Blog

16.09.2019

Nowe rozporządzenie a uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Nowe rozporządzenie a uprawnienia budowlane

Nowe rozporządzenie a uprawnienia budowlane

Zapisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym od 7 maja 2019 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, nazywane rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Dokument ten jest wykonaniem ustawowego upoważnienia, które zostało zawarte w art. 16 ustawy Prawo budowlane.

Jego brzmienie wynika wprost z nowelizacji ustawy Prawo budowlane, będącej efektem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uprawnień budowlanych, który zapadł 7 lutego 2018 roku. Skutkiem wyroku była konieczność wprowadzenia zmian w przepisach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych (program na telefon).

W rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie przewidziano żadnych nowych rozwiązań za wyjątkiem tych, które stanowiły konsekwencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego (program egzamin ustny). Wszystkie obowiązujące do tego momentu regulacje związane z zakresem uprawnień budowlanych znalazły się w ustawie Prawo budowlane. Co więcej, treść rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie została dostosowana do przepisów znajdujących się w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (opinie o programie).

Efekt wyroku

W wyniku tego, że 28 czerwca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” do rozporządzenia wprowadzono dość znaczącą zmianę (segregator aktów prawnych). Jej skutkiem jest zniesienie obowiązku stosowania pieczęci m.in. przez osoby kierujące praktyką zawodową. Wśród wprowadzonych zmian, będących efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest także rozdzielenie specjalności kolejowej na dwie odrębne, które obecnie znajdują się w ustawie Prawo budowlane – wcześniej podział ten wprowadzony był wyłącznie w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast nie było do w ustawie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami