Niezbędna dokumentacja budowy

Jeśli dany obszar nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania można sprawdzić w wydziale architektury urzędu miasta. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat inwestycji planowanych w pobliżu danej działki budowlanej. Dokumentacja budowy obejmuje również projekt. Wybór właściwego projektu budowlanego jest często dużym wyzwaniem. Powinien być on dopasowany do działki, uwzględniać decyzję o warunkach zabudowy oraz musi być zgodny z obowiązującym prawem (program na komputer). Projekt może zostać przygotowany na zamówienie lub wybrany z katalogu z gotowymi rozwiązaniami.

Pozwolenie na budowę

Niezbędna dokumentacja budowy

Bardzo ważnym elementem dokumentacji budowlanej jest oczywiście pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Do wniosku należy dołączyć również wybrany projekt budowlany. Pozwolenia będą wymagały między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie objętym ochroną przyrody lub takie, których oddziaływanie wykracza poza granicę działki. Po dokonaniu zgłoszenia trzeba wystąpić o Dziennik Budowy, w którym musi znaleźć się opis wszystkich wykonywanych prac. Trzeba pamiętać, że każdy istotny etap budowy wymaga sporządzenia odpowiedniego protokołu przekazania i odbioru.

Rodzaje dokumentacji budowlanej

Istnieją dwa rodzaje takich dokumentów - prawne oraz techniczne. Te drugie obejmują dokumentację, która dotyczy wszystkich szczegółów technicznych związanych z realizacją inwestycji. Powinna zawierać między innymi opis konstrukcji wszystkich elementów budynku, a także różnego rodzaju obliczenia statystyczne oraz wytrzymałościowe. Dokumentacja prawna to na przykład akt potwierdzający prawo do terenu lub ustalenia zawarte z poszczególnymi dostawcami mediów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !