Nierównomierne ogrzewanie

Nierównomierne ogrzewanie

W przypadku chłodni powłokowych również dla chłodni szkieletowych główne obciążenie stanowi parcie wiatru. Równocześnie uwzględnia się ciężar własny konstrukcji pewnego, a także dla żelbetowej podbudowy wahania temperatury i nierównomierne ogrzanie. Obciążenie pochodzące z parcia wiatru oddziaływa nie tylko na przestrzenną kratownicę komina wywiewnego, ale także na rygle i słupy podbudowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

W praktyce, w celu uproszczenia obliczeń kratownice przestrzenne rozkłada się na pojedyncze kratownice płaskie. Na każdą ścianę działają w węzłach siły parcia wiatru o wartościach zależnych od położenia danej ściany w stosunku do ściany pierwszej, na którą parcie wiatru działa w kierunku prostopadłym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tak więc rozkład parcia wiatru na poszczególne ściany różnych wieloboków foremnych, np. sześcio-, ośmio-, dziesięcin- lub dwunastoboku, jest różny, podobnie jak i rozkład sił poziomych i pionowych w narożach; siły te, za pośrednictwem odpowiednio ukształtowanych stóp słupów narożnych, przekazują się bezpośrednio na ramownicę żelbetowej podbudowy.

Wraz ze wzrostem liczby boków komplikuje się jednakże ogólne rozwiązanie, zarówno kratownicy przestrzennej komina wywiewnego, jak i samej podbudowy stanowiącej ramownicę przestrzenną, z uwagi na większą statyczną niewyznaczalność ustroju (uprawnienia budowlane).
Obliczanie podbudowy. Podbudowę chłodni szkieletowych mającą w rzucie poziomym kształt wieloboku foremnego stanową albo żelbetowe filary nośne, wolno stojące w basenie chłodni, albo też wieloboczna ramownica przestrzenna.

W przypadku wolno stojących lub też przyściennych filarów zakotwienie stalowych słupów nośnych komina wywiewnego znajduje się zwykle na poziomie krawędzi ściany basenu lub też najwyżej 2,00 m ponad tą ścianką. Wolna przestrzeń 1,00-2,00 m ponad krawędzią basenu stanowi wówczas wlot powietrza do chłodni.

Obliczenie filarów nośnych

Obliczenie filarów nośnych dla konstrukcji komina wywiewnego chłodni nie przedstawia tu żadnych trudności; przy połączeniu ze ścianą basenu - filary oblicza się jako elementy mimośrodowo ściskane ze względu na działanie siły osiowej i momentów zginających w kierunku radialnym i stycznym, powstałych z rozkładu dwóch sił poziomych zaczepionych w każdym narożu w płaszczyznach ścian komina wywiewnego (program egzamin ustny). Filary wolno stojące w basenie chłodni sprawdza się na wywrócenie; ze względu na konieczność odpowiedniego przeniesienia sił poziomych filary te często górą łączy się żelbetowymi belkami stężającymi.

W przypadku zastosowania żelbetowej ramownicy przestrzennej wznosi się ona zwykle 10-14 m powyżej poziomu terenu, tak że jej rygle znajdują się 1,00-1,50 m powyżej poziomu wodorozdziału chłodni (opinie o programie). Ogólnie biorąc ramownica ta tworzy zamknięty wielobok foremny złożony z N słupów pionowych połączonych górą ryglami (tzw. wieńcem stężającym), dołem zaś zamocowanych w pierścieniowej ławie żelbetowej lub w osobno stojących żelbetowych stopach. Ze względu na znaczną wysokość żelbetowa podbudowa skraca wysokość samego komina wywiewnego chłodni i jednocześnie pozwala na stosowanie komina o znacznie mniejszym przekroju; stąd chłodnie tego typu mają charakterystyczny widok, znamienny dla tzw. chłodni poprzeczno-przeciwprądowych ).

Obliczenie statyczne żelbetowej podbudowy w postaci ramownicy przestrzennej o monolitycznej konstrukcji bezprzegubowej stanowi dość trudny problem inżynierski, stąd w konstrukcjach tego typu wprowadza się do obliczeń uproszczenia (segregator aktów prawnych). Znanych jest kilka metod obliczeń, z których dla konstrukcji wybudowanych w kraju zastosowano następujące:
a) metoda podziału ramownicy przestrzennej na ramy płaskie,
b) metoda ogólna obliczania górnego wieńca stężającego ramownic, jako statycznie niewyznaczalnego pierścienia połączonego przegubowo ze slupami utwierdzonymi w stopach lub lawie fundamentu,
c) metoda tzw. „biegunów sprężystych”,
d) metoda ognisk (Rauscha),
e) metoda rozkładu obciążeń na szeregi trygonometryczne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !