Blog

Wolne oczko zdjęcie nr 10
30.05.2018

Niezbędna dokumentacja budowy

W artykule znajdziesz:

Niezbędna dokumentacja budowy

Jeśli dany obszar nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania można sprawdzić w wydziale architektury urzędu miasta. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat inwestycji planowanych w pobliżu danej działki budowlanej. Dokumentacja budowy obejmuje również projekt. Wybór właściwego projektu budowlanego jest często dużym wyzwaniem. Powinien być on dopasowany do działki, uwzględniać decyzję o warunkach zabudowy oraz musi być zgodny z obowiązującym prawem (program na komputer). Projekt może zostać przygotowany na zamówienie lub wybrany z katalogu z gotowymi rozwiązaniami.

Pozwolenie na budowę

Wolne oczko zdjęcie nr 11
Niezbędna dokumentacja budowy

Bardzo ważnym elementem dokumentacji budowlanej jest oczywiście pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Do wniosku należy dołączyć również wybrany projekt budowlany. Pozwolenia będą wymagały między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie objętym ochroną przyrody lub takie, których oddziaływanie wykracza poza granicę działki. Po dokonaniu zgłoszenia trzeba wystąpić o Dziennik Budowy, w którym musi znaleźć się opis wszystkich wykonywanych prac. Trzeba pamiętać, że każdy istotny etap budowy wymaga sporządzenia odpowiedniego protokołu przekazania i odbioru.

Rodzaje dokumentacji budowlanej

Istnieją dwa rodzaje takich dokumentów - prawne oraz techniczne. Te drugie obejmują dokumentację, która dotyczy wszystkich szczegółów technicznych związanych z realizacją inwestycji. Powinna zawierać między innymi opis konstrukcji wszystkich elementów budynku, a także różnego rodzaju obliczenia statystyczne oraz wytrzymałościowe. Dokumentacja prawna to na przykład akt potwierdzający prawo do terenu lub ustalenia zawarte z poszczególnymi dostawcami mediów.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wolne oczko zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wolne oczko zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wolne oczko zdjęcie nr 16 Wolne oczko zdjęcie nr 17 Wolne oczko zdjęcie nr 18
Wolne oczko zdjęcie nr 19
Wolne oczko zdjęcie nr 20 Wolne oczko zdjęcie nr 21 Wolne oczko zdjęcie nr 22
Wolne oczko zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wolne oczko zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wolne oczko zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wolne oczko zdjęcie nr 32 Wolne oczko zdjęcie nr 33 Wolne oczko zdjęcie nr 34
Wolne oczko zdjęcie nr 35
Wolne oczko zdjęcie nr 36 Wolne oczko zdjęcie nr 37 Wolne oczko zdjęcie nr 38
Wolne oczko zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wolne oczko zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wolne oczko zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami