Blog

10.12.2021

Niewłaściwe zasypywanie zaizolowanych budowli

W artykule znajdziesz:

Niewłaściwe zasypywanie zaizolowanych budowli

Niewłaściwe zasypywanie zaizolowanych budowli

Budynki podziemne wykonywane w otwartym wykopie powinny być zasypywane równomiernie, ażeby nie były narażone na jednostronne parcie gruntu. Zasypywanie jednostronne może spowodować tak duże parcie poziome, że nastąpi przesunięcie całego budynku. Parcia nasypu na budynek powodują 3 rodzaje uszkodzeń izolacji.
Przesunięcie wzajemne części budowli wzdłuż spoin dylatacyjnych może spowodować zerwanie przepon w spoinach dylatacyjnych.
Poślizg budynku na warstwie izolacyjnej. Warstwa izolacyjna spełnia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poślizg ten powoduje uszkodzenie przepony izolacyjnej pod budynkiem, a więc w miejscu, gdzie naprawa przepony staje się niemożliwa do przeprowadzenia.
Poślizg dociskowej płyty ochronnej na sklepieniu budowli. Jednostronne parcie gruntu może przesunąć wzdłuż przepony dociskową płytę ochronną na sklepieniu budowli. Tego rodzaju poślizg niszczy przeponę poziomą na sklepieniu i pionową z przeciwnej strony budynku na ścianie zewnętrznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przykład nieprawidłowego zasypania wykopu bocznego i stropu budowli. Boczne parcie gruntu na stropie powoduje poślizg płyty ochronnej, która przesuwając się odspaja boczną ściankę ochronną wraz z przeponą izolacyjną. W olbrzymiej większości przypadków następuje stosunkowo małe przesunięcie płyty, uchodzące uwagi, jednakże groźne dla szczelności przepony.

Zniszczenie przepony

Zalanie wodą przepon w czasie układania (uprawnienia budowlane). Do niebezpiecznych awarii należy zalanie wodą gruntową nie wykończonych przepon izolacyjnych. Woda przenikająca przez dolną płytę podkładową odspaja dolną warstwę papy (jeżeli przyklejona jest ona masą zimną) lub rozrywa (jeżeli przyklejona jest mocno lepikiem na gorąco). Nawilżenie papy i zamulenie jej powierzchni powoduje złą przyczepność następnych warstw papy i doprowadza do utworzenia nieszczelnej i słabej przepony izolacyjnej.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przeponę należy zerwać i zamiast niej ułożyć nową (program egzamin ustny).
Zniszczenie przepony przed ułożeniem płyty dociskowe j. W przypadkach, kiedy wanna jest całkowicie pokryta przeponą izolacyjną, lecz nie ma jeszcze obudowy dociskowej, wypór wody również może spowodować bardzo znaczne, a nawet całkowite zniszczenie przepony. W przypadkach stosowania przepon na sucho lub klejenia ich na wolnoschnących masach, nie zachodzi rozerwanie, lecz tylko odspojenie. Przeponę taką można przeciąć w kilku punktach, usunąć wodę i miejsca przecięć naprawić.

Dla pewności należy wzmocnić, doklejając dodatkowo jedną lub dwie warstwy papy (opinie o programie).
Zniszczenie przepony wskutek złamania płyty dociskowej. W większości przypadków złamanie płyty dociskowej powoduje zupełne zniszczenie przepony izolacyjnej. Należy wtedy rozebrać płytę dociskową, usunąć przeponę i roboty izolacyjne wykonać od początku. Jednakże, jak wykazała praktyka budowlana, zdarzają się przypadki kiedy remont jest możliwy (segregator aktów prawnych).

Elastyczne przepony wytrzymują czasami znaczne odkształcenia, pozostając szczelnymi. Zazwyczaj płyta prostokątna pęka wg przekątnych i środek płyty unosi się do góry, tworząc stożek, który rośnie dopóty, dopóki nie ulegnie zerwaniu przepona. Przepony wykonane w masach zimnych i jutach asfaltowych pozwalają czasami na tworzenie się stożka do wysokości 1,5 m, przy powierzchni płyty od 100 m2. Naturalnie odchylenia od tego przykładu są znaczne i zależne są od materiału przepon i staranności ich wykonania (promocja 3 w 1).

Remont uszkodzenia przeprowadza się po obniżeniu zwierciadła wód gruntowych. Na wierzchołku stożka przebija się przeponę i obciążając złamaną płytę wyciska się wodę spod przepony. Kiedy płyta powróci na swoje miejsce, wykuwa się środek płyty na przestrzeni ok. 0,7-1,0 m2 i naprawia przeciętą przeponę.
W ten sposób pękają płyty niewytrzymałe na parcie wody.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami