Blog

07.04.2021

Niepożądane odchylenia

W artykule znajdziesz:

Niepożądane odchylenia

Niepożądane odchylenia

Najpierw wyeliminować trzeba wszystkie deski z pni wykrzywionych.
W prześwitach sztapla desek widoczne są zakłócenia w układzie słojów w dolnej części deski. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest falowo- liniowy przebieg słojów przyrostu rocznego w przekroju pnia. Taka forma wzrostu nosi nazwę naprężeń zwrotnych.
Drewno o naprężeniach zwrotnych ma nieregularny rysunek i złą charakterystykę wytrzymałościową.
Takie drewno można stosować w stolarni tylko do wyrobu wąskich listewek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do podobnych usterek prowadzą też wklęski tworzące się często pod nasadami grubszych gałęzi. W przypadku wzrostu sękowego układ słojów ma także kształt pofałdowany, ale kształt przekroju pnia zachowuje formę okrągłą.
Na niektórych deskach zauważyć można wrostki, zabarwione na ciemno rysy, silne zżywiczenia i nieregularność w układzie słojów. Jest to znak zabliźnienia rany (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Taka usterka we wzroście powstaje, jeśli miazga została uszkodzona wskutek działania czynników zewnętrznych. W tym miejscu wzrost już nie nastąpi. Aby zamknąć ranę, słoje nakładają się na siebie nad uszkodzonym miejscem, aż się spotkają i zrosną. Drewno w miejscu zarośnięcia rany jest zbyt uszkodzone, by można go było użyć do zbudowania szafki lub do innych prac stolarskich.
Często zbyt późne zarośnięcie rany jest powodem zagrzybienia drzewa.

Niepożądane są też występujące na widocznej powierzchni mebla duże skupiska żywicy (uprawnienia budowlane). Takie pęcherze żywiczne należy wyciąć lub załatać.
Gałęzie mogą wyglądać bardzo różnie.
Dobrze rozrośnięte, zdrowe gałęzie ożywiają, przede wszystkim u drzew szpilkowych, ich wygląd.
Przy wyborze drewna trzeba odróżnić występujące często małe sęki punktowe, większe sęki okrągłe oraz owalne sęki skrzydłowe.

Ocena tarcicy

Na deskach bocznych przeważają sęki okrągłe, na deskach rdzeniowych sęki skrzydłowe (program egzamin ustny).
Niektóre deski wyróżniają się czarnymi sękami. Nie nadają się one do produkcji mebli wysokiej jakości. Mamy tu do czynienia z chorymi, nie do końca rozrośniętymi gałęziami, które po skurczeniu się wypadają z deski. Takie sęki wypadające poważnie zmniejszają wartość drewna.
Część mieszkalna domu z wyraźną konstrukcją z bali drewnianych wykładana płytami drewnianymi musi być wykonana z odpowiednich sortymentów drewna.
Sortowanie tarcicy według nośności
Według normy obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, tarcicę iglastą dzieli się zgodnie z jej nośnością na klasy sortownicze S7 (słaba nośność), S10 (zwykła nośność), i SI 3 (ponadprzeciętna nośność).

Stopień nośności wyznaczany jest w oparciu o liczbę sęków, nachylenie włókien, rysy w drewnie i jego skrzywienia oraz obecność szkodników roślinnych i zwierzęcych.
Według wielkości kantu drzewa rozróżnia się następujące klasy przetarcia: S (kant ostry), A (kant pełny), B (bez kantu), i C (przepiłowany) (opinie o programie).
W zależności od szerokości słojów rocznych, rozróżniamy materiały tarte wąskosłoiste, średniosłoiste i szerokosłoiste. A ze względu na nachylenie słojów do płaszczyzny tarcicy zaliczarm ją do materiałów promieniowych (kąt 90°-70~ półpromieniowych (kąt 70°-45°) i styczny (kąt 45°-0°).

Tarcicę iglastą i liściastą dzielimy wg sposobu obróbki lub przetarcia na obrzynaną i nie obrzynaną. Charakterystykę wymiarową materiałów tartych określa polska norma PN-75/D-01001. Tarcica nie obrzynana występuje w następujących sortymentach: deseczki - grubość 5-13 mm deski - grubość 16-50 mm, bale - grubość powyżej 50 mm do 100 mm (segregator aktów prawnych).
Tarcica obrzynana występuje w następujących sortymentach: deseczki - grubość 5-13 mm deski - grubość 16-50 mm, bale - grubość powyżej 50 mm do 100 mm oraz powyżej dla bali szerokości powyżej 250 mm, listwy - grubość 16-30 mm, łaty (graniaki) grubość 32-100 mm I krawędziaki - grubość 100-200 mm, belki - grubość powyżej 100 mm bez ograniczeń.

Rozgraniczenie długości tarcicy jest różne w zależności od sortymentu. Grubość tarcicy mierzy się z dokładnością do 1 mm. Dla tarcicy nie obrzynanej pomiaru dokonuje się w połowie jej długości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami