieży

 

Konstrukcja podporowej wieży

Przy zagrożeniu wpływami tąpnięć, w obliczeniu konstrukcji wieży należy uwzględnić dodatkowo obciążenia (głównie siły poziome), wynikające z tych wpływów (program uprawnienia budowlane na komputer). Przykładowo, dla wieży węglowej, której ciężar zbiorników wraz z wypełnieniem wynosi 6500 T, a przyspieszenie tąpnięcia 100 mm/s2, orientacyjna wartość dodatkowej siły poziomej, którą należy uwzględnić przy obliczaniu konstrukcji podporowej wieży, wynosi ok. 65 T. Wieża gaśnicza jest jednym z obiektów wchodzących w skład zespołu mokrego gaszenia koksu. Jej przeznaczeniem jest gaszenie rozżarzonego koksu wodą pod ciśnieniem 1,5-2,0 atm. Proces gaszenia koksu trwa ok. 2 min. i rozpoczyna się z chwilą wjazdu pod wieżę gaśniczą wozu gaśniczego, napełnionego rozżarzonym koksem. Automatyczne włączenie urządzenia zraszającego powoduje silny natrysk wodny o kształcie stożka (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na terenie piecowni wieża gaśnicza, jak również przynależne obiekty zespołu mokrego gaszenia koksu, zlokalizowana jest po stronie koksowej baterii pieców koksowniczych na przedłużeniu torowiska wozu gaśniczego; obsługuje ona z reguły dwa bloki baterii pieców koksowniczych (uprawnienia budowlane).

Wieża gaśnicza składa się:
a) z komory gaszenia, tj. pomieszczenia dla wozu gaśniczego,
b) komina wywiewnego, odprowadzającego do atmosfery parę wodną powstałą podczas gaszenia koksu,
c) konstrukcji podpierającej zbiorniki wodne wraz z podestem dla obsługi,
d) pomieszczenia dla urządzeń wodnych,
e) jezdni wozu gaśniczego,
f) automatycznego urządzenia zraszającego.

Do zespołu obiektów mokrego gaszenia koksu, oprócz wieży gaśniczej, należą:
a) pompownia wody z agregatami tłoczącymi wodę do zbiorników ciśnieniowych,
b) osadniki koksiku,
c) jezdnia czerpaka chwytakowego nad osadnikami koksiku,
d) kanał spływowy łączący wieżę gaśniczą z osadnikami koksiku.

Urządzenie zraszające składa się z układu rur stalowych, zaworu spustowego oraz z sześciu dysz wodnych, zawieszonych w środku komory gaszenia w odstępach 2,50 m na wysokości 8,00 m w odniesieniu do poziomu główki szyny jezdni wozu gaśniczego (program egzamin ustny). Urządzenie to połączone jest z głównym kolektorem wodnym oraz ze zbiornikami wodnymi, umieszczonymi na wieży gaśniczej po obu stronach komina wywiewnego lub na osobnej konstrukcji nośnej. Pojemność zbiorników przyjmuje się równą zapotrzebowaniu wody na 3-M cykli gaszenia koksu, tj. ok. 60-80 m3.

Obciążenia i wpływy agresywne

Zużycie wody na 1 tonę koksu wynosi 1,5-M,8 m3, w tym zużycie bezzwrotne wody odparowanej i pozostałej w koksie ok. 0,5 m3/T. Reszta wody spływa kanałami do osadników koksiku, gdzie odbywa się proces dekantacji koksiku. Z osadników oczyszczona woda zostaje przepompowana do zbiorników ciśnieniowych (opinie o programie).
Wieże gaśnicze wykonuje się obecnie w żelbetowej konstrukcji monolitycznej z zastosowaniem cegły klinkierowej do wypełnienia szkieletu żelbetowego oraz wykładziny izolacyjnej, chroniącej wnętrze komina wywiewnego.

Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne można rozróżnić następujące typy wież gaśniczych, znajdujących się w zakładach koksowniczych.
a) wieże całkowicie wykonane z betonu zbrojonego, z piętrową jezdnią wozu gaśniczego,
b) wieże o szkielecie żelbetowym z wypełnieniem z cegły klinkierowej, z kominem drewnianym i stalowymi zbiornikami wody na wieży lub żelbetowymi zbiornikami wody,
Przy obliczaniu konstrukcji nośnej i komina wieży gaśniczej przyjmuje się następujące zasadnicze obciążenia:
- obciążenie od ciężaru własnego konstrukcji,
- obciążenie śniegiem,
- obciążenie wiatrem (segregator aktów prawnych),
- obciążenie dwoma zbiornikami na wodę (np. ciężar własny jednego zbiornika P = 10 T, a wypełnionego wodą P = 45 T),
- obciążenie wozem gaśniczym (np. ciężar własny wozu gaśniczego P = 64 T, a wypełnionego koksem P = 84 T),
- obciążenie zaworem spustowym wraz z przewodami wodnymi (np. P = 2 T),
- obciążenie parciem ziemi z uwzględnieniem obciążenia naziomu,
- obciążenie użytkowe p = 300 kG/m2 na podeście dla obsługi zbiorników na wodę,
- obciążenie użytkowe p = 1000 kG/m2 na stropie pomieszczenia urządzeń wodnych.

Parcie wiatru na komin wieży określa się na podstawie obciążenia normowego z zastosowaniem współczynnika dynamicznego cp = 1,5 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !