Nawierzchnie drogowe w Polsce – budowa

Do budowy wysokiej trwałości dróg można stosować wyłącznie odpowiednie surowce, które cechują się wymaganą nośnością, odpornością na wysokie temperatury oraz zwiększoną odpornością na uszkodzenia powodowane środkami odladzającymi i mrozem (program na komputer). Bardzo duży wpływ na trwałość nawierzchni drogi ma prawidłowe przygotowanie podłoża. W Polsce drogi komunikacyjne dzieli się na siedem kategorii, biorąc pod uwagę ich obciążenie ruchem (program na telefon). Są one oznaczane symbolem od KR1 do KR7 oraz określane pod kątem przemieszczania się pojazdów w ilości, która uwzględnia tzw. obciążenie obliczeniowe 100 kN/oś/dobę (program na egzamin ustny). Nawierzchnie drogowe składają się z kilku warstw, które są dostosowane do wymagań związanych z eksploatacją drogi na danym podłożu oraz z jej lokalizacją.
Podłożem drogowym nazywany jest grunt rodzimy, który pozostaje po tzw. korytowaniu, czyli po usunięciu warstwy roślinnej i profilowaniu (promocja 3 w 1).

Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo

Nawierzchnie drogowe w Polsce

Tworzy go również grunt nasypowy, z którego powstają nasypy drogowe, oraz podłoże pozostałe po wymianie gruntu. W zależności od wyników badań podłoża drogowe mogą mieć nośność od G1 do G4. Kolejną warstwą drogi jest podbudowa, której grubość wynosi przynajmniej 20 cm. Podbudowa pełni funkcję fundamentu, który stabilizuje podłoże (segregator). Najczęściej buduje się ją z mechanicznie zagęszczonego, frakcjonowanego tworzywa, którego wielkość ziaren nie przekracza 63mm.
Na podbudowie znajduje się warstwa wiążąca. Układ się ją ze specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), która stanowi łącznik pomiędzy warstwą wzmacniającą lub podbudową a warstwą ścieralną. Jest ona produkowana z zastosowaniem kruszywa o frakcji 0 – 20 mm połączonego z asfaltem w ilości wynoszącej ok. 5% całości mieszanki. Grubość warstwy wiążącej najczęściej jest większa niż 4 cm i nie przekracza 8 cm. Wierzchnią warstwę drogi stanowi tzw. warstwa ścieralna (opinie). To właśnie jej właściwości mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także na hałas powodowany kołami pojazdów. Od niej zależy również odporność drogi na uszkodzenia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !