Blog

07.01.2021

Niebezpieczne odkształcenia

Niebezpieczne odkształcenia

Niebezpieczne odkształcenia

W razie potrzeby, po upływie jednej doby dobija się jeszcze kliny i dopiero przystępuje do dokładnego wypełnienia szczeliny gęstoplastycznym betonem drobnoziarnistym.
Jak z powyższego wynika, są to prace przewlekłe w czasie i wymagające dużej precyzji wykonawstwa; jednak jest to w wielu przypadkach konieczne, aby uniknąć szkodliwego osiadania budowli i jej niebezpiecznych odkształceń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Omawiany poprzednio przypadek wzmocnienia fundamentu ściany uwzględniał równoczesne pogłębienie i poszerzenie ławy fundamentowej.
Jeśli jest potrzebne tylko pogłębienie fundamentu ściany, z zachowaniem jego istniejącej szerokości, to zasady wykonania tych robót na ogół nie różnią się od wyżej podanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W szczególnych przypadkach, gdy np. głębokość podbudowania fundamentu jest większa niż 1 m, gdy istniejący fundament jest posadowiony głębiej niż 1-1,2 m lub gdy odkopywany grunt ma małą spójność - konieczne jest stosowanie metody szybów, z odpowiednim ich umocnieniem przez odeskowanie na całej wysokości i przez rozparcie.

Kolejność wykonywania szybów jest taka sama, przy czym podbudowanie skrajnych odcinków fundamentu pod narożnikami wykonuje się na końcu; długość tych odcinków, w porównaniu z pozostałymi, powinna być mniejsza.

Jeśli fundament wymaga tylko poszerzenia, to można do niego dobudować obustronnie elementy, wzajemnie połączone kotwiącymi je łącznikami z prętów stalowych i przekazujące naciski przez odpowiednie wcięcia na powierzchni stykowej tych elementów i istniejącego fundamentu. Głębokość tych wcięć zależy od wartości sił przekazywanych na grunt i zazwyczaj wynosi 4-MO cm.
W przypadku, gdy w wykopach występuje woda gruntowa, to w gruntach przepuszczalnych jej obniżenie o 50-70 cm poniżej spodu fundamentów można na czas wykonywania robót wzmacniających osiągnąć za pomocą sztucznej depresji. W innych warunkach zajdzie potrzeba wzmacniania podłoża fundamentowego zastrzykami bądź też wzmocnienia fundamentów przez zastosowanie pali.

Oparcie ław fundamentowych

Oparcie ław fundamentowych na palach. W celu uniknięcia wstrząsów towarzyszących wbijaniu pali, do robót wzmacniających fundamenty stosuje się z zasady pale wiercone lub wtłaczane (uprawnienia budowlane).
Pale wiercone umieszcza się parami po obu stronach ławy fundamentowej. W miejscach pali wybija się w ścianach otwory, przez które przeprowadza się szerokostopowe kształtowniki stalowe, wsparte na głowicach pali. Przy projektowaniu takich wzmocnień konieczne jest dobranie rozstawu podłużnego pali l z uwzględnieniem ich nośności, a także wytrzymałościowe obliczenie belek stalowych, jak również dociskowych naprężeń dla ściany wspartej na tych belkach (program egzamin ustny).

Pale wtłaczane, o odpowiednim rozstawie i długości, wprowadza się bezpośrednio pod istniejący fundament przy użyciu dźwigników hydraulicznych.
Podbudowa stóp fundamentowych. Wzmacnianie oddzielnych stóp fundamentowych pod słupami jest jeszcze trudniejsze niż wzmacnianie law fundamentowych (opinie o programie).

Zwykle trzeba tu zastosować jeden z następujących sposobów.

Oparcie stopy fundamentowej na palach wierconych według zasady dla fundamentów ciągłych.
Przy mniejszych stopach wypadnie w nich drążyć na wylot poziome otwory, przez które przeprowadzi się następnie nośne kształtowniki stalowe, aby je oprzeć na palach. Gdy wymiary stóp są znaczne, trzeba na ich obwodzie wykonać odpowiednie gniazda, w których zostaną osadzone poziome wsporniki stalowe (segregator aktów prawnych).
Poważną trudność stanowi drążenie otworów w betonie, szczególnie gdy jest on wyższej marki. Aby przy takich pracach nie spowodować stanu zagrożenia budowli, może być konieczne przynajmniej częściowe odciążenie stopy fundamentowej konstrukcją podpierającą strop w okolicy słupa.
Wprowadzenie pali odcinkowych, wtłaczanych w grunt pod naroża lub boki stopy fundamentowej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami