Nawierzchnie drogowe w Polsce – budowa

Do budowy wysokiej trwałości dróg można stosować wyłącznie odpowiednie surowce, które cechują się wymaganą nośnością, odpornością na wysokie temperatury oraz zwiększoną odpornością na uszkodzenia powodowane środkami odladzającymi i mrozem (program na komputer). Bardzo duży wpływ na trwałość nawierzchni drogi ma prawidłowe przygotowanie podłoża. W Polsce drogi komunikacyjne dzieli się na siedem kategorii, biorąc pod uwagę ich obciążenie ruchem (program na telefon). Są one oznaczane symbolem od KR1 do KR7 oraz określane pod kątem przemieszczania się pojazdów w ilości, która uwzględnia tzw. obciążenie obliczeniowe 100 kN/oś/dobę (program na egzamin ustny). Nawierzchnie drogowe składają się z kilku warstw, które są dostosowane do wymagań związanych z eksploatacją drogi na danym podłożu oraz z jej lokalizacją.
Podłożem drogowym nazywany jest grunt rodzimy, który pozostaje po tzw. korytowaniu, czyli po usunięciu warstwy roślinnej i profilowaniu (promocja 3 w 1).

Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo

Nawierzchnie drogowe w Polsce

Tworzy go również grunt nasypowy, z którego powstają nasypy drogowe, oraz podłoże pozostałe po wymianie gruntu. W zależności od wyników badań podłoża drogowe mogą mieć nośność od G1 do G4. Kolejną warstwą drogi jest podbudowa, której grubość wynosi przynajmniej 20 cm. Podbudowa pełni funkcję fundamentu, który stabilizuje podłoże (segregator). Najczęściej buduje się ją z mechanicznie zagęszczonego, frakcjonowanego tworzywa, którego wielkość ziaren nie przekracza 63mm.
Na podbudowie znajduje się warstwa wiążąca. Układ się ją ze specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), która stanowi łącznik pomiędzy warstwą wzmacniającą lub podbudową a warstwą ścieralną. Jest ona produkowana z zastosowaniem kruszywa o frakcji 0 – 20 mm połączonego z asfaltem w ilości wynoszącej ok. 5% całości mieszanki. Grubość warstwy wiążącej najczęściej jest większa niż 4 cm i nie przekracza 8 cm. Wierzchnią warstwę drogi stanowi tzw. warstwa ścieralna (opinie). To właśnie jej właściwości mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także na hałas powodowany kołami pojazdów. Od niej zależy również odporność drogi na uszkodzenia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami