Blog

16.03.2020

Nośność liny

W artykule znajdziesz:

Nośność liny

Nośność liny

Chcąc określić nośność liny przyjmujemy z katalogu jej wytrzymałość teoretyczną i dzielimy przez współczynnik bezpieczeństwa o wartości do 10 (program uprawnienia budowlane na komputer). Liny pracujące na bębnach lub krążkach oprócz rozciągania podlegają również zginaniu.

Aby siły te nie niszczyły lin, krążki i bębny powinny mieć odpowiednio dużą średnicę. Na pęta używa się lin 6X61 + 1K. Są to liny ciężkie, wykonane z wielu drutów o małej średnicy. Mają one skręty współzwite, gdyż liny o skręcie przeciwzwitym są bardzo sztywne. Liny przechowuje się nawinięte na bębny, krzyżaki lub krążki.

Liny należy magazynować tylko w pomieszczeniach suchych o podłodze drewnianej lub betonowej, aby zapobiec korozji drutów i gniciu rdzenia konopnego. W pomieszczeniu tym temperatura nie powinna przekraczać + 20 C, gdyż w temperaturze wyższej smar może przejść w stan ciekły i wyciekać z liny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy zabezpieczyć liny przed osiadaniem na nich kurzu, piasku i innych części stałych, które mogłyby się zmieszać ze smarem. Aby zapewnić długą pracę lin, należy je okresowo smarować. Używa się do tego celu rzadkiego smaru podgrzanego do temperatury 70-80°C. Linę przed użyciem należy sprawdzić, czy nie występują w niej nadmierna liczba pękniętych drutów, zgniecenia, zwężenia lub spękania, zewnętrzne zużycie drutów lub ich skorodowanie i wreszcie rozkręcenie się liny lub splotu (uprawnienia budowlane).

Żurawie i maszty montażowe. Montaż elementów jest wykonywany przeważnie przez żurawie, rzadziej za pomocą masztów montażowych. Podziemia, stany zerowe budynków, hale i inne budynki niskie są montowane przeważnie przez koparki z osprzętem dźwigowym lub żurawie kołowe i samochodowe (program egzamin ustny).

Do montażu bardzo ciężkich elementów używa się żurawi masztowych lub bramowych. Wysokie budynki montuje się przeważnie za pomocą żurawi wieżowych przejezdnych lub stałych, zaś budynki z elementów przestrzennych o masie dochodzącej do 20 t montuje się suwnicą bramową.

Żurawie montażowe

Żurawie montażowe muszą odpowiadać następującym warunkom:
- udźwig żurawia nie może być mniejszy od ciężaru montowanego elementu, zwiększonego ok. 20% (na zawiesie i zawilgocenie elementu),
- mieć taki zasięg, aby mógł obsłużyć cały budynek lub przewidzianą projektem montażu działkę i aby mógł pobierać elementy wprost ze składu przyobiektcwego,
- wysokość podnoszenia musi być większa od wysokości montażowej obiektu (opinie o programie). Potrzebną wysokość montażową oblicza się w ten sposób, że do wysokości obiektu dodaje się wysokość podnoszonego elementu, długość zawiesia i 60 cm na swobodę umocowania i manewrowania.
Większość żurawi ma zmienny zasięg pracy i w związku z tym również zmienia się udźwig. Zmieniać wysięg pod obciążeniem można we wszystkich żurawiach masztowych, natomiast w żurawiach wieżowych i samojezdnych możliwe jest to tylko w niektórych typach o sterowaniu hydraulicznym, rzadko jeszcze u nas spotykanych. W pozostałych typach zmiany wysięgu dokonuje się, gdy żuraw nie jest obciążony. Wysięg (zasięg) określa się w metrach (segregator aktów prawnych).
Przejezdne żurawie wieżowe i bramowe wymagają ułożenia specjalnego toru. Tor szynowy dla żurawia układa się jak najbliżej montowanego obiektu, jednak z zachowaniem pewnych minimalnych odległości. Tor układa się na wyrównanym podłożu. Pod podkłady wykonuje się podsypkę z tłucznia lub żwiru. Im słabszy jest grunt, tym podsypka powinna być grubsza.

Na gruntach dobrych sypie się 15-20 cm tłucznia, a na gruntach słabszych do 50 cm. Grube podsypki można układać pasmami biegnącymi tylko pod szynami. Rozstaw podkładów zależy od ciężaru żurawia (promocja 3 w 1). Dla żurawi lekkich jest większy, dla ciężkich - mniejszy. Przeciętnie wynosi 40-50 cm.

Prześwit toru żurawia 450 kN-m produkcji krajowej wynosi 3,8 m, a dużych żurawi wieżowych dochodzi do 8-10 m. Odchyłka odległości pomiędzy szynami (rozstawu) nie może być większa niż +3 mm. Odchylenie szyn od poziomu (różnica poziomów dwóch szyn w kierunku poprzecznym) nie może przekraczać 5 mm.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami