Blog

Łupek mikowy zdjęcie nr 10
23.10.2020

Normy i przepisy dotyczące kominów żelbetowych

W artykule znajdziesz:

Normy i przepisy dotyczące kominów żelbetowych

Łupek mikowy zdjęcie nr 11
Normy i przepisy dotyczące kominów żelbetowych

Wydanie norm technicznych dotyczących kominów żelbetowych świadczy o potrzebie jednolitego ujęcia obciążeń (ujęcie działania wiatru), stosowanego materiału (jego własności fizycznych i wytrzymałościowych, a więc i naprężeń dopuszczalnych), sposobu wymiarowania, względnie sprawdzania przekrojów, oraz wymagań konstrukcyjnych (jak np. izolacja) i wyposażenia komina (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwszą polską normą była wprowadzona w r. 1947 Norma tymczasowa PN/B-1724 Kominy murowane i żelbetowe, którą powtarzano bez zmian w wydaniach w r. 1948 i 1953. Normę tę uzupełniono i rozszerzono w r. 1956, wprowadając ją pod nowym oznaczeniem PN/B-03004 (norma zalecana). Mimo pewnych drobnych usterek, norma ta odegrała ważną rolę w budownictwie przemysłowym, wprowadzając jednolite ujęcie zagadnień kominowych oraz oddając do dyspozycji projektanta gotowe tablice do wymiarowania. W r. 1965 wyjdzie nowa edycja tej normy, ujmująca szereg zagadnień bardziej szczegółowo i nowocześnie.

Oprócz normy PN/B-03004 potrzebne mogą być normy z nią związane, a to: PN/B-02009 (Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia stale i użytkowe), PN/B-02011 (Obciążenie wiatrem) i PN/B-03020 (Grunty budowlane - wytyczne do obliczeń dopuszczalnych naprężeń) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W Związku Radzieckim nie ma osobnych norm dla kominów, a przy obliczeniach korzysta się z ogólnych norm obciążeń oraz opracowanego przez Muraszewa sposobu sprawdzania przekrojów komina, opartego na pracy w stanie odkształceń plastycznych.

Porównanie obciążeń i wymagań konstrukcyjnych poszczególnych norm. Rzeczą charakterystyczną jest, że wszystkie normy z wyjątkiem radzieckiej postulują obliczanie przekrojów żelbetowych kominów wg metody naprężeń liniowych (klasycznej) oraz, że wszystkie normy żądają dla kominów - ze względu na charakter konstrukcji - wyższych współczynników pewności niż dla zwykłych budowli (uprawnienia budowlane).

Architektura kominów

Kominy są dotychczas najbardziej charakterystyczną sylwetką krajobrazu przemysłowego i w twórczości literackiej wspomina się o nich jako o symbolach pracy ludzkiej.
W kształtowaniu tego krajobrazu kominy odgrywają swą główną rolę prawie nieświadomie a równocześnie przypadkowo. Budowniczowie naszego przemysłu niewiele troszczyli się dawniej o wygląd zewnętrzny budowli, czy dostosowanie ich do otoczenia (program egzamin ustny).

Kominy, które są niestety nieuchronną dominantą krajobrazu przemysłowego - należy traktować w powiązaniu z innymi budowlami przemysłowymi jako jedną całość kompozycyjną. W małych, osobnych zakładach kominy tworzą krajobraz przemysłowy i są właściwie jedynym świadectwem istnienia przemysłu (opinie o programie). W tym przypadku mogą być powiązane z otoczeniem poprzez umiejętną kompozycję przestrzenną, zalesienie lub wprowadzenie pojedynczych drzew, aby w prosty sposób kontrastowały z układami poziomymi. Nie powinny one swą sylwetką przytłaczać istniejących niskich budowli, a przede wszystkim nie kontrastować z innymi budowlami o charakterze społeczno-socjalnym, czy budowlami kultu (wieże kościołów, pomniki, maszty flagowe), które wyglądają wtedy deprymująco i wydają się małe lub pretensjonalne (segregator aktów prawnych).

Jednocześnie w sąsiedztwie budowli smukłych, strzelistych i ażurowych, kominy wydają się znacznie grubsze, przysadziste i związane z ziemią; komin nie powinien być w takim krajobrazie intruzem lecz wnieść doń swoją choćby skromną wartość estetyczną.
W obliczu wielkiego przemysłu komin nie stanowi nigdy dysonansu. W tym „cywilizowanym” krajobrazie nie musi on walczyć o prawo obywatelstwa, gdyż nie jest jedynym elementem naruszającym krajobraz naturalny.

W miarę możliwości powinien ten krajobraz urozmaicać lub stwarzać akcent dominujący w zespole kilku układów pionowych. Np. w elektrowniach można interesująco połączyć plastycznie kominy z chłodniami i masztami linii wysokiego napięcia lub kolei linowej. I tutaj jednak należy przestrzegać zasady oddzielania zespołów przemysłowych od socjalnych oraz jednolitego charakteru zespołu elementów pionowych (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Łupek mikowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Łupek mikowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Łupek mikowy zdjęcie nr 16 Łupek mikowy zdjęcie nr 17 Łupek mikowy zdjęcie nr 18
Łupek mikowy zdjęcie nr 19
Łupek mikowy zdjęcie nr 20 Łupek mikowy zdjęcie nr 21 Łupek mikowy zdjęcie nr 22
Łupek mikowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Łupek mikowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Łupek mikowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Łupek mikowy zdjęcie nr 32 Łupek mikowy zdjęcie nr 33 Łupek mikowy zdjęcie nr 34
Łupek mikowy zdjęcie nr 35
Łupek mikowy zdjęcie nr 36 Łupek mikowy zdjęcie nr 37 Łupek mikowy zdjęcie nr 38
Łupek mikowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Łupek mikowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Łupek mikowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami