Blog

Stały i szybki postęp zdjęcie nr 10
28.08.2019

Normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Kwestia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu budowlanego w czasie burzy, której towarzyszą atmosferyczne wyładowania elektryczne

Gdy przyjrzymy się sposobom budowania dzisiejszych bloków czy domów, to z pewnością zauważymy, że są one o wiele bardziej bezpieczne, niż budynki konstruowane przed kilkudziesięciu latu (program na komputer). I dotyczy to bardzo wielu aspektów, w tym także ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Co prawda obecnie nie jest możliwe sprawienie aby burza ominęła dany obszar, ale można zabezpieczyć się tak, aby wiatr nie uszkodził domu, czy żeby nie zniszczyły go wyładowania elektryczne, znane powszechnie jako pioruny (program na telefon).

Sama instalacja odgromowa nie zapewni bezpieczeństwa w czasie burzy

Stały i szybki postęp zdjęcie nr 11
Normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Odwiedzając muzea etnograficzne, czyli tak zwane skanseny, możemy zauważyć, że dachy domów były niegdyś pokryte materiałami łatwopalnymi. Dzisiaj absolutnie takich materiałów się nie używa. Co więcej, mamy też odpowiednie zabezpieczenia, takie jak piorunochrony (program egzamin ustny). Obecnie normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych są bardzo restrykcyjne. Ponieważ każda tego typu instalacja ma celu chronić życie człowieka, konstruktor musi ich bezwzględnie przestrzegać. Każdy błąd popełniony na etapie projektowania, może w przyszłości doprowadzić do katastrofy (opinie o programie).

Jak działa taka instalacja odgromowa

Obalając wszelkie stereotypowe myślenia, na początku należy podkreślić, że instalacja absolutnie żadnych piorunów nie odstrasza (segregator aktów prawnych). Wręcz przeciwnie, ściąga na siebie wyładowanie, które jest bezpośrednio skierowane w obiekt. Przechwycone w ten sposób wyładowanie, jest następnie odprowadzane pionowo do ziemi. A tam energia elektryczna towarzysząca wyładowaniu jest rozpraszana i uziemiana. W ten sposób obiekt pozostaje w pełni bezpieczny. Aby jednak instalacja mogła sprawnie działać, musi być zaprojektowana i zainstalowana tak, aby zapewniać odpowiedni kierunek odprowadzania przechwyconego wyładowania (promocja 3  w 1). Zarówno niepalne materiały konstrukcyjne jak i sprawna ochrona odgromowa to postawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Tym bardziej, że wyładowania są tysiąc razy potężniejsze w swych natężeniach niż prąd, który znamy z użytku domowego. Jeśli więc chcemy mieć pewność, że w trakcie burzy jesteśmy bezpieczni, zadbajmy o taką ochronę.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Stały i szybki postęp zdjęcie nr 16 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 17 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 18
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 19
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 20 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 21 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 22
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 32 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 33 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 34
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 35
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 36 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 37 Stały i szybki postęp zdjęcie nr 38
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stały i szybki postęp zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami