Blog

12.06.2019

Nowelizacja prawa budowlanego w 2019 roku

W artykule znajdziesz:

Nowelizacja prawa budowlanego w 2019 roku


Prawo budowlane nie było zmieniane w roku 2018, ponieważ zaprotestowały firmy deweloperskie i uznano, że pewne rozwiązania wymagają przemyślenia. W lutym 2019 roku przedstawiony został projekt nowelizacji prawa budowlanego, który zostanie obowiązywać najpóźniej w roku 2020. Ustawa z 22 lutego, która przenosiła do ustawy prawo budowlane dział dotyczący zakresu uprawnień budowlanych, czekała na podpis prezydenta sześć tygodni (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Nowelizacja prawa budowlanego w 2019 roku

Podpis został złożony 3 kwietnia, a nowelizacja zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od jej podpisania. Do momentu wejścia w życie tej ustawy Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie posiada podstawy prawnej, aby móc nadawać nowe uprawnienia budowlane (program na komputer).

Nowelizacja prawa budowlanego od samego początku wzbudzała sporą krytykę. Inżynierowie chcieli, aby usunięto z niej wcześniejsze błędy związane z zakresem uprawnień budowlanych. Jednym z błędów był zapis dotyczący zabudowy zagrodowej, który wiązał się ze znaczącym ograniczeniem wykonywania zawodu (program na telefon). Kolejnym istotnym błędem było utrzymanie odniesień do kubatury obiektów zamiast do metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Jednak w senacie tych błędów nie dostrzeżono, przez co prawo nie zostało zmienione (program egzamin ustny). Senatorowie podkreślali natomiast, że ich zamiarem nie była zmiana prawa, ale przeniesienie rozporządzenia do rangi ustawy, czego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (opinie o programie).

Czas jest bardzo ważny

W przypadku nowelizacji ustawy prawo budowlane czas jest bardzo ważny, ponieważ sesja egzaminacyjna jest już w maju (segregator aktów prawnych). Tymczasem okręgowe komisje kwalifikacyjne nie posiadają przepisów, które określałyby sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Nie ma ważnych przepisów, które zawierałyby m.in. informacje na temat ogłaszania naboru kandydatów czy specjalności uprawnień budowlanych. Co więcej, nadal prowadzone są prace związane z ustawą o architektach i inżynierach budownictwa. Architekci postulują, aby inżynierowie moli projektować, natomiast inżynierowe chcą mieć uprawnienia do projektowania. Czas pokaże, jakie rozwiązania zostaną wybrane i czy wybory te będą słuszne, czy może znów spotkają się z krytyką (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami