Normy i przepisy dotyczące kominów żelbetowych

Normy i przepisy dotyczące kominów żelbetowych

Wydanie norm technicznych dotyczących kominów żelbetowych świadczy o potrzebie jednolitego ujęcia obciążeń (ujęcie działania wiatru), stosowanego materiału (jego własności fizycznych i wytrzymałościowych, a więc i naprężeń dopuszczalnych), sposobu wymiarowania, względnie sprawdzania przekrojów, oraz wymagań konstrukcyjnych (jak np. izolacja) i wyposażenia komina (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwszą polską normą była wprowadzona w r. 1947 Norma tymczasowa PN/B-1724 Kominy murowane i żelbetowe, którą powtarzano bez zmian w wydaniach w r. 1948 i 1953. Normę tę uzupełniono i rozszerzono w r. 1956, wprowadając ją pod nowym oznaczeniem PN/B-03004 (norma zalecana). Mimo pewnych drobnych usterek, norma ta odegrała ważną rolę w budownictwie przemysłowym, wprowadzając jednolite ujęcie zagadnień kominowych oraz oddając do dyspozycji projektanta gotowe tablice do wymiarowania. W r. 1965 wyjdzie nowa edycja tej normy, ujmująca szereg zagadnień bardziej szczegółowo i nowocześnie.

Oprócz normy PN/B-03004 potrzebne mogą być normy z nią związane, a to: PN/B-02009 (Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia stale i użytkowe), PN/B-02011 (Obciążenie wiatrem) i PN/B-03020 (Grunty budowlane - wytyczne do obliczeń dopuszczalnych naprężeń) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W Związku Radzieckim nie ma osobnych norm dla kominów, a przy obliczeniach korzysta się z ogólnych norm obciążeń oraz opracowanego przez Muraszewa sposobu sprawdzania przekrojów komina, opartego na pracy w stanie odkształceń plastycznych.

Porównanie obciążeń i wymagań konstrukcyjnych poszczególnych norm. Rzeczą charakterystyczną jest, że wszystkie normy z wyjątkiem radzieckiej postulują obliczanie przekrojów żelbetowych kominów wg metody naprężeń liniowych (klasycznej) oraz, że wszystkie normy żądają dla kominów - ze względu na charakter konstrukcji - wyższych współczynników pewności niż dla zwykłych budowli (uprawnienia budowlane).

Architektura kominów

Kominy są dotychczas najbardziej charakterystyczną sylwetką krajobrazu przemysłowego i w twórczości literackiej wspomina się o nich jako o symbolach pracy ludzkiej.
W kształtowaniu tego krajobrazu kominy odgrywają swą główną rolę prawie nieświadomie a równocześnie przypadkowo. Budowniczowie naszego przemysłu niewiele troszczyli się dawniej o wygląd zewnętrzny budowli, czy dostosowanie ich do otoczenia (program egzamin ustny).

Kominy, które są niestety nieuchronną dominantą krajobrazu przemysłowego - należy traktować w powiązaniu z innymi budowlami przemysłowymi jako jedną całość kompozycyjną. W małych, osobnych zakładach kominy tworzą krajobraz przemysłowy i są właściwie jedynym świadectwem istnienia przemysłu (opinie o programie). W tym przypadku mogą być powiązane z otoczeniem poprzez umiejętną kompozycję przestrzenną, zalesienie lub wprowadzenie pojedynczych drzew, aby w prosty sposób kontrastowały z układami poziomymi. Nie powinny one swą sylwetką przytłaczać istniejących niskich budowli, a przede wszystkim nie kontrastować z innymi budowlami o charakterze społeczno-socjalnym, czy budowlami kultu (wieże kościołów, pomniki, maszty flagowe), które wyglądają wtedy deprymująco i wydają się małe lub pretensjonalne (segregator aktów prawnych).

Jednocześnie w sąsiedztwie budowli smukłych, strzelistych i ażurowych, kominy wydają się znacznie grubsze, przysadziste i związane z ziemią; komin nie powinien być w takim krajobrazie intruzem lecz wnieść doń swoją choćby skromną wartość estetyczną.
W obliczu wielkiego przemysłu komin nie stanowi nigdy dysonansu. W tym „cywilizowanym” krajobrazie nie musi on walczyć o prawo obywatelstwa, gdyż nie jest jedynym elementem naruszającym krajobraz naturalny.

W miarę możliwości powinien ten krajobraz urozmaicać lub stwarzać akcent dominujący w zespole kilku układów pionowych. Np. w elektrowniach można interesująco połączyć plastycznie kominy z chłodniami i masztami linii wysokiego napięcia lub kolei linowej. I tutaj jednak należy przestrzegać zasady oddzielania zespołów przemysłowych od socjalnych oraz jednolitego charakteru zespołu elementów pionowych (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami