Kwestia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu budowlanego w czasie burzy, której towarzyszą atmosferyczne wyładowania elektryczne

Gdy przyjrzymy się sposobom budowania dzisiejszych bloków czy domów, to z pewnością zauważymy, że są one o wiele bardziej bezpieczne, niż budynki konstruowane przed kilkudziesięciu latu (program na komputer). I dotyczy to bardzo wielu aspektów, w tym także ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Co prawda obecnie nie jest możliwe sprawienie aby burza ominęła dany obszar, ale można zabezpieczyć się tak, aby wiatr nie uszkodził domu, czy żeby nie zniszczyły go wyładowania elektryczne, znane powszechnie jako pioruny (program na telefon).

Sama instalacja odgromowa nie zapewni bezpieczeństwa w czasie burzy

Normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Odwiedzając muzea etnograficzne, czyli tak zwane skanseny, możemy zauważyć, że dachy domów były niegdyś pokryte materiałami łatwopalnymi. Dzisiaj absolutnie takich materiałów się nie używa. Co więcej, mamy też odpowiednie zabezpieczenia, takie jak piorunochrony (program egzamin ustny). Obecnie normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych są bardzo restrykcyjne. Ponieważ każda tego typu instalacja ma celu chronić życie człowieka, konstruktor musi ich bezwzględnie przestrzegać. Każdy błąd popełniony na etapie projektowania, może w przyszłości doprowadzić do katastrofy (opinie o programie).

Jak działa taka instalacja odgromowa

Obalając wszelkie stereotypowe myślenia, na początku należy podkreślić, że instalacja absolutnie żadnych piorunów nie odstrasza (segregator aktów prawnych). Wręcz przeciwnie, ściąga na siebie wyładowanie, które jest bezpośrednio skierowane w obiekt. Przechwycone w ten sposób wyładowanie, jest następnie odprowadzane pionowo do ziemi. A tam energia elektryczna towarzysząca wyładowaniu jest rozpraszana i uziemiana. W ten sposób obiekt pozostaje w pełni bezpieczny. Aby jednak instalacja mogła sprawnie działać, musi być zaprojektowana i zainstalowana tak, aby zapewniać odpowiedni kierunek odprowadzania przechwyconego wyładowania (promocja 3  w 1). Zarówno niepalne materiały konstrukcyjne jak i sprawna ochrona odgromowa to postawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Tym bardziej, że wyładowania są tysiąc razy potężniejsze w swych natężeniach niż prąd, który znamy z użytku domowego. Jeśli więc chcemy mieć pewność, że w trakcie burzy jesteśmy bezpieczni, zadbajmy o taką ochronę.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami